'Samen kunnen we de crisis overwinnen'

©Photo News

Koning Filip vraagt in zijn kerst- en Nieuwjaarstoespraak de bevolking niet toe te geven aan berusting. Hij zegt begrip te hebben voor 'de ongerustheid en moedeloosheid tegenover de reusachtige uitdagingen waar onze generatie voor staat, de zwakke economische groei, de stijgende armoede', maar voegt eraan toe dat we 'samen, met gezamenlijke inspanning, de crisis kunnen overwinnen'.

Ondanks de crisis en al wat die met zich meebrengt, ziet de koning ook tekenen van hoop. Hij vraagt daarom de bevolking ook te 'proberen om de wereld met andere ogen te zien. Door een positieve opstelling komt er meer energie en creativiteit vrij, niet alleen bij onszelf maar ook bij wie we zo benaderen'.

Hij verwijst daarbij naar de 'positieve opstelling' van de vele mensen die het koningskoppel heeft ontmoet, 'en die in mislukking of tegenslag sterkte weten te vinden voor een nieuwe start. Zo'n attitude leidt tot engagement. Het is ook een levenshouding die anderen werkelijk inspireert. Ze maakt dat we elkaar beter kunnen aanvullen, ze versterkt de samenhang in de maatschappij'.

Rond ons heen kijken kan ook helpen, want in onze maatschappij zijn 'veel positieve krachten aan het werk'. De koning noemt bijvoorbeeld 'de vele mensen die zich vaak vrijwillig inzetten voor de jeugd, de ouderen onder ons, de zieken, mensen die alleen zijn of het financieel erg moeilijk hebben'.

Hij verwijst ook naar de 'openbare diensten die dag in dag uit klaar staan voor de bevolking', 'de bedrijven en administraties die erin slagen efficiëntie te koppelen aan zorg voor hun medewerkers' en 'de indrukwekkende innovatiekracht van onze bedrijven en onderzoekers'. 'Elke vooruitgang, hoe bescheiden ook, begint met een positieve kijk op de zaken.'

De kersttoespraak begint met het recente overlijden van koningin Fabiola. Zij had, samen met Boudewijn, 'ons land helemaal in haar hart gesloten'. 'Ze bezat de gave om al wie ze ontmoette, met eenvoudige woorden en gebaren, hoop te geven. Zonder voorbehoud zette ze zich in voor wie het moeilijk had. We zijn haar zeer dankbaar voor alles wat ze heeft gedaan, voor wie ze was.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud