Premier Wilmès hekelt Joodse karikaturen op Aalst Carnaval

In de carnavalsstoet van Aalst liepen mensen rond die zich op stereotype wijze verkleedden als orthodoxen Joden.

Bepaalde praalwagens en kostuums in de carnavalsoptocht van Aalst doen afbreuk aan onze waarden en de reputatie van ons land. Dat vindt premier Sophie Wilmès, zelf van Joodse origine.

Premier Sophie Wilmès (MR) reageerde zondagavond op de heisa rond het carnaval van Aalst. Ondanks de dagenlange protesten, onder meer van de Israëlische regering, reden verschillende praalwagens met Joodse karikaturen mee in de stoet.

'De federale regering is gevoelig voor de reacties op bepaalde praalwagens en carnavalskostuums van de editie 2020 van Aalst Carnaval', stelt Wilmès in een mededeling. 'Het is niet de eerste keer dat deze praktijken kritiek krijgen, voornamelijk omwille van de karikaturen van de Joodse gemeenschap. Hoewel Aalst Carnaval veel méér is dan dat, doen deze feiten toch afbreuk aan onze waarden en de reputatie van ons land.'

Hoewel Aalst Carnaval veel méér is dan dat, doen deze feiten toch afbreuk aan onze waarden en de reputatie van ons land.
Sophie Wilmès
Eerste minister

'Het gebruik van referenties en stereotypen die gemeenschappen en bevolkingsgroepen stigmatiseren op basis van hun afkomst, leidt tot verdeeldheid. Het brengt het samenleven in gevaar. Zeker als het gaat om bewuste en herhaalde acties', klink het nog.

Wilmès is zelf van Joodse afkomst. Ze is de dochter van een Asjkenazische moeder, die verschillende familieleden in de Holocaust heeft verloren.

Tribunaal

Verschillende organisaties uitten zondag kritiek op de stoet. Het invloedrijke American Jewish Committee (AJC) vroeg dat de Europese Unie een onderzoek naar België begint in verband met de Joodse karikaturen. Joël Rubinfeld, de voorzitter van de Franstalige organisatie Ligue Belge contre l'Antisémitisme (Belgische Liga tegen Antisemitisme) noemde het evenement dit jaar 'een schande en een verspilling'.

In Franstalig België zijn de partijvoorzitters van de MR, PS, Ecolo en DéFI het erover eens dat in Aalst een grens is overschreden.

Andere politici stoorden zich minder aan de optocht. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zei in 'VTM Nieuws' de Joodse gevoeligheid te begrijpen, maar vond censuur niet op zijn plaats. 'Vooral bij de vaste groepen en de grote praalwagens zag ik weinig aanstootgevends', vond N-VA-Kamerlid Michael Freilich.

Gwendolyn Rutten, de voorzitster van Open VLD, nodigde Wilmès uit om volgend jaar naar Aalst te komen en te kijken hoeveel mensen zich het hele jaar inzetten voor het carnaval. 

Leden van de federale en Vlaamse regering waren opvallend afwezig in Aalst. Alleen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) tekende present. Zijn collega Bart Somers (Open VLD) riep burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) deze week nog op de carnavalisten te verplichten om geen Joodse karikaturen te gebruiken.

Feest

D'Haese riep de carnavalisten alleen op niet te kwetsen om te kwetsen. Maar uiteindelijk doken toch verschillende verwijzingen naar het thema op. De carnavalsgroep LDVD koos als thema 'Het Oilsjters Tribunool', waarbij rechters uitzonderlijk over humor mogen oordelen. Vooraan de geviseerde groepen staat een grote Joodse beeltenis met opmerkelijk lange tenen.

De carnavalsgroep De zwiejtollekes trok door de straten met de poppen die vorig jaar tot een internationale storm van protest leidden. Hun wagen toont hoofden met typerende haakneus en pijpenkrullen. De figuren werden ditmaal samen met andere bevolkingsgroepen in een soort van schietkraam geplaatst. D'Haese noemde het carnaval in Aalst zondag 'een feest van de vrijheid van meningsuiting'.

Maandag trekt de stoet opnieuw uit.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud