Open VLD: 'Voer centraal eindexamen voor middelbaar in'

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten. ©BELGA

Open VLD lanceert een twaalfpuntenplan, met daarbij een centraal eindexamen voor het middelbaar onderwijs, om de achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs een halt toe te roepen.

Volgens verschillende studies gaat de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs erop achteruit. Open VLD wil die achteruitgang met een twaalfpuntenplan een halt toeroepen. 'Onderwijs is dé kansenmachine van onze samenleving. Elke leerling moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen', zegt voorzitster Gwendolyn Rutten.

Zo wil de partij onder meer een centraal eindexamen invoeren aan het einde van het secundair onderwijs. Volgens Open VLD is dat een goede maatstaf om de kwaliteit van het onderwijs te meten en stelt het de overheid in staat sneller bij te sturen. Ook in het lager onderwijs wil de partij meer inzetten op gestandaardiseerde en genormeerde toetsen.

Levensbeschouwing

Een ander voorstel is om levensbeschouwelijke vakken om te vormen tot keuzevakken. De lessen kunnen binnen of buiten de uren gevolgd worden, dat kiest de leerling zelf, en wie liever geen levensbeschouwing wil, kan de uren invullen met andere vakken. De liberalen pleiten ook voor een soort overkoepelend vak levensbeschouwing, ethiek en filosofie.

Daarnaast is taal belangrijk. Open VLD wil meer lestijd voor het Nederlands en extra taalbadklassen voor kinderen met een taalachterstand. Maar ook meertaligheid is belangrijk, klinkt het. Daarom pleit de partij voor immersieonderwijs, waarbij scholen andere vakken kunnen onderwijzen in het Engels, Frans of Duits. Scholen moeten ook aangemoedigd worden om al in de kleuter- of basisschool in te zetten op vreemde talen.

Voorts is digitale kennis belangrijk. Elk kind moet kennis maken met programmeren, vindt Open VLD.

Leerplicht naar 3 jaar

Tot slot willen de liberalen de leerplichtleeftijd verlagen naar 3 jaar, leerkrachten meer laten focussen op lesgeven en minder op administratie, duaal leren aanmoedigen om schooluitval tegen te gaan, minder inmenging door de koepels en de netten en beter lesmateriaal.

'We mogen geen tijd verliezen', besluit Rutten. 'We gaan opnieuw voor goud. We moeten de lat hoog leggen en de drempel laag.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud