Advertentie

Rousseau giet plannen tegen kinderverwaarlozing in decreet

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. ©© Play4

Een rechter moet kunnen beslissen dat een pasgeboren kind uit huis wordt geplaatst als het in gevaar is door een 'onevenwichtige thuissituatie'. Dat zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, die structurele hervormingen in de jeugdzorg wil doorvoeren.

 Zowat een jaar geleden wakkerde Rousseau het debat over de bescherming van kinderen in onveilige thuissituaties aan. Opvallend was dat de Vooruit-voorzitter toen het recht op ouderschap in vraag stelde. Rousseau heeft nu zes maatregelen in een decreet gegoten, gekoppeld aan een investeringsinjectie van 50 miljoen euro per jaar in de jeugdzorg.

50
miljoen euro
Rousseau wil 50 miljoen euro per jaar in de jeugdzorg pompen.

Rousseau wil onder meer het Nederlandse systeem van ondertoezichtstelling invoeren. Dat is een verplichte maatregel opgelegd door een jeugdrechter waarbij een hulpverlener een gezin opvolgt en begeleidt om de schade voor het ongeboren kind te voorkomen of te beperken.

De meest voor de hand liggende voorbeelden zijn baby's met aangeboren schade als gevolg van alcohol- of drugmisbruik of door intrafamiliaal geweld. 'Vandaag kunnen we kinderen pas beschermen nadat ze met schade geboren zijn. We kunnen daar toch echt niet op wachten?', zegt Rousseau aan De Standaard.

Uithuisplaatsing

Als de ouders de afspraken niet nakomen of de situatie onveilig blijft, kan de rechter beslissen het kind onmiddellijk bij de geboorte uit huis te plaatsen in een veilige omgeving.

Vandaag kunnen we kinderen pas beschermen nadat ze met schade geboren zijn. We kunnen daar toch echt niet op wachten.
Conner Rousseau
Voorzitter Vooruit

Als al een of meerdere kinderen uit huis geplaatst zijn, vindt Rousseau dat er moet worden van uitgegaan dat de situatie ook onveilig is voor de andere kinderen die nog thuis verblijven. De broers en zussen moeten dus ook beschermd worden en in veiligheid gebracht worden. Ouders kunnen dat vermoeden weerleggen door bijvoorbeeld aan te tonen dat het kind intussen weer veilig thuis wordt opgevangen. 

In dezelfde logica wil Rousseau dat de beoordeling van een verontrustende situatie consequent wordt uitgebreid naar alle minderjarigen in een gezin. Er moet ook sneller worden geschakeld van vrijwillige naar verplichte hulpverlening. En als ouders de afspraken onvoldoende nakomen, kunnen hulpverleners het dossier aan het parket overmaken. 

Sleutelen aan beroepsgeheim

De Vooruit-voorzitter wil ook sleutelen aan het beroepsgeheim. Vandaag ligt volgens Rousseau te veel de focus op wanneer hulpverleners niet mogen spreken, waardoor veel informatie niet bij de juiste mensen terechtkomt.

Tot slot pleit Rousseau voor een uitbreiding van het arsenaal waar jeugdrechters uit kunnen putten. Dat beperkt zich nu voornamelijk tot maatregelen ten aanzien van het kind. 'Ze kunnen de kinderen in een veilige omgeving plaatsen, maar ze kunnen ouders niet dwingen zich te herpakken. Dat is toch niet logisch?', zegt hij. In zijn voorstel krijgen rechters de mogelijkheid ouders een begeleiding op te leggen, zodat ze geholpen worden om zichzelf te herpakken en de relatie met hun kind te herstellen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud