Onderwijsvakbonden staken op 16 mei

De onderwijsvakbonden hebben besloten om mee te demonstreren op de algemene betoging van 16 mei. ©BELGA

De vakbonden doen mee aan de grote betoging tegen de pensioenplannen van de regering-Michel. Het is afwachten wat het effect is in de scholen.

De christelijke, socialistische en liberale vakbonden hadden twee weken geleden een grote betoging aangekondigd op 16 mei tegen de pensioenhervormingen van de federale regering. Het NMBS-personeel liet al weten mee te doen, maar welke andere sectoren zouden staken was nog niet bekend. De onderwijsbonden hebben nu ook aangekondigd dat ze een stakingsaanzegging indienen zodat hun leden kunnen deelnemen aan de demonstratie.

'We hebben reden genoeg om op die manifestatie aanwezig te zijn: enerzijds wordt de pensioenleeftijd verhoogd en anderzijds wordt het pensioenbedrag verminderd door bijvoorbeeld de afschaffing van de diplomabonificatie', zegt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC).

Deze actie kan in bepaalde scholen en centra aanleiding geven tot de afwezigheid van personeelsleden die hieraan deelnemen.

'Het onderwijspersoneel wordt door de maatregelen van de regering heel sterk geviseerd', zeggen de vakbonden in een mededeling. 'We roepen al onze leden daarom op massaal aanwezig te zijn op de vakbondsbetoging van 16 mei in Brussel. Deze actie kan in bepaalde scholen en centra aanleiding geven tot de afwezigheid van personeelsleden die hieraan deelnemen', luidt het.

Het is dus afwachten wat het effect in de scholen zal zijn en of ouders op zoek moeten naar opvang.

In december 2017 was er al een gelijkaardige actie tegen de pensioenplannen. Toen liepen ongeveer 30.000 betogers mee.

Puntenpensioen

De onenigheid over de pensioenhervorming gaat over het pensioen met punten en de erkenning van zware beroepen. Het pensioen met punten houdt in dat werknemers, ambtenaren en zelfstandigen per gewerkt jaar één punt verdienen. Wie meer verdient dan het gemiddelde krijgt meer dan een punt. Wie minder verdient, krijgt minder. Ook wie een zwaar beroep uitoefent, krijgt meer dan een punt.

Aan het einde van de carrière worden de 'verdiende' punten vermenigvuldigd met een bepaald bedrag dat de regering vastlegt voor diegenen die dat jaar met pensioen gaan. Tegen 2025 moet het systeem starten.

De vakbonden menen dat het puntenpensioen een verhulde bezuinigingsmaatregel is. Ze denken dat bij een begrotingstekort de regering een lager bedrag zal toekennen aan pensioengerechtigden. 

Ook over wat nu precies een zwaar beroep is, bestaat al geruime tijd discussie. Er zijn drie criteria die bepalen of een beroep belastend werk is: fysiek zware arbeid, risicovol werk en een belastende werkorganisatie. Stress kan aangerekend worden als verzwarend criterium. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud