PS manifesteert zich almaar meer als baas van De Croo

Paul Magnette, de voorzitter van de PS. ©Diego Franssens

Met een scudraket tegen de loonwet van 1996, een veto tegen een verkoop van Ethias en een zetje voor de minister van Financiën manifesteert de PS zich almaar meer als baas van de regering-De Croo. ‘Ach, ze zitten met PTB en de Nethys-affaire in hun nek’, luidt het bij de coalitiepartners.

Druk Twitter-verkeer tussen de kopstukken van de Vivaldi-coalitie woensdag. Nadat De Tijd had gemeld dat minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) laat bekijken of een verkoop van het Ethias-staatsbelang een opportuniteit kan zijn, gooide PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne 's morgens direct de deur dicht met een forse tweet. 'Daarover is niets opgenomen in het regeerakkoord. Als het project op de regeringstafel komt, valt het op een koude steen.'

Geen tien minuten later had Van Peteghem al een tweede PS-boodschap in zijn bak liggen, nu van voorzitter Paul Magnette. Die lanceerde in een filmpje op Twitter de nadrukkelijke oproep aan minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om eindelijk initiatieven te nemen voor de invoering van een Europese taks op financiële transacties, de bekende tobintaks. België - Van Peteghem dus - zou daarvoor op de rem staan, wat verbazing oproept op het kabinet-Van Peteghem. 'Een paar weken geleden hebben we op de eurogroep nog eens ons akkoord bevestigd aan het Portugese voorzitterschap.'

En dan moest de grootste scudraket nog komen, toen Knack een samenvatting van een interview met PS-staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine online publiceerde. Daarin pleit hij voor een herziening van de loonwet van 1996. Die wet ligt opnieuw zwaar onder vuur van de vakbonden nu blijkt dat ze maar ruimte laat voor een loonsverhoging van 0,4 procent boven op de index. Ook tijdens de regeringsonderhandelingen voerde de PS al strijd om de wet van de regering-Michel in de vuilnisbak te kieperen, maar de liberalen gingen ervoor liggen. Als compromis kwam de mogelijkheid uit de bus om via een omzendbrief van de minister van Werk - Dermagne - wat extra marge te creëren.

Nieuwe brandstof voor bonden

Wat Dermine doet, is niet onschuldig. Met het opblazen van het loonoverleg met de werkgevers zetten de vakbonden de voorbije weken druk om de wet weg te krijgen, maar de jongste dagen begon het besef te dagen dat dat waarschijnlijk niet zou lukken. Dermagne liet tot nu toe alleen de deur open voor een creatieve oplossing via een omzendbrief. Maar nu krijgen de bonden nieuwe brandstof, wat flink vervelend is voor premier Alexander De Croo en zijn Open VLD.

Dit is niet het moment om een extra loonkostenhandicap te creëren. Een faire deal in het loonoverleg kan, maar we houden iedereen wel aan het regeerakkoord.
Egbert Lachaert
Voorzitter Open VLD

Al is daar meteen voorzitter Egbert Lachaert om de PS op het regeerakkoord te wijzen. 'Massa’s bedrijven balanceren op de rand van het faillissement. Dat is niet het moment om extra loonkostenhandicap te creëren. Een faire deal in het loonoverleg kan, maar we houden iedereen wel aan het regeerakkoord', zegt Lachaert. De liberalen zijn er gerust in dat ze een ontsporing van de lonen via een omzendbrief van Dermagne kunnen vermijden. 'Die omzendbrief moet in de ministerraad overlegd worden. Dermagne kan dat niet alleen.'

Waarom begint de PS zich zo te manifesteren als baas van de regering-De Croo? Dat is al aan de gang sinds Paul Magnette in één weekendinterview in L'Echo met een alternatief voor de effectentaks van Van Peteghem kwam, het begrotingstraject onhaalbaar verklaarde en de Brusselse stadstol naar de volgende legislatuur verwees. Bij de coalitiepartners klinkt het dat de PS zich in de regering niet bazig of onmogelijk opstelt, maar dat het vooral een communicatieve operatie is. 'De PS zit in een perceptiestrijd met de PTB, die in haar nek zit te hijgen over de effectentaks, de loonnorm, de zorg, enzovoort.' 'Vergeet ook niet dat de affaire-Nethys weer heel erg naar boven komt nu de gewezen PS'er Stéphane Moreau in de cel is gegooid. Ook in die wonde strooien de communisten zout', zeggen bronnen.

PTB verdedigt solidariteit

Net woensdag lekte in La Libre uit dat maandag op het partijbureau van de PS een interne peiling van de socialistische mutualiteiten was gepresenteerd. Uit een bevraging van 1.000 mensen blijkt dat niet de PS, maar de PTB gezien wordt als de beste verdediger van de collectieve solidariteit. 'De PS zit met het probleem dat de federale topministers Dermagne en Dermine niet meteen het profiel hebben om de volkse flank met de PTB af te dekken. Beiden vertolken een meer zakelijke PS. In de partij is veel discussie over de te volgen koers, maar dat komt zelden naar buiten', valt te horen bij de MR.

Bij de PS klinkt het dat niet zwaar wordt getild aan die peiling omdat ze dateert van september vorig jaar, toen de regering-De Croo nog niet begonnen was. Voor de plotse alomtegenwoordigheid van veto's en oproepen geeft het kabinet-Dermagne een simpele uitleg. 'Onze partij heeft zich de eerste maanden van de regering-De Croo op de vlakte gehouden omdat we niet wilden dat de coronacommunicatie een kakofonie zou worden. Stilaan is die fase voorbij en komen met de loononderhandelingen, de relance en het heropstarten van een aantal sectoren onze thema's naar voor. Dan is het toch normaal dat we ons daarover laten horen?'

Toch zijn de werkgevers allesbehalve gerust in de goede afloop van de loononderhandelingen, zeker niet nu de PS vol achter de bonden gaat staan. Ook de koppeling met de welvaartsenveloppe - die nodig is voor de PS-trofee van de verhoging van de laagste pensioenen - kunnen ze niet meer als hefboom gebruiken. Dermagne heeft al aangekondigd dat hij het opneemt met de bevoegde ministers, als de sociale partners niet landen. Die ministers zijn een sp.a'er (Frank Vandenbroucke) en een PS'er (Karin Lalieux).

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud