Raad van State fluit Geens terug over digitalisering justitie

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V). ©Photo News

Volgens de Raad van State is minister Koen Geens zijn boekje te buiten gegaan bij de digitalisering van justitie. Hij kan advocaten niet langer verplichten het betalend systeem te gebruiken van de balies als ze processtukken willen indienen.

Tal van advocaten pikken het niet dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) alle advocaten verplicht te betalen om processtukken digitaal in te dienen. De overheid had daarvoor een eigen gratis systeem opgericht, e-Deposit. Maar Geens heeft in oktober vorig jaar alle advocaten verplicht daarvoor een portaal te gebruiken dat de Orde van Vlaamse Balies ontwikkeld heeft. Nu moeten de advocaten elke keer een vergoeding betalen aan de balies als ze conclusies, processtukken en andere documenten digitaal willen indienen bij de rechtbanken, parketten en hun griffies. Wie het portaal niet wil gebruiken, heeft geen andere keuze dan alles zoals weleer op papier in te dienen.

Er zijn bij de Raad van State al zeker zes procedures opgestart tegen de maatregel. In een van die zaken heeft de Raad van State donderdag een arrest geveld en de misnoegde advocaten gelijk gegeven.

De Raad van State besluit dat het portaal van de Orde van Vlaamse Balies ('DPA-Deposit') geen 'informaticasysteem van Justitie' is en dat minister Geens de advocaten niet kan opleggen dat systeem te gebruiken voor hun elektronische communicatie. En dus vernietigt de Raad van State het bewuste artikel in het koninklijk besluit dat Geens daarover uitvaardigde in oktober vorig jaar.

Om de impact op het terrein beperkt te houden, zal de vernietiging geen gevolgen hebben op het verleden. En de Raad van State voorziet in een overgangsperiode: over één maand moeten de advocaten een alternatief krijgen.

Geens reageert

Minister Geens laat weten dat hij het arrest zal 'bestuderen'. 'Uiteraard zullen we het arrest respecteren en er een juist gevolg aan geven', luidt het. 'Om zeker te zijn van een juiste lezing van het arrest wordt overleg gepleegd met de advocaat van de Belgische Staat in het dossier. Het arrest stelt wel dat alle neerleggingen uitgevoerd tot 12 januari 2020 via het DPA-platform als geldig moeten beschouwd worden.'

'Dit koninklijk besluit was oorspronkelijk genomen om de digitalisering te bevorderen. Het DPA-platform heeft meer functies dan e-deposit, en advocaten kunnen in één beweging veel meer briefwisseling versturen. De balies bepalen zelf hun prijssetting. Het arrest verbiedt de connectie van de informatica van justitie met het centraal platform van de advocatuur niet. Het stelt wel dat de huidige wet niet toelaat om die als enige mogelijkheid om digitaal conclusies neer te leggen, op te leggen. De verschillende mogelijkheden om tegemoet te komen aan deze kritiek worden nu bestudeerd.'

Geens blijft zich naar eigen zeggen 'hard inzetten voor een justitie waarbij digitaal gecommuniceerd kan worden'.  

Miljoenen op het spel

In oktober maakte De Tijd al bekend dat de auditeur bij de raad van State Geens had teruggefloten. In het artikel stond al te lezen dat er voor de balies en de Orde van Vlaamse Balies miljoenen euro's op het spel staan. Ze hebben in december 2014, kort na het aantreden van Geens als minister van Justitie, een vennootschap opgericht om het digitale systeem te ontwikkelen. Die vennootschap, Diplad, heeft al zware ontwikkelingskosten gemaakt. In de recentste jaarrekening is sprake van 2,4 miljoen euro aan opgestapelde verliezen. Vorig jaar is nog 411.000 euro verlies gemaakt. De schulden, op korte en op lange termijn, zijn opgelopen tot meer dan 6 miljoen euro. In mei moesten de Vlaamse balies ingrijpen via een kapitaalverhoging.

Voor de balies was het belangrijk dat de kraan met inkomsten blijft stromen. Maar nu zullen de balies andere oplossingen moeten zoeken om de schuldenberg weg te werken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud