Staatsveiligheid volgde verdachten van gijzeling 13-jarige

Khalid Bouloudo tijdens een eerder proces in 2016. ©BELGA

De Staatsveiligheid bevestigt aan De Tijd dat in de gijzelingszaak van een 13-jarige jongen vijf verdachten gevolgd werden voor radicalisme. Over hen waren maatregelen afgesproken met de andere diensten, luidt het.

Hoe kon een van de beruchtste moslimextremisten van ons land, de eerder veroordeelde 45-jarige Khalid Bouloudo uit Maaseik, een 13-jarige Genkse jongen ontvoeren? Volgens onze informatie kwamen Bouloudo en zijn entourage pas heel laat op de radar van het gerecht, zelfs maar kort voor de vrijlating van de jongen maandag, nadat die 42 dagen was gegijzeld. Tot daags voordien dacht het gerecht dat sprake was van een conflict met een rivaliserende drugsclan van de Turks-Koerdische familie van de jongen, zoals dat  vaker voorkomt in Nederland.

Bouloudo staat in de gemeenschappelijke gegevensbank van het antiterreurorgaan OCAD, maar ook andere verdachten in de zaak werden gevolgd. 'Vijf verdachten uit het dossier waren gekend vanwege radicalisme', bevestigt Ingrid Van Daele, de woordvoerster van de Staatsveiligheid, aan De Tijd.

'Ze werden besproken op de respectievelijke local taskforces waar de aanwezige Belgische veiligheidspartners, waaronder de Staatsveiligheid, informatie uitwisselen en collegiaal de te nemen maatregelen bepalen.'

Hoe konden Bouloudo en co. zo'n gijzelingsactie onopgemerkt beramen? Het is een gangbare fout te denken dat onze veiligheidsdiensten moslimextremisten, zelfs de gevaarlijkste, 24 op 7 kunnen volgen. Daarvoor hebben de lokale politiekorpsen en de Staatsveiligheid niet de middelen. Maar ook in andere landen waar de veiligheidsdiensten veel meer bevolkt zijn, lukt dat niet.

De moslimextremist Khalid Bouloudo staat bekend als 'heel slim' en als iemand met een groot netwerk. Dat verklaart hoe hij via 'contrastrategieën' onder de radar kon blijven.
-
-

Ons land heeft er ook bewust voor gekozen extremisten zoals Bouloudo niet de klok rond te volgen via een enkelband. Wel worden alle dossiers besproken in lokale taskforces waarin alle diensten zitten: zelfs de kinderen van Bouloudo kwamen daar al ter sprake.

Bouloudo staat niet alleen bekend als 'heel hard', ook als 'heel slim'. En hij heeft een uitgebreid netwerk, ook voor criminele activiteiten. Het mag dus niet verwonderen dat hij succesvol ‘contrastrategieën’ hanteerde om onder de radar van de veiligheidsdiensten te blijven.

Ondergoed

De vraag is ook of de gijzeling te maken heeft met de financiering van terrorisme. Daar zijn de speurders nog niet uit, is te horen. De verdachten eisten 5 miljoen euro. Dat is veel meer dan je nodig hebt om een aanslag te plegen. Zelfs de grote aanslagen in Parijs kostten minder dan 100.000 euro.

Naar verluidt is zo'n 300.000 euro aan losgeld betaald. Volgens welingelichte bronnen is een deel van dat geld tijdens de huiszoekingen al teruggevonden. Zelfs in het ondergoed van een verdachte, klinkt het.

Er zijn al verhoren gebeurd en zes verdachten zijn aangehouden voor de gijzeling, maar de verdachten lossen niets over een eventuele link met terrorisme. Als de in beslag genomen stukken daar bewijzen van leveren, zal het federaal parket, dat alle terrorismedossiers behandelt, het gijzelingsdossier overnemen. Het federaal parket was wel meteen bij het onderzoek betrokken, maar niet om die reden, wel om te helpen met de inzet van speciale eenheden en onderhandelaars.

In veiligheidskringen wordt het dossier zeker niet beschouwd als een faling. Integendeel: er is sprake van een succes omdat het kind veilig is teruggevonden en de daders zijn gevat. Ook al kon het gerecht tijdens de gijzeling weinig doen, om het kind niet in gevaar te brengen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud