Raad van State schiet gaten in cash-for-cars

Met de cash-for-cars wil de federale regering auto's van de weg krijgen. ©BELGA

De Raad van State heeft serieuze juridische twijfels bij het omwisselen van een bedrijfswagen voor cash.

De federale regering wil wie een bedrijfswagen heeft de kans geven om die om te ruilen voor cash. Ze werkte daarvoor een regeling uit, maar die botst op kritiek van de Raad van State. Dat blijkt uit het juridische advies dat De Tijd kon inkijken.

Als werknemers hun auto omruilen voor cash, zal dat bedrag slechts in beperkte mate worden belast. De Raad van State twijfelt eraan of dat wel kan, omdat het gaat over loon en dat eigenlijk op dezelfde manier moet worden belast als het gewone loon. 

Daarnaast oordeelt de Raad van State dat er sprake is van een ongelijke fiscale en sociale behandeling tussen werknemers met en zonder een bedrijfswagen. Discriminatie dus.

Niet effectief

De federale regering hoopt met de invoering van een mobiliteitsvergoeding bedrijfswagens van de weg te krijgen en zo de files te verminderen. Maar de Raad twijfelt eraan omdat werknemers niet verplicht worden om over te stappen naar een alternatief en al helemaal niet naar een milieuvriendelijker vervoersmiddel. 'Het is de werknemer immers toegestaan om zijn bedrijfswagen te verruilen voor een mobiliteitsvergoeding en zich daarmee een privéwagen aan te schaffen voor zijn woon-werkverplaatsingen', staat in het advies te lezen. 

Wat nu?

De federale regering is niet gebonden door het advies van de Raad van State. Maar ze neemt een groot risico als ze de regeling gewoon invoert, want dan dreigen heel wat procedures en bestaat de kans dat het Grondwettelijk Hof de cash-for-cars aan flarden schiet.

Daarom wil CD&V de regeling aanpassen. 'Het huiswerk moet opnieuw gedaan worden', zegt CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh. Hij laat verstaan dat opnieuw moet gekeken worden naar het alternatief dat de sociale partners eerder voorstelden. Dat hield in dat werknemers de mogelijkheid krijgen hun bedrijfswagen in te ruilen voor andere mobiliteitsformules zoals de trein.

Het huiswerk moet opnieuw gedaan worden.
Jef Van den Bergh
CD&V-Kamerlid

De kans is groot dat nog een robbertje wordt gevochten hierover in de regering. Want andere partijen lijken niet geneigd om de regeling grondig aan te passen. 'Het moet volstaan om de wetgeving beter te motiveren', klinkt het elders in de regering.

 

.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud