Privédetectives krijgen niet langer vrij spel

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) vindt dat de 30 jaar oude privédetectivewet niet meer voldoet aan de huidige tijdsgeest en privacyvoorschriften. ©BELGA

Privédetectives zullen niet langer vrij spel krijgen in ons land. Ze zullen niet meer elke opdracht mogen aanvaarden, ze zullen onderzoeksrapporten moeten opstellen, misdrijven moeten aangeven,... De privédetective-wet wordt na 30 jaar volledig hervormd.

De regels waaraan privédetectives zich moeten houden in België zijn al lang achterhaald, want de wet op de privédetectives dateert van 1991. Acht jaar geleden luidde de bevoegde controledienst van Binnenlandse Zaken de alarmbel dat privédetectives in ons land te weinig worden gecontroleerd. Terwijl politiespeurders steeds strengere regels kregen om mensen te schaduwen, verhoren of andere onderzoeksdaden te stellen, hebben de privédetectives nog altijd vrij spel.

790
Vergunde privédetectives
Op basis van de wet zijn er in ons land 790 mensen die een vergunning hebben als privédetective. Een groot deel werkt voor verzekeraars.

Privédetectives moeten een vergunning aanvragen bij Binnenlandse Zaken, maar de overheid heeft amper zicht op hun opdrachtgevers en activiteiten. Als u ooit werd gevolgd door een detective, zal u dat doorgaans niet te weten komen. De overheid krijgt hooguit klachten van bedrijven of andere opdrachtgevers die misnoegd zijn over de prestaties van de detective.

Nochtans zijn de diensten die privédetectives leveren veel uitgebreider dan de meeste mensen denken. 790 mensen in ons land hebben een vergunning als privédetective. Velen werken zelfstandig, maar een omvangrijke groep werkt voor grote bedrijven. Vooral verzekeraars hebben heel wat privédetectives in dienst, zoals AG Insurance (71), Ethias (57), AXA Belgium (58) en KBC Verzekeringen (31), maar ook supermarktketens zoals Brico, Carrefour en Delhaize zetten eigen privédetectives in om onder andere diefstallen op te sporen. Topbedrijven als Proximus, Coca-Cola, NMBS, De Lijn of DHL hebben vergunde privédetectives in dienst om bijvoorbeeld fraudes te onderzoeken. En dan is er ongetwijfeld nog een groot aantal mensen die ook onderzoeken voeren zonder een officiële vergunning als privédetective, bijvoorbeeld om inlichtingen te verzamelen over concurrenten van bedrijven.

Minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V), gaat de privédetectivewet van 1991 volledig hervormen en moderniseren. Dat bevestigt Sofie Demeyer, de woordvoerster van de minister. 'Er is een ontwerptekst uitgewerkt na overleg met verschillende partners. Het wettelijk kader moet worden aangepast aan de tijdsgeest - vooral de privacyregels en de individuele grondrechten. Ook zijn de 'publieke opsporingsactiviteiten' (van politie en gerecht, nvdr.) wel erg verfijnd de voorbije 20 jaar, maar die van de private opsporing niet.'

Sancties

De nieuwe 'wet tot regeling van de private opsporing' zal strengere regels opleggen aan alle 'private onderzoekers' in ons land. Ze zullen niet meer zomaar elke opdracht mogen aanvaarden. Privédetectives moeten zich nu niet bekommeren om de bedoelingen van hun opdrachtgevers, maar straks zullen ze erover moeten waken dat de opdrachtgever een gerechtvaardigd belang heeft bij de onderzoeksdaden. Als dat niet zo is, moeten ze ermee stoppen, anders dreigt hun werk niet meer rechtsgeldig te zijn en riskeren ze sancties. De opdracht moet vooraf schriftelijk worden afgesproken.

Ook voor de onderzoeksmethodes die ze gebruiken zullen strenge regels gelden. Ze zullen iemand alleen mogen interviewen voor hun onderzoek als die persoon daarvoor de toestemming geeft. Geen enkele private speurder zal zich bewust als iemand anders mogen voordoen. Welke (gevoelige) persoonlijke gegevens ze mogen verzamelen, zal afhangen van de opdracht. In sommige gevallen kan iemands strafrechtelijk verleden of seksueel gedrag relevant zijn voor een opdracht. Een verzekeraar moet in sommige gevallen bijvoorbeeld kunnen nagaan of iemand niet liegt over zijn of haar gezondheidstoestand.

De resultaten van elk onderzoek zullen in een rapport worden vastgelegd. Daar mag alleen relevante en juiste info in staan. De resultaten mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en alle private onderzoekers krijgen een duidelijke meldingsplicht om de misdrijven waarop ze stoten te melden aan het parket.

Tegenkanting

Wie een vergunning wil om aan private opsporing te doen zal moeten voldoen aan een reeks minimumvoorwaarden, zoals minstens 21 jaar zijn en nooit veroordeeld zijn, en een veiligheidsscreening ondergaan. Ook ondernemingen of interne diensten van bedrijven zullen een vergunning kunnen aanvragen om aan private opsporing te doen. De vergunningen zouden dan vijf jaar geldig zijn.

De ontwerptekst van minister Verlinden wordt nog verder besproken. In 2013 slaagde Joëlle Milquet (cdH) er als minister van Binnenlandse Zaken niet in de wet te hervormen na tegenkanting uit de hele bedrijfswereld, van het VBO, Febelfin en Assuralia tot de Nationale Bank. Ze hekelden dat de strenge regels, die bijvoorbeeld ook gelden bij het screenen van sollicitanten, te veel in de kaart speelden van de fraudeurs.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud