Spoorbond OVS reageert furieus op stakingsverbod

©Photo News

'We hebben het dossier overgemaakt aan onze advocaten en vragen dat zij alle mogelijke middelen aanwenden om deze wet van minister François Bellot ongedaan te maken.'

Dat zegt Luc Pauwels, de nationaal voorzitter van de Onafhankelijke Vakbond van het Spoorwegpersoneel (OVS). De spoorvakbond reageert hiermee op de maatregel van de regering om de kleine bonden te verbieden om nog stakingsacties te voeren.

Het stakingsrecht bij de spoorwegen wordt exclusief voorbehouden aan vakbonden die vertegenwoordigd zijn op nationaal niveau en een minimumaantal leden hebben. Door de invoering van die criteria kunnen alleen de grote drie vakbonden (de christelijke, de socialistische en de liberale vakbond) nog wettelijk staken.

Treinbestuurders die het nog wagen te staken onder de paraplu van OVS of ASTB bezondigen zich aan een wilde, illegale staking. Op wilde stakingen staan boetes en in sommige gevallen zelfs ontslag.

'Het toont nog maar eens hoe de politiek in ons land werkt en dat deze regering er zelfs niet voor terugschrikt om het stakingsrecht tot dode letter te verklaren als het om onafhankelijke vakbonden als ASTB (Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders) en OVS gaat', aldus OVS-voorzitter Luc Pauwels. 'Terwijl de kleine, maar bevriende liberale vakbond VSOA blijkbaar niet onder die maatregel valt.'

ACOD

De socialistische vakbond ACOD verzet zich ook tegen het inperken van het stakingsrecht voor de kleine, onafhankelijke bonden. In een mededeling hekelt ze ook de liberale vakbond VSOA.  'De federale regering heeft een wetswijziging doorgedrukt waardoor OVS en ASTB niet meer het recht mogen uitoefenen van het aanbrengen van een stakingsaanzegging. Voor de duidelijkheid: ze mogen wel mee staken. Tegelijkertijd rolt deze regering de rode loper uit voor een andere kleine vakbond binnen de spoorwegen: de liberale vakbond VSOA', stelt ACOD Spoor.

'Al zijn we geen voorstander van corporatieve vakbonden die het uitsluitend opnemen voor een bepaalde beroepscategorie, we begrijpen de misnoegdheid van OVS en ASTB volkomen. De liberale vakbond heeft immers nooit voet aan grond kunnen krijgen binnen de spoorwegen. Dat ze nu dankzij de steun van deze regering in alle paritaire overlegorganen kan plaatsnemen - zonder voorafgaande telling van leden - is bijzonder merkwaardig.'
  

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect