Meer dan 9.000 sociale fraudeurs verklikt

PS-minister van Werk Pierre-Yves Dermagne. ©Kristof Vadino

Burgers en bedrijven hebben het afgelopen jaar een recordaantal aangiftes gedaan bij het centraal meldpunt voor sociale fraude. Er waren 9.164 meldingen, gemiddeld 25 per dag, vooral over zwartwerk, maar ook over inbreuken op de coronamaatregelen.

Toen de website van het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie er in oktober 2015 kwam, was al jaren gepleit voor zo’n centraal meldpunt. Het was vroeger niet duidelijk waar alle klachten over sociale fraudeurs - ook heel wat anonieme, handgeschreven brieven - terechtkwamen en wat ermee gebeurde.

Toen de Open VLD’er Bart Tommelein in 2015 als staatssecretaris voor de strijd tegen sociale fraude de opdracht kreeg het meldpunt te lanceren, was het geen optie er een anonieme kliklijn van te maken. Elke klager moest zich identificeren. De vraag rees of er veel meldingen zouden gebeuren en of die nuttig zouden zijn.

De essentie

  • Sinds eind 2015 is er een centraal meldpunt om sociale fraudeurs aan te geven.
  • Het afgelopen jaar kwam een recordaantal van 9.164 meldingen binnen, vooral over zwartwerk, maar ook over inbreuken op de coronamaatregelen.
  • Zeven op de tien meldingen worden weerhouden voor verder onderzoek op het terrein.
  • De terechte meldingen hebben de voorbije jaren al enkele tientallen miljoenen euro's opgeleverd.

De voorbije vier jaar zijn bij het meldpunt liefst 34.459 meldingen toegestroomd. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw opvroeg bij PS-minister van Werk Pierre-Yves Dermagne. In 2020 was er een recordaantal van 9.164 meldingen of gemiddeld 25 meldingen per dag. Dat waren er in 2019 8.074.

De helft van de meldingen (4.798) ging vorig jaar over zwart- of sluikwerk, tegenover 5.234 het jaar voordien. 2.023 meldingen in 2020 gingen over inbreuken op de coronamaatregelen. Er is een tijdelijk formulier gemaakt om aangifte te doen van inbreuken op de veiligheidsregels, zoals telewerk en social distancing, op de tijdelijke werkloosheid en de sluiting van niet-essentiële diensten. De andere meldingen gingen vorig jaar vooral over domiciliefraude (1.302), loon- en arbeidszaken (418), sociale dumping (183) en gesjoemel met kinderbijslag (182).

De meeste meldingen van burgers en bedrijven in de voorbije jaren sloegen op de horeca, bouwsector, kleinhandel, garagebedrijven, schoonmaaksector, kappers en de transportsector. De ‘professionele gebruikers’ van het meldpunt, zoals de werknemers- en werkgeversorganisaties, hebben sinds 2017 vooral zwaardere fraudes gemeld in de verhuissector, transport, horeca, OCMW's en de bouwsector.

Fictieve meldingen

Hoe nuttig zijn al die meldingen? De drie sociaal inspecteurs die het meldpunt bemannen, doen telkens een eerste analyse en verrijken het dossier op basis van de databanken. Daaruit blijkt dat gemiddeld 32 procent van de meldingen niet wordt weerhouden voor verder onderzoek door de inspectiediensten. Bijvoorbeeld omdat er te weinig info in stond over de tegenpartij of omdat er op basis van de info uit de databanken geen probleem blijkt te zijn. Er komen zo goed als geen fictieve meldingen binnen waarbij de klager een naam en rijksregisternummer opgeeft dat niet klopt.

Het meldpunt voor sociale fraude heeft zijn nut zeker al bewezen, maar er is nog flink wat ruimte voor verbetering.
Björn Anseeuw
N-VA-Kamerlid

De nuttige meldingen hebben de voorbije jaren al tientallen miljoenen euro's opgebracht. In 2019 is er zo’n 10 miljoen euro inkomsten uit gehaald, vooral via loonregularisaties.

‘Het meldpunt voor sociale fraude heeft zijn nut zeker al bewezen, maar er is nog flink wat ruimte voor verbetering’, besluit Anseeuw. ‘Zo moeten gegevens efficiënter kunnen worden verzameld én worden gekoppeld. Vandaag moeten sociaal inspecteurs bij een melding manueel in allerhande databanken zoeken naar relevante informatie. Dat is niet meer van deze tijd. Als gegevensstromen automatisch kunnen worden gekruist, kan er veel efficiënter worden gecontroleerd. Zo gaat minder tijd verloren aan overbodige inspecties en kan gericht worden gecontroleerd waar dat echt nodig is.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud