nieuwsanalyse

Selectie migranten op geloof is juridisch riskant

De bedrijfsleiders willen migranten zonder papieren die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, sneller inschakelen op de arbeidsmarkt. ©jonas lampens

Veel van de voorstellen voor een beter management van migratie die een vijftigtal bedrijfsleiders deze week deden, blijken in de praktijk al ingevoerd, of zijn niet meteen erg realistisch.

Migratie vormt een belangrijk onderdeel van een open brief van 55 Vlaamse bedrijfsleiders met concrete voorstellen voor een beter beleid. Ze vinden dat België de migratieproblemen te veel ondergaat in plaats van een actief beleid te voeren.

Lees: het beleid moet migratie meer inschakelen in een economische visie over activering en tekorten op de arbeidsmarkt. Daarom pleiten de bedrijfsleiders ervoor migranten gericht aan te trekken voor knelpuntberoepen, eventueel door beroeps- en taalopleidingen aan te bieden in hun thuisland.

Knelpuntberoepen

Dat is precies wat Vlaanderen al doet. Sinds dit jaar is er een veel soepeler regime voor bedrijven om mensen van buiten de EU aan te trekken voor een 20-tal knelpuntberoepen. Hetzelfde geldt voor het voorstel om ‘migranten zonder papieren die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning onmiddellijk in te schakelen op de arbeidsmarkt’.

Op het vlak van migratie blijft de nationale beleidsmarge klein.
Dirk Vanheule
professor migratierecht

De federale regering verlaagde de wachttijd waarin asielzoekers niet mogen werken van zes naar vier maanden. Korter is niet erg realistisch. Mensen moeten zich settelen en hun procedure om al dan erkend te worden als vluchteling verdient prioriteit.

Interessant is wel de piste om de integratie te versnellen via gemeenschaps- en vrijwilligerswerk. Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) toonde via veldwerk aan dat vrijwilligerswerk helpt bij de activering van langdurig werklozen en inactieven, een groep die qua profiel dezelfde uitdagingen kent als vluchtelingen of nieuwkomers van buiten de EU met lage scholing.

Riskant

De bedrijfsleiders pleiten voor een met cijfers onderstut migratiebeleid. Dat moet objectief vaststellen hoeveel migranten ons land aankan, opgesplitst naar geloof, nationaliteit en opleiding.

Het lijkt een verwijzing naar het identiteitsdebat dat rond migratie zweeft. Juridisch is het idee riskant. Rond het voorstel hangt hetzelfde parfum als rond het inreisverbod voor inwoners van bepaalde moslimlanden dat de Amerikaanse president Donald Trump pas na enkele rechtszaken en aanpassingen kon invoeren.

De bedrijfsleiders maken geen opdeling tussen vluchtelingen en economische migranten. ‘En alles op een hoopje gooien helpt echt niet’, stelt professor migratierecht Dirk Vanheule (UA). ‘Mensen met een vluchtelingenstatus zijn hier omdat er gevaar is bij terugkeer naar hun land. Niet met als hoofddoel een meerwaarde te zijn voor onze economie dus, al is hun snelle integratie uiteraard een must.’

Via quota selecteren kan alleen voor puur economische migranten. En dat is een totaal andere doelgroep, die vrijwillig en op uitnodiging migreert.

Geloof

Uitsluitend op basis van geloof selecteren lijkt onrealistisch. Zeker bij vluchtelingen - gevaar is het enige criterium - maar ook bij economische migranten, want bij hen is het doel te selecteren op skills.

Vanheule: ‘Er is een politieke grondstroom om ook met quota voor vluchtelingen te werken. Dat is een te vergelijken met de periode na de Tweede Wereldoorlog, voor er sprake was van een stevig vluchtelingenrecht, toen mensen alleen vluchtelingenstatus kregen als ze economisch nuttig bleken voor de staal- en mijnindustrie.’

De voorstellen gaan over een kleine groep restmigratie, zegt Vanheule. ‘Twee derde van onze migranten zijn EU-burgers, voor wie weinig tot geen beperkingen mogelijk zijn. Er is een belangrijk aandeel gezinshereniging en asiel, waarvoor de spelregels op Europees vlak vastliggen, gevolgd door economische migratie, die ingegeven is door noden van de werkgevers. Daardoor blijft de nationale beleidsmarge klein.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud