Sociale verkiezingen verschoven naar november

Bij de sociale verkiezingen verkiezen werknemers hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. ©BELGA

De sociale verkiezingen in de bedrijven vinden tussen 16 en 29 november plaats. Aanvankelijk moesten ze in mei plaatshebben, maar door de coronacrisis werden ze uitgesteld.

Bij de sociale verkiezingen kiezen werknemers hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk. De stembusgang, die om de vier jaar plaatsvindt, zou normaal tussen 11 en 24 mei hebben plaatsgevonden.

Eind maart, toen de coronacrisis in alle hevigheid woedde, beslisten de sociale partners de sociale verkiezingen uit te stellen. Campagne voeren op het moment dat het virus vele mensenlevens kostte, werd als onkies gezien. Bovendien waren veel mensen in die periode tijdelijk werkloos of werkten ze van thuis, waardoor het ook praktisch moeilijk was de verkiezingen door te laten gaan.

De vakbonden en de werkgeversorganisaties raakten het eind juni in de Nationale Arbeidsraad (NAR) eens om de sociale verkiezingen te verschuiven naar november. Met een koninklijk besluit heeft federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) die timing woensdag bevestigd.

Elektronisch stemmen

Behoudens grote verrassingen is het de bedoeling de sociale verkiezingen te laten doorgaan, zelfs als er een nieuwe uitbraak van het coronavirus is. Om te vermijden dat werknemers zich naar de werkvloer moeten verplaatsen, wordt zoveel mogelijk ingezet op elektronisch stemmen.

Bedrijven die minstens honderd werknemers in dienst hebben, moeten een ondernemingsraad oprichten. In die raad moet de bedrijfsleider de vakbonden op de hoogte houden over de gang van zaken. Het gaat om zo'n 3.000 ondernemingen. Het comité voor preventie en bescherming op het werk, dat instaat voor het welzijn van de werknemers, moet worden opgericht als er minstens 50 werknemers aan de slag zijn in de onderneming. Dat geldt voor zo'n 6.000 bedrijven.

Ontslagbescherming

Alleen wie op een lijst staat van een van de grote vakbonden kan zich verkiesbaar stellen bij de bedrijfsverkiezingen. Wie zich kandidaat stelt, geniet de komende vier jaar een verhoogde bescherming tegen een ontslag. Bedrijven kunnen zulke werknemers alleen in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als ze financieel in vieze papieren zitten of om dwingende redenen, aan de deur zetten.

De verhoogde ontslagbescherming moet vermijden dat bedrijfsleiders zich wreken tegen werknemersvertegenwoordigers die zich kritisch opstellen. Volgens de werkgeversorganisaties is de bescherming evenwel doorgeslagen, waardoor werknemers die onderpresteren zich verkiesbaar stellen alleen maar om te vermijden dat ze ontslagen worden.

Normaal worden de kandidatenlijsten van mei hernomen, maar wijzigingen zijn mogelijk. Daarom is het voor bedrijven gevaarlijk na midden augustus nog werknemers te ontslaan. Elke werknemer kan zich in principe alsnog kandidaat stellen, waardoor die persoon ontslagbescherming geniet. In de weken na midden augustus tot de bekendmaking van de lijsten in oktober weet de werkgever niet over wie gaat.

Voor de vakbonden zijn de sociale verkiezingen een graadmeter voor hun populariteit. Bij de sociale verkiezingen van 2016 kwam het ACV als grootste uit de bus. Ongeveer de helft van de uitgebrachte stemmen was voor de christelijke vakbond. De socialistische vakbond ABVV haalde 35 procent, de liberale ACLVB 12 procent. De verschuivingen tegenover de verkiezingen van 2012 waren toen uiterst beperkt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud