Reacties op open brief: 'Mooie gedachten, maar niet realistisch'

Karel De Boeck (links) in gesprek met Karel Cardoen.

Het pleidooi van vijftig bedrijfsleiders voor een drastische fiscale vereenvoudiging en een strategisch plan voor migratie leidt tot uiteenlopende reacties uit diverse hoeken.

De initiatiefnemers Karel De Boeck (ex-CEO Dexia) en Karel Cardoen (ex-CEO Cardoen) lijken alvast in een deel van hun missie geslaagd. Ze hebben met hun soms verrassende lijst aan beleidsvoorstellen, die gesteund worden door een vijftigtal collega-bedrijfsleiders, het publieke debat aangewakkerd.

Vooral hun fiscale voorstellen vinden weerklank. De bedrijfsleiders vragen aan de politici een einde te maken aan de fiscale 'koterijen' en een vlaktaks in te voeren. Die vervangt het systeem van belastingschijven door eenzelfde percentage. De open brief suggereert een tarief van 'bijvoorbeeld 20 procent', en dat voor alle vormen van vermogensaangroei bij particulieren of bedrijven.

De Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD) noemt de oproep gedurfd en zonder taboes. Al vindt hij sommige voorstellen niet realistisch. Een vlaktaks van 20 procent lijkt hem te laag om de welvaartsstaat te financieren en het voorstel om sommige migranten zonder papieren meteen een werkvergunning te geven leidt volgens hem tot een aanzuigeffect.

Zijn partijgenoot Christian Leysen vindt de voorstellen van de beide Karels 'verfrissend' en stelt voor om het duo in het parlement uit te nodigen.

Ook bij de sp.a, die op Vlaams niveau vrijwel zeker opnieuw op de oppositiebanken belandt, wordt relatief positief gereageerd. Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke ziet het loslaten van progressieve belastingtarieven in ruil voor een vlaktaks niet zitten, maar ziet wel raakpunten in het pleidooi van de bedrijfsleiders om alle inkomsten te belasten en de belastingaangifte grondig te vereenvoudigen. 

De klimaatactiviste Anuna De Wever juicht dan weer toe dat de bedrijfsleiders aandringen op een ambitieuzer klimaatbeleid.

'Hypocriet'

Maar er zijn ook negatieve reacties. De onverbloemde aanval van Karel Cardoen op 'grote bedrijven die fiscalisten inhuren om de nieuwe belastingwetten te kunnen omzeilen' valt bij sommigen in slechte aarde.

Sommige ondertekenaars van de oproep maken vrijwel zeker gebruik van de fiscale technieken die ze bekritiseren.
Een fiscaal expert

'Hypocriet’, reageert een fiscaal expert. ‘Ze vallen de multinationals aan zonder kennis van zaken. Sommige bedrijven van de ondertekenaars maken vrijwel zeker gebruik van de fiscale optimalisatietechnieken waar de open brief komaf mee wil maken en zitten ruim onder een effectieve belastingvoet van 20 procent. Ik zou overigens graag eens hun consultancybudgetten zien.’ 

Dat Jan De Clerck, een telg van de Beaulieu-familie die bekendstaat om haar vele veldslagen en deals met de fiscus, de brief mee onderschreef, doet ook sommige wenkbrauwen fronsen.

De zelfstandigenorganisatie NSZ is het dan weer eens met Cardoen. 'Een vlaktaks zal een einde maken aan de grote concurrentiële nadelen tussen de grote en de kleine ondernemingen. Die laatste kunnen veel minder een beroep doen op dure advocaten en fiscalisten zoals multinationals dat doen.'

Staatsstructuur

De meest gehoorde kritiek is dat het memorandum een eigenzinnig allegaartje is van wat al in diverse partijprogramma's te vinden is en voorbijgaat aan de verschillen in visie tussen Vlaanderen en Franstalig België.

Een radicale fiscale ommezwaai is alleen maar mogelijk als daar zowel op het federale als op het regionale niveau consensus over is, waarschuwen meerdere experts.

'Iedere grondige belastinghervorming kost minstens twee legislaturen', zegt Koen Van Duyse, belastingexpert en vennoot bij het advocatenkantoor Tiberghien. 'Voor deze voorstellen is er, tenzij ik iets niet weet, geen enkele grondige cijferoefening gebeurd. Je moet echter weten dat alles wat belastingopbrengsten betreft, effect heeft op alle entiteiten van dit land. Dus wat mij betreft: mooie gedachten, maar niet realistisch in België.'

Gewezen minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wijst erop dat er bij de recente hervorming van de vennootschapsbelasting allerhande lobbygroepen opdoken om specifieke belangen te verdedigen.

'De voorgestelde vlaktaks stelt zowel principiële als praktische problemen', vindt Werner Heyvaert, advocaat bij AKD Benelux Lawyers. 'Wat niet wegneemt dat een debat ten gronde over de structuur en de rechtvaardigheid van ons Belgisch fiscaal stelsel dringend aan de orde is.'

Grappenmakers

Er was dinsdagochtend grote interesse van andere bedrijfsleiders om de open brief online mee te ondertekenen. Al verschenen er wel grappenmakers met een nepnaam bij de ondertekenaars. De inschrijfprocedure werd daarop verstrengd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect