netto

Ontslagen vanwege tijdskrediet? Toch vergoeding op basis van voltijds loon

Werknemers die via het systeem van tijdskrediet werk en zorg combineren, hebben recht op ontslag- en beschermingsvergoedingen berekend op basis van het voltijdse loon. Dat oordeelt het Hof van Cassatie.

De zaak draait rond een vrouw die ontslagen werd door haar werkgever. Na tien jaar voltijds te hebben gewerkt, besloot ze halftijds tijdskrediet op te nemen om voor haar kind te zorgen.

'Haar werkgever zette haar onder druk om weer voltijds te werken', zegt het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), dat de vrouw samen met het ACV bijstond in de zaak. 'Uiteindelijk werd ze ontslagen.'

De vrouw betwistte haar ontslag voor de rechtbank en vorderde een schadevergoeding. Het Arbeidshof van Bergen oordeelde dat de werkneemster wel degelijk ontslagen werd op grond van haar tijdskrediet en kende haar een forfaitaire vergoeding toe van zes maanden brutoloon. Die vergoeding werd berekend op basis van het deeltijdse loon op het moment van haar ontslag.

De vrouw, het ACV en het IGVM trokken daarop naar het Hof van Cassatie om te bekomen dat ze vergoed zou worden op basis van haar voltijdse loon. Het Hof volgde hen daarin en vernietigde in een arrest van 22 juni het arrest van het Arbeidshof van Bergen, en verwees de zaak opnieuw door naar het Arbeidshof van Luik.

'Het ACV is tevreden dat het Hof van Cassatie met een zeer uitgebreid gemotiveerd arrest hier paal en perk aan stelt', zegt de vakbond. 'We hadden het recht op voltijdse ontslagvergoedingen in 2009 al via het Hof van Justitie bekomen voor werknemers in ouderschapsverlof. Nu kunnen werknemers die door tijdskrediet werk en zorg combineren hier dus ook op rekenen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud