Advertentie
Advertentie
netto

Register met bankrekeningen dit jaar al 75.000 keer ingekeken

©Photo News

Tijdens de eerste jaarhelft werd het register met bankrekeningen al 75.398 keer geraadpleegd, de helft meer dan over heel 2020. De notarissen staan in voor bijna 60 procent van de consultaties, de fiscus voor 33 procent.

Het centraal meldpunt (CAP) bij de Nationale Bank bevat voor elke Belg alle nummers van bankrekeningen en verzekeringscontracten die hij aanhoudt. Het register werd in 2015 opgezet in de strijd tegen fraude en laat de fiscus toe bij aantoonbaar vermoeden van fraude op te zoeken bij welke bank of verzekeraar de belastingplichtige klant is. Sinds de zomer van vorig jaar hebben ook de federale overheidsdienst Justitie, de gerechtsdeurwaarders en de notarissen toegang tot het register, eveneens onder strikte voorwaarden. Bij de notarissen bijvoorbeeld kan een consultatie enkel bij een aangifte van nalatenschap.

25.200
RAADPLEGINGEN
De fiscus raadpleegde het register tijdens de eerste helft van dit jaar 25.200 keer. Over heel 2020 was dat 50.000 keer.

In de eerste jaarhelft deden notarissen 40.799 opzoekingen. Met de consultaties willen ze erop toezien dat de aangiften van nalatenschap die ze indienen correct en volledig zijn. Vaak zijn de erfgenamen niet op de hoogte van alle bankrekeningen of contracten die de overledene had. Met een onvolledige aangifte riskeren de erfgenamen een boete.

Behalve de notarissen deed ook de fiscus 25.200 opzoekingen. Daarmee wordt het tempo van 2020 aangehouden, toen de fiscus bijna 50.000 keer de databank inkeek. Voorts deed de FOD Justitie tijdens de eerste jaarhelft 4.611 raadplegingen, dubbel zoveel als in 2020. Het aantal raadplegingen komt niet noodzakelijk overeen met het aantal personen waarvoor opzoekingen worden gedaan. Voor dezelfde persoon kunnen meerdere opzoekingen gebeuren, naargelang de parameters die worden ingegeven.

Rekeningsaldi

Het CAP zal vanaf 31 januari 2022 niet alleen de nummers, maar ook de saldi van Belgische rekeningen bevatten, die de banken twee keer per jaar moeten doorsturen. Het register zal dan duidelijkheid verschaffen over hoeveel geld op uw rekeningen staat, hoeveel u hebt geleend en het kapitaal van uw levensverzekeringen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit gaf de regering eerder een negatief advies over die uitbreiding, maar de regering-De Croo legde dat naast zich neer. Volgens de regering helpt de uitbreiding in de strijd tegen fraude en bouwt ze voort op het feit dat saldi van buitenlandse rekeningen al in het register zijn opgenomen. In de strijd tegen internationale fiscale fraude wisselen meer dan 100 OESO-landen sinds 2017 gegevens uit over de saldi van buitenlandse rekeninghouders.

Door het register uit te breiden met rekeningsaldi wordt permanent een camera op uw bankrekening gezet, ook al is geen sprake van een overtreding. Dat is toch een zorgwekkende evolutie qua privacy.
Charlotte Lardenoit
Sansen International Tax Lawyers

Toch lijkt de uitbreiding van het meldpunt met saldi van Belgische rekeningen nog geen uitgemaakte zaak. Advocaten van Sansen International Tax Lawyers en Artes stapten in juni naar het Grondwettelijk Hof om de vernietiging van die uitbreiding te eisen. ‘Het gaat om een subtiele wetswijziging, maar wel een met verregaande gevolgen. Het zet permanent een camera op uw bankrekening, ook al is geen sprake van een overtreding. Dat is toch een zorgwekkende evolutie qua privacy’, zegt Charlotte Lardenoit van Sansen International Tax Lawyers.

De essentie

  • Het register met bankrekeningen werd tijdens de eerste helft van het jaar vooral geconsulteerd door notarissen (40.799) en de fiscus (25.200).
  • Het register bevat voorlopig enkel namen en rekeningnummers, maar wordt volgend jaar uitgebreid met rekeningsaldi.
  • Advocaten spanden een zaak in bij het Grondwettelijk Hof om zich tegen de uitbreiding te verzetten.

Volgens de advocate is er geen enkel argument voor de uitbreiding. ‘Bij een fraudeonderzoek kan de fiscus al bij de bank aankloppen om rekeningen in te kijken. Door een afzonderlijk register met vermogensgegevens aan te maken wordt de deur wagenwijd opengezet voor een algemeen inzagerecht van alle rekeningen. Bovendien hebben we geen garantie dat de overheid de veiligheid van de data kan garanderen in een wereld waarin het ene na het andere datalek opduikt’, zegt ze.

Dat het register al saldi van buitenlandse rekeningen bevat, is volgens Lardenoit naast de kwestie. 'Bij buitenlandse rekeningen is de fiscus beperkt door het territorialiteitsprincipe, voor Belgische rekeningen heeft hij al alle wapens', zegt ze. Een uitspraak van het Grondwettelijk Hof wordt begin volgend jaar verwacht.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud