Somers deelt Vlaanderen op in 13 regio’s

Vlaams minister van Binnenlands bestuur Bart Somers. ©Photo News

Om orde te krijgen in het kluwen van intercommmunales deelt de regering-Jambon Vlaanderen in 13 regio’s op. ‘Zelfs met fusies hebben we die samenwerkingen nodig om meer te decentraliseren’, zegt minister Bart Somers.

Meer macht en middelen voor het lokale niveau. Dat is een van de rode draden door het regeerakkoord van de Vlaamse regering. Het begon met de belofte een deel van de pensioenfactuur voor de gemeentelijke ambtenaren over te nemen. Intussen zijn er ook nieuwe voorwaarden rond de schuldovername voor gemeenten die fusioneren. Hoe groter de fusiegemeente, hoe groter de schuldovername, is de regel die Bart Somers (Open VLD), de minister van Binnenlands Bestuur, hanteert.

De lokale samenwerking is een ondoordringbaar kluwen. Er zijn liefst 2.229 gemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Bart Somers
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

Behalve op een vrijwillige fusieoperatie zet Vlaanderen in op regiovorming. Dat moet de bestuurlijke versnippering tegengaan en leiden tot minder mandaten. ‘De lokale samenwerking is een ondoordringbaar kluwen’, zegt Somers. ‘Er zijn liefst 2.229 gemeentelijke samenwerkingsverbanden, van afvalintercommunales, streekontwikkelingsintercommunales, CAW’s, hulpverleningszones, politiezones vervoersregio’s tot cultuurregio’s en veel meer. Een gemiddelde gemeente zit in 68 van zulke verbanden, 33 gemeenten zitten in meer dan 100 verbanden. De uitschieter is Turnhout met meer dan 150 verbanden. Op den duur heb je geen overzicht meer en zijn er heel veel wisselende en regio-overschrijdende samenwerkingen en dus heel veel mandaten. We willen daar orde in scheppen.’

Kaart

©Mediafin

Somers heeft een kaart gemaakt, wat politiek doorgaans garant staat voor massal getouwtrek. De 300 Vlaamse gemeenten zijn opgedeeld in 13 regio’s: drie voor West-Vlaanderen, vier voor Oost-Vlaanderen, twee voor Brabant, drie voor Antwerpen en een voor Limburg. ‘Het gaat om regio's van gemiddeld 500.000 inwoners. Ik denk dat 90 procent van de gemeenten zich erin kunnen vinden, maar er zijn altijd grensgevallen. De kaart is niet te nemen of te laten. De gouverneurs krijgen tot januari om in elke provincie overeenstemming te vinden. Het valt niet uit te sluiten dat we landen met een of twee extra regio’s’, zegt Somers.

Door de regiowerking ontstaat een dynamiek waarbij intercommunales worden samengevoegd. Zo kunnen we wieden in structuren en mandaten.
Bart Somers (Open VLD)
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur

Ontstaat zo een extra bestuurslaag tussen de provincies en de gemeenten, met eigen colleges, raden en mandaten en misschien regioverkiezingen? Nee, verzekert Somers. ‘De burgemeesters worden de draaischijf van dit overlegorgaan. Hul rol wordt nog belangrijker. De bedoeling is dat ze alle lokale samenwerkingsverbanden enten op die regio’s. Ook de Vlaamse ministers engageren zich om dat te doen voor bijvoorbeeld de vervoersregio’s en de socialehuisvestingsmaatschappijen.'

Somers neemt zich voor met het federale niveau te overleggen over de hulpverlenings- en politiezones. 'Hier en daar zal een gemeente verschoven worden, want regio-overschrijvende samenwerkingen worden niet meer mogelijk. Maar we gaan niet bruusk te werk. In eerste instantie hanteren we een matroesjkamodel: in één regio zijn meerdere samenwerkingsverbanden van een verschillende omvang mogelijk, of kunnen meerdere afvalintercommunales opereren.'

'Statutair zijn intercommunales niet met één vingerknip te fusioneren', zegt Somers. 'Maar op termijn is het logisch dat een dynamiek ontstaat waarbij intercommunales en samenwerkingsverbanden worden samengevoegd, waardoor we kunnen wieden in structuren en mandaten. Gemeenten kunnen het regioniveau ook gebruiken om een gezamenlijke ICT-dienst op te richten of om gespecialiseerde ambtenaren aan te nemen die kleine gemeenten zich niet kunnen veroorloven.’

De regiowerking betekent volgens Somers niet dat de Vlaamse regering niet in een grotere fusieronde gelooft. 'Het is mijn wens op termijn het aantal gemeenten te halveren tot zowat 150, maar zelfs in dat ideale scenario is regiowerking nodig. Voor sommigen is dit het alternatief voor een fusie, voor anderen de opstap daarnaartoe. Het wordt sowieso een platform voor decentralisering, waar we met Vlaanderen naartoe moeten. Het lokale niveau is snel, efficiënt en geniet het meeste vertrouwen bij de burgers.’

Voor grote nutsmaatschappijen als Fluvius en De Watergroep geldt de operatie niet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud