Privacywaakhond verwerpt directe inzage in bankrekeningen

De regering-De Croo wil de fiscus meer armslag geven. ©VRT

De Gegevensbeschermingsautoriteit wijst de regeringsplannen af om de fiscus sneller inzage te geven in Belgische bankrekeningen. ‘Dit is een onnodige, bijzonder verregaande en risicovolle centralisatie van financiële gegevens’, luidt het.

De uitbreiding van de informatieplicht aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) is samen met datamining een van de speerpunten van de strijd tegen fraude onder de regering-De Croo. Vandaag kunnen de fiscus en het gerecht in de databank van het CAP, die beheerd wordt door de Nationale Bank, alleen zien welke bankrekeningen iemand heeft. Pas als er vermoedens van fraude zijn, kan een bankonderzoek bevolen worden. Daarna kan de bank verplicht worden inzage te geven in het saldo van iemands rekening.

De regering wil die tijdrovende stap overslaan. Het opzet is dat banken voortaan elk jaar ook de saldi van de Belgische bankrekeningen en bepaalde verzekeringscontracten bezorgen aan het CAP. Dat betekent dat de fiscus bij vermoedens van fraude, witwassen, financiering van terreur en voor de invordering van fiscale schulden naar de saldi kan kijken. Maar de Gegevensbeschermingsautoriteit verwerpt die plannen in een pittig advies.

‘Het ontwerp toont niet voldoende aan op welke wijze de verplichte mededeling (…) noodzakelijk is (…)’, stelt de privacywaakhond. Bij de raadpleging van het CAP is namelijk nu al zichtbaar ‘bij welke instellingen de geviseerde persoon rekeningen of andere financiële producten houdt’, gaat het verder. ‘In het kader van hun onderzoeksbevoegdheid (…) kunnen de desbetreffende ambtenaren daar steeds de informatie opvragen die ze nodig hebben.’ Tot slot wordt ook de argumentatie van tafel geveegd dat de coronacrisis een extra reden is om iedereen te doen bijdragen aan gezondheidszorg en relance. ‘Gebeurtenissen van voorbijgaande aard kunnen maar zelden de invoering van permanente maatregelen verantwoorden.’

'Gebeurtenissen van voorbijgaande aard, kunnen slechts zelden de invoering van permanente maatregelen verantwoorden.'
Gegegevensbeschermingsautoriteit

Het advies is niet bindend, maar wel vervelend voor de regering. Burgers kunnen het aangrijpen om klachten in te dienen. Zeker omdat de autoriteit opmerkt dat ze niet kan concluderen dat het wetsontwerp van de regering voldoet aan de Europese richtlijnen. N-VA-Kamerlid Joy Donné vindt dat de plannen moeten worden herzien. ‘We vrezen dat een onrealistische budgettaire doelstelling voor fraudebestrijding in combinatie met dit brute instrument zal leiden tot een kader waarbij iedereen die een bepaald kapitaal heeft als een potentiële fraudeur wordt gezien en controle zal krijgen.’

Bij die kritiek hoort een kanttekening: tijdens de regeringsonderhandelingen van de N-VA met de PS deze zomer lag een PS-voorstel op tafel waarbij de fiscus zelfs inzage kreeg in de stortingen op een rekening.

Het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) reageert dat het advies ten gronde wordt geanalyseerd om de uitbreiding bijkomend te beargumenteren. Van Peteghem lijkt niet van plan in te binden. 'Men gaat voorbij aan het nut voor andere doeleinden dan fraudebestrijding. Bijvoorbeeld om kostelijke invorderingsprocedures te vermijden bij de inning van een belastingschuld. Wij zijn wél overtuigd dat verhoogde transparantie structureel bijdraagt tot de noodzakelijke financiering van de overheidsuitgaven, waaronder de gezondheidszorg.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud