'Overheid moet facturen nu zeker op tijd betalen'

Onder andere de gerechtstolken- en vertalers hebben nu amper werk, bovenop de achterstallige uitbetaling van hun facturen. ©BELGAONTHESPOT

Zowel Groen, CD&V als Vlaams Belang maant alle overheidsdiensten aan hun facturen sneller te betalen, zeker tijdens deze coronacrisis. De betalingsachterstand weegt extra door nu meerdere bedrijven en experts die werken voor de overheid zonder werk zitten.

De Kamerfractie van Groen en Ecolo, die vanuit de oppositie tijdens deze crisis steun biedt aan de regering, heeft er bij premier Sophie Wilmès (MR) op aangedrongen de facturen die de overheid moet betalen niet te laten opstapelen. De groenen benadrukken dat volgens de jongste schattingen de belastingachterstand bij veel overheidsdiensten groter wordt, wat in deze crisistijd extra problematisch is voor de betrokken bedrijven en zelfstandigen.

'Het aantal facturen dat meer dan een maand na de vervaldag betaald werd, is sinds 2016 fors gestegen, tot 54 procent in 2018', zegt Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke. 'De overheid moet van de grootste wanbetaler van het land de stiptste betaler worden. Als ze haar achterstallige en uitstaande facturen betaalt, dan krijgen heel wat kmo’s en zelfstandigen wat noodzakelijke financiële ademruimte.'

30 dagen

Ook nieuwe cijfers die CD&V-Kamerlid Leen Dierick opvroeg, wijzen op een betalingsachterstand. De meeste diensten hanteren een standaard betalingstermijn van 30 dagen, maar die termijn wordt niet altijd gehaald. Bij de federale overheidsdienst Financiën lag het percentage tijdig betaalde facturen op 76 procent in 2019, wat minder goed is dan in 2018 (78%). De gemiddelde termijn lag daar vorig jaar op 36 dagen.

‘Ook de stiptheid van Defensie is sinds 2016 elk jaar afgenomen, met 13 procent laattijdige betalingen in 2019’, zegt Dierick. ‘De Kanselarij van de eerste minister betaalde in 2018 liefst 30 procent van de facturen te laat. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken betaalde slechts 55 procent van de facturen op tijd in 2019.’ Dierick benadrukt dat daar onder minister Pieter De Crem, haar partijgenoot, 'wel een aanzienlijke verbetering was tegenover 47 procent tijdige betalingen in 2018’.

Dierick: ‘Nu vele bedrijven amper het hoofd boven water houden, vraag ik de federale, regionale, provinciale en lokale overheden een extra inspanning te leveren. Het is cruciaal zeker nu tijdig de facturen te betalen aan onze ondernemers.’

Ook het Vlaams Belang wil dat de federale overheid sneller haar schulden vereffent tijdens deze crisis. De partij diende daar al in maart een resolutievoorstel voor in. 'We moeten opletten voor een negatieve kettingreactie door een slinkende cashflow', klinkt het bij Vlaams Belang-Kamerleden Reccino Van Lommel en Tom Van Grieken, die het voorstel indienden. 'Door de overheid te dwingen haar facturen binnen de 15 kalenderdagen te betalen kan ze zelf positief bijdragen aan de cashflowproblemen waarmee bedrijven tijdens deze crisis te kampen hebben.'

Beëdigde tolken

Van Hecke wijst ook op de grote betalingsproblemen bij Justitie, de bevoegdheid van CD&V-minister Koen Geens. Die laten zich voelen tijdens deze crisis. '1.500 mensen zijn geregistreerd als beëdigd vertaler of tolk. Tot 400 vertalers en tolken hebben justitie (en politie) als voornaamste opdrachtgever, voor het leeuwendeel van de vertaal- en tolkopdrachten in strafzaken. Maar de vertalers en tolken worden sinds januari niet betaald. Nochtans beloofde minister Geens dat hun facturen en onkostennota’s binnen 60 dagen betaald zouden worden.’

‘De beëdigd vertalers en tolken bij Justitie luidden vroeger al meermaals de alarmbel. Nu wordt hun situatie helemaal penibel. Niet alleen zijn ze sinds januari niet betaald, daar komt bij dat de tolken nog nauwelijks worden opgeroepen voor opdrachten bij politiediensten en justitie. Het regende annulaties, waarvoor geen enkele vergoeding is voorzien.’

‘De vertalers en tolken zijn door het ministerieel besluit van 18 maart aangeduid als een essentieel beroep. Maar omdat veel zaken behandeld worden zonder beklaagden hebben ze bijna geen werk, en dus geen inkomsten. Hetzelfde geldt voor ondervragingen door de politie.’

Het kabinet-Geens wijst op de grote inspanningen die al zijn geleverd om de betalingsachterstand op te lossen. ‘De tot dusver ingediende betalingsdossiers werden verwerkt’, zegt woordvoerster Sieghild Lacoere. ‘De facturen moeten wel op de juiste wijze tot bij de bureaus gerechtskosten komen. Dus als facturen niet betaald zijn, kan dat ook daar aan liggen. Sinds 1 januari staat in elk gerechtelijk arrondissement een bureau gerechtskosten in voor de taxatie en de betaling van de gerechtskosten. De federale overheidsdienst Justitie heeft geen kennis van achterstand bij de taxatiebureaus.’

‘In strafzaken kampen de gerechtsexperts wel nog met laattijdige betalingen’, zegt Joost Beke, voorzitter van de Federatie van Belgische Expertenverenigingen (FEBEX). ‘Het is wel minder erg dan tien jaar geleden, maar we moeten toch nog drie tot zes maanden wachten. En tijdens deze crisis kampen we al zeker met een gat van een maand… De meeste rechtszaken zijn on hold gezet of worden alleen schriftelijk afgehandeld. Ook al onze plaatsbezoeken zijn uitgesteld. Dat is een financiële aderlating.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud