Overleg tussen fiscus en gerecht over fraudedossiers valt stil

©Photo News

De fiscus en het gerecht kunnen vanaf 1 januari niet meer overleggen bij de fraudebestrijding. Daarvoor was een Koninklijk Besluit nodig, maar dat geraakt niet meer op tijd klaar.

In de strijd tegen de belastingfraude is het cruciaal dat de fiscus en het gerecht regelmatig overleggen wie welke dossiers onderzoekt en aanpakt. Zo kan justitie snel in gang schieten als bij de fiscus zware feiten aan het licht zijn gekomen. Elk jaar neemt de Bijzondere Belastinginspectie gemiddeld 250 keer deel aan een zogeheten ‘una via’-overleg met de openbaar aanklagers. De term ‘una via’ slaat op de vraag of een dossier de strafrechtelijke of de administratieve weg zal volgen.

Het is een gemiste kans. Als er geen overleg mogelijk is, kunnen we met een deel van de wet niet vooruit.
Sophie De Wit
Kamerlid N-VA

Maar op 1 januari zal dat overleg tussen de fiscus en het gerecht stilvallen. Dan worden nieuwe wettelijke regels van kracht die in mei dit jaar zijn aangepast. De regering moest nog een Koninklijk Besluit publiceren met nieuwe criteria wanneer de fiscus fraudedossiers moet melden aan het gerecht. Maar dat KB is nog altijd niet gepubliceerd.

De ministers van Justitie en Financiën, Koen Geens (CD&V) en Alexander De Croo (Open VLD), hebben gisteren de tekst daarvoor laten goedkeuren door de ministerraad. De tekst vertrekt nu naar de Raad van State en die kan geen advies meer geven voor 1 januari.

Geens heeft het college van procureurs-generaal al meegedeeld dat in afwachting van het Koninklijk Besluit geen overleg meer mogelijk is tussen de fiscus en het gerecht. Als de Raad van State opmerkingen heeft bij de tekst kan het vacuüm nog langer duren.

Gemiste kans

N-VA-Kamerlid Sophie De Wit noemt dat ‘een gemiste kans’. ‘Als er geen una via-overleg mogelijk is, kunnen we met een deel van de wet niet vooruit.’

Volgens sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke is er nog een ander probleem met de tekst die de ministerraad gisteren heeft goedgekeurd, met belangrijke gevolgen voor de fraudebestrijding. Een van de criteria voor de fraudedossiers die de fiscus aan de procureur moet signaleren, is dat de fraude ‘een ernstig en georganiseerd karakter’ heeft.

De regering beperkt de mogelijkheden om fraudezaken voor de strafrechter te krijgen.
Joris Vandenbroucke
Kamerlid sp.a

‘Dat is geen onschuldige zin’, benadrukt het sp.a-parlementslid. ‘In het strafwetboek staat niet toevallig ‘ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd’. De regering-Di Rupo heeft dat destijds, in 2013, doelbewust zo in de wet geschreven. Nu maakte de regering daarvan ‘ernstig én georganiseerd’. Dat beperkt de reikwijdte van het strafwetboek. Het gerecht zal van de fiscus minder fraudedossiers toegespeeld krijgen. De regering doet dat niet toevallig. Het beperkt de mogelijkheden om fraudezaken voor de strafrechter te brengen.’

‘Dat kan trouwens ook juridische betwistingen uitlokken. Fraudeverdachten kunnen het Koninklijk Besluit gebruiken om hun vervolging aan te vechten.’

Minister Geens ontkent dat de wet de bedoeling heeft minder zaken voor het gerecht te brengen. Ze moet wel helpen ‘de juiste weg te bewandelen’. ‘De criteria zijn er om een beter systeem te hebben, om gerichter te kunnen werken.’

‘Mijn motto is steeds: samen werkt. Fiscale fraude ondermijnt ons systeem en tast het rechtvaardigheidsgevoel aan bij wie wel eerlijk zijn belastingen betaalt. Justitie en Financiën werken samen in die strijd en deze regels maken dat er een beter systeem komt waarbij gerichter kan worden gewerkt. Zeer zware dossiers moeten via het parket passeren, andere via de belastingadministratie. Maar ik vind wel dat elk dossier ernstig is, groot of klein.’

Waarom is het Koninklijk Besluit dan te laat? ‘In lopende zaken worden beslissingen met meer behoedzaamheid genomen.’ Minister De Croo reageerde gisteren niet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud