Advertentie

Sp.a eist meer grenzen om EU te redden

©BELGA

De Europese Unie kan maar uit de crisis geraken als ze er weer in slaagt de Europeanen te beschermen, vindt de sp.a. Daarvoor zijn opnieuw meer grenzen nodig. De partij bezint zich vandaag over Europa op een ideologisch congres.

Voor het eerst sinds het voorzitterschap van Karel Van Miert in de jaren 80 houdt de sp.a vandaag in Tour & Taxis in Brussel een ideologisch congres, volledig gewijd aan de Europese Unie. De sp.a stuurt haar visie op de EU bij: er zijn meer dan vroeger grenzen nodig, zowel in economisch opzicht als voor milieu en migratie. Alleen zo behoudt de politieke wereld de controle en blijft ze in staat om nog solidariteit te organiseren, is de logica.

Dat de socialisten een jaar voor de lokale verkiezingen de blik op de EU richten, kan verbazen, maar voor de sp.a is het logisch, zegt partijvoorzitter John Crombez in een vooruitblik op het congres.

De voorbije jaren zagen de Vlamingen de beelden van ellende in Griekenland, voelden ze de schaamte en de angst over de vluchtelingencrisis en werden ze kwader en ongeruster over oneerlijke concurrentie uit Oost-Europa. ‘Het buitenland is nog nooit zo binnenland geweest’, analyseert Jan Cornillie, de politiek directeur van de partij.

Sociaal Europa

Maar bovenal zindert de financiële crisis van tien jaar geleden nog altijd na. In tijden van crisis kon de welvaartsstaat vroeger de schokken opvangen, luidt de sp.a-analyse, maar de voorbije jaren kon dat niet omdat de Europese Unie er nauw op toeziet dat begrotingen niet ontspoorden en de regels van de markt werden nageleefd.

De reflex om ook naar het sociale Europa te kijken speelde minder, omdat dat sociaal Europa niet in de EU-verdragen staat en dus buiten de officiële prioriteiten valt. ‘Zowel de investeringen als de sociale bescherming daalden na de crisis,’ zegt Crombez, ‘terwijl ze hadden moeten stijgen.’

Daarom vindt de sp.a het nodig haar visie op de EU te herschrijven. De partij wil dat de Europese Unie kan verhinderen dat een Chinees staatsbedrijf om politiek-strategische redenen een Europese onderneming overneemt.

Ze wil dat de Europese overheden alleen maar dingen kopen van bedrijven die minstens de helft van hun productie in de EU organiseren. ‘We hebben zo’n regel nodig om jobs te beschermen’, zegt Crombez, die opmerkt dat ook de Franse president Emmanuel Macron ‘Buy European’ steunt en Europees commissaris Margrethe Vestager het idee niet langer afschiet.

In dezelfde logica moet België aan de noodrem kunnen trekken als de arbeidsmarkt overspoeld wordt door goedkope Oost-Europese werknemers. En als de VS niet wil meestrijden tegen het opwarmende klimaat, dan moet Europa ecologische douanetarieven op Amerikaanse producten kunnen heffen. ‘We zijn de meest open economie ter wereld,’ zegt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt, ‘maar de rest volgt niet. We moeten de balans herstellen.’

Nog in dezelfde logica pleit de sp.a voor een strengere gezamenlijke bewaking aan de Europese buitengrenzen. Dat moet ertoe leiden dat de EU de controle over migratie herwint en vanuit die sterkte een humanitair beleid kan organiseren. Andere voorstellen zijn een Europees commissaris voor Mensenrechten, die zich in de Commissie kan mengen met de discussie over handelsverdragen. De sp.a wil ook een Europees fonds van 5 procent van het bruto binnenlands product voor sociale investeringen.

Een van de meest prioritaire werven is de strijd tegen sociale dumping, erkent Crombez. ‘Pas als je dat oplost, kan je aan de Vlaming weer gaan uitleggen dat we moeten investeren in solidariteit.’

Sociale zekerheid

Toch gaat de sp.a niet zo ver om de sociale zekerheid op het Europese niveau te tillen. Daarvoor is de kloof tussen pakweg Griekenland en Duitsland te groot. Wél pleit ze voor een ‘Unie van Welvaartsstaten’, waarbij een land dat een zware schok incasseert een jaar lang extra financiering krijgt. Het zou betekenen dat je aan Spanje in de financiële crisis een jaar lang geld geeft om de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen op peil te houden, wat de EU meer gezag geeft om nadien ook arbeidsmarkthervormingen te vragen. ‘Er mag wat tegengas komen’, vindt Crombez.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud