Advertentie
Advertentie
interview

Paul Magnette: ‘Zonder hogere minima, geen loonnorm’

Paul Magnette in het stadhuis van zijn Charleroi. ‘Er is in de PS veel discussie over de hoofddoek, ja.’ ©Valentin Bianchi / Hans Lucas

‘De loonnorm van 0,4 procent is bij mijn weten nog altijd niet in een wet gegoten.’ PS-voorzitter Paul Magnette zet de uitdaging nog eens op scherp nu de deadline voor een interprofessioneel akkoord nadert. ‘Zonder hoger minimumloon, worden het vrije onderhandelingen.’

Vrijdagmiddag, stadhuis Charleroi. Paul Magnette heeft er net een hele ochtend gesprekken met collega-burgemeesters van zijn partij opzitten over het thema dat zowel de Brusselse regering als zijn eigen PS doorklieft en donderdag tot een bijzonder pijnlijke rel in de federale regering leidde: de hoofddoek in een overheidsjob. Magnette wil de clash tussen Georges-Louis Bouchez (MR) en premier Alexander De Croo (Open VLD) niet groter maken dan nodig, zegt hij, maar hij hoeft ook weinig moeite te doen om te duwen waar het pijn doet. ‘Ik zou het niet leuk vinden mocht ik als premier ’s avonds opnieuw naar het parlement geroepen worden om te herhalen wat ik ’s middags had gezegd. En al zeker niet als het iemand van mijn eigen politieke familie is die de oppositie de brandstof geeft om mij te verzwakken.’

Het komt u goed uit: de PS is hopeloos verdeeld over de hoofddoekenkwestie.

Ik zou het als premier niet leuk vinden dat iemand van mijn politieke familie de oppositie de brandstof geeft om mij te verzwakken.

Paul Magnette: ‘Er is veel discussie, ja. En het is een debat met zoveel insteken dat het de moeite loont er goed over na te denken en te spreken met vrouwen, in plaats van het onder blanke mannen van 50 te regelen. Ik hink op twee gedachten, moet ik toegeven. Er zijn vrouwen die gediscrimineerd worden omdat ze een hoofddoek dragen en anderen omdat ze er geen dragen. De discussies in de partij lopen zeker niet langs de lijn ‘blank en seculier’ versus ‘moslim en gelovig’. De hardste verdedigers van de neutraliteit van de overheid zijn vaak vrouwen die uit de moslimcultuur komen en seculier zijn.’

Het dossier zet zowel de Brusselse als de federale coalitie onder hoogspanning? Hoe geraakt u eruit?

Magnette: ‘Ik denk dat er een grondig debat moet komen in het federaal parlement en liefst snel, zodat we dit niet meeslepen tot aan de verkiezingen. De rechtse partijen willen dat identiteit het centrale thema wordt. Het komt hen beter uit dat het over symbolen gaat dan over sociale onrechtvaardigheid en discriminatie. Daarom zijn de MR en de N-VA elkaars bondgenoten.’

Over sociale rechtvaardigheid wil Magnette wel een boompje opzetten. Hij vindt dat de terugkeer naar het normale leven aangegrepen moet worden om naast het investeringsplan van 6 miljard euro, dat zijn staatssecretaris Thomas Dermine met de deelstaten heeft uitgewerkt, ook een sociaal relanceplan te leggen.

‘Er heerst een sfeertje alsof alle gezinnen de crisis perfect doorstaan hebben, omdat er massaal gespaard is. De realiteit is dat 70 procent van de toename van het spaargeld bij de rijkste 20 procent van de gezinnen zit en dat de 20 procent armste gezinnen niets hebben gespaard. De crisis heeft blootgelegd dat de Belgische sociale bescherming perfect werkt voor tweeverdieners met reguliere jobs, maar te weinig biedt voor deeltijds werkenden, mensen met kleine contracten, freelancers, platformwerkers, artiesten... Daarbij zijn vooral jongeren en alleenstaande moeders getroffen. Daarom pleit ik voor een pakket maatregelen die werk maken van een volwaardig sociaal statuut voor de platformwerkers, hulp aan alleenstaande ouders, een duidelijk kader voor telewerk en een regeling voor werkstudenten, die kleine jobs nodig hebben om hun studies te betalen. Tussen nu en 21 juli moeten die thema’s aangesneden worden. Vanaf de herfst komen de grote dossiers aan de beurt: de pensioenen en de begroting.’

©Valentin Bianchi / Hans Lucas

Pakt u niet beter de fundamentele problemen aan? De bedrijven kampen met personeelstekorten, terwijl in Wallonië en Brussel de jeugdwerkloosheid hoog blijft. Wie moet straks al die investeringen uitvoeren?

Magnette: ‘De regio’s maken daar werk van. De Waalse regering heeft een relanceplan van 7,6 miljard euro afgeklopt, waarin de klemtoon heel sterk ligt op vorming en afwisselend leren in samenwerking met kmo’s. En omdat heel Europa de komende jaren volop gaat investeren, zal er minder detachering zijn. Nu komen laaggeschoolden soms niet aan de bak, omdat hun werk wordt ingenomen door goedkopere buitenlanders.’

U zou aan de vakbonden kunnen zeggen: ‘Van een verlaging van de brugpensioenleeftijd kan echt geen sprake zijn. We hebben iedereen nodig.’

Magnette: ‘Die discussie woedt tussen de sociale partners. Het staat niet in het regeerakkoord, maar als de Groep van 10 er een akkoord over bereikt, dan is dat zo. Veel zal afhangen van de economische evolutie. Als er massale herstructureringen komen, hebben we er misschien nood aan. Ik vind het nog altijd beter dat het bedrijf meebetaalt aan de werkloosheidsuitkering van de mensen die het ontslaat. Maar ik denk dat we in de eerste plaats grote faillissementen moeten proberen te vermijden. Daarom lijkt het me beter de tijdelijke werkloosheid nog even te verlengen voor bepaalde sectoren. Brugpensioen is het laatste redmiddel.’

De Waalse regering-Di Rupo wil werk maken van zones zonder werkloosheid, een idee dat uit Frankrijk komt overgewaaid. Gesubsidieerde arbeid klinkt niet echt vooruitstrevend.

We moeten nu al werken aan een tweede Europees relanceplan, met het vizier op 2030. Als we nu niet massaal investeren, missen we de boot. En China zit niet stil.

Magnette: ‘Het is een zeer pragmatische piste, die door de Franse socialisten is bedacht en door president Emmanuel Macron wordt voortgezet. De langdurige werkloosheid is een hardnekkig Waals probleem, met nefaste gevolgen voor de gezondheid, de mentale toestand en de competenties van mensen. Het doel is mensen in te schakelen in de sociale economie met behoud van hun uitkering en een toeslag. Het is niet ideaal, maar het is beter dat mensen zich nuttig maken dan dat ze thuis zitten. Als het lukt, is deze formule budgettair neutraal.’

Over het investeringsplan van Thomas Dermine (PS) zegt het Planbureau dat het maar een beperkte impact heeft op de jobcreatie. Zijn die Europese subsidies dan wel nuttig besteed?

Magnette: ‘Met alle respect, maar dat was een beetje nattevingerwerk. Het ging bovendien alleen over de directe jobcreatie. Niettemin vinden we dat Europa al werk moet maken van een tweede relanceplan, dat verder kijkt dan 2026. Het is waar dat het huidige plan - en dat is niet de fout van Dermine - weinig revolutionaire projecten bevat. Dat kon ook niet anders, want Europa legde op dat het geld voor 2026 uitgegeven moet zijn. Idealiter moet er nu een plan komen met de horizon op 2030, zodat de bedrijven de tijd krijgen om na te denken over projecten die veel innovatiever zijn. Anders dreigen we achterop te raken tegenover de VS, waar president Joe Biden kosten noch moeite spaart om de economie aan te zwengelen. Ook België moet op die kar springen.’

Klinkt goed, maar de schuldgraad loopt naar 120 procent van het bruto binnenlands product. Volgens de Hoge Raad van Financiën moeten we het tekort sneller afbouwen dan is afgesproken in het begrotingstraject van de regering- De Croo. De lage rentes zijn niet eeuwig.

Magnette: ‘Ja, de staatsschuld is fors gestegen door de coronacrisis, maar intussen zijn de rentelasten wel met 2 miljard euro gezakt dankzij de bodemrentes. Ik snap de bezorgdheid, maar we zitten in een cruciaal tijdperk. Om Europa tegen 2050 koolstofneutraal te maken, moeten tegen 2030 enorme stappen gezet zijn. Als we nu niet massaal investeren in openbaar vervoer, energieproductie, isolatie en een nieuwe voedingsindustrie - wat een geweldige economische opportuniteit creëert - missen we de boot. China zit niet stil, hoor.’

Gelooft u nog in een interprofessioneel akkoord? De vakbonden stellen verregaande eisen en de werkgevers hebben hun loonnorm van 0,4 procent al op zak.

Magnette: ‘Is er volgens u al een ministerieel besluit waarin de loonnorm is verankerd? Ik dacht het niet. En dus ligt niets vast. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Als de sociale partners er niet uit raken, komt het dossier weer naar de regering. Maar in beide gevallen stellen we dezelfde voorwaarde: zonder hogere minimumlonen zal er geen loonnorm zijn en komen in alle bedrijfssectoren vrije onderhandelingen. Bonne chance.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud