Advertentie

Regering kan verder met groene bedrijfswagens

©Wouter Van Vooren

De Raad van State ziet geen onoverkomelijke juridische obstakels voor de geplande vergroening van de bedrijfswagens vanaf 2026. De regering kan ermee verder.

Het akkoord over de elektrificatie van het bedrijfswagenpark dateert van 18 mei, maar werd nog ter advies aan de Raad van State voorgelegd. Op basis van de analyse zal minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zijn wetsontwerp op enkele punten bijkomend motiveren en stofferen, valt te horen.

De blikvanger van het wetsontwerp is de beslissing vanaf 1 januari 2026 aangekochte, geleasede of gehuurde bedrijfswagens met een CO2-uitstoot hoger dan nul niet langer fiscaal aftrekbaar te maken voor de werkgever. Voor de koolstofvrije wagens blijft wel een fiscale aftrek, maar die wordt tussen 2027 en 2031 geleidelijk afgebouwd van 100 naar 67,5 procent met als argument dat elektrische wagens almaar goedkoper in aankoop worden.

De Raad van State vraagt zich af of het gelijkheidsbeginsel van toepassing is als geen rekening wordt gehouden met de uitstoot bij de productie van batterijen, maar velt zelf geen oordeel.

Over deze beslissing vraagt de Raad van State zich af of het gelijkheidsbeginsel van toepassing is als de fiscale aftrek alleen bepaald wordt door de CO2-uitstoot van de wagen en niet door bijvoorbeeld de productie van de batterijen. Het antwoord van Van Peteghem luidt dat de uitstoot van de wagen nu al het gebruikte fiscale criterium is en dat rekening houden met de uitstoot bij de productie van de wagen en de batterijen niet evident is wegens een gebrek aan informatie per wagentype. Een oordeel velt de Raad van State daarover niet. Hij zegt zelf niet te kunnen oordelen over de kwestie en vraagt en een goede motivatie in de finale wet.

Een ander luik van het wetsontwerp is de fiscale stimulus voor bedrijven en particulieren om te voorzien in laadstations en laadpalen thuis. Er was nog onduidelijkheid over de vraag of een garage bij je woning moet horen om van de belastingvermindering te genieten. Van Peteghem verduidelijkt in zijn motivatie dat ook een garage die niet direct aan de woning grenst in aanmerking komt, voor zover de aanvrager beschikt over de gebruiksrechten ervan, als eigenaar, huurder of vruchtgebruiker.

Klimaatakkoord van Parijs

De Raad van State vermoedt dat het luik over de geplande investeringsaftrek voor koolstofvrije vrachtwagens en tankinfrastructuur voor waterstof moet worden aangemeld bij de Europese Commissie. Algemeen merkt het adviesorgaan nog op dat het niet kan oordelen in hoeverre het wetsontwerp tegemoetkomt aan het klimaatakkoord van Parijs en het nationale beleidskader voor klimaatverandering. Dat moet de regering verduidelijken.

Op de hervorming kwam eerder kritiek van de oppositie omdat er onvoldoende duidelijkheid is over de impact op de inkomsten uit accijnzen en dus de begroting. De regering kondigde een monitoring aan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud