Te weinig zicht op illegale wapens in ons land

©BELGA

De strijd tegen de illegale wapenhandel moet een prioriteit zijn voor alle politiediensten. Maar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne geeft toe dat dat lang niet in alle arrondissementen het geval is.

Tot en met november vorig jaar zijn slechts 2.236 illegale wapens in beslag genomen in ons land. De voorgaande jaren, voor de coronacrisis, lag dat aantal iets hoger: 3.484 illegale wapens in 2018 en 4.127 in 2019. Dat had te maken met de amnestieperiode die toen werd georganiseerd. In 2017 zijn ook maar 1.973 illegale wapens in beslag genomen. Dat blijkt uit gegevens die Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open VLD) heeft opgevraagd bij haar partijgenoot en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.

4
centrale dienst wapens
Bij de federale politie telde de centrale dienst Wapens in 2012 nog elf voltijdse medewerkers. Nu zijn dat er nog maar vier.

Het zijn opvallend lage aantallen. Hebben de Belgische politiediensten te weinig zicht op de illegale wapens in ons land? Want zeker de handel in illegale wapens is een ‘verborgen misdrijf’: die komt alleen aan de oppervlakte als de politie er actief naar zoekt.

‘In theorie is elke politiedienst bevoegd. Maar omdat de strijd tegen de illegale wapenhandel vaak een internationaal karakter heeft, wordt die altijd overgenomen door de federale gerechtelijke politie in de arrondissementen’, zegt Van Quickenborne. ‘En hoewel de wapenhandel deel uitmaakt van het lopende Nationaal Veiligheidsplan krijgt dit fenomeen niet dezelfde prioriteit in de verschillende gerechtelijke arrondissementen', erkent hij. 'Elke gerechtelijke directeur kan zelf beslissen over de capaciteit die hij wenst te investeren in de verschillende domeinen van de criminaliteit. Zo stellen we sinds twee, drie jaar een algemene daling van het aantal vaststellingen in deze materie vast.’

Bij de federale politie telde de centrale dienst Wapens in 2012 nog elf voltijdse medewerkers. Maar na een optimalisatiehervorming - om de diensten ‘te deconcentreren waar het kan en te concentreren waar het moet’ - telde de dienst Wapens in 2019 nog maar drie mensen. Om aan de internationale verplichtingen te kunnen voldoen is dat aantal opgetrokken naar vier: een commissaris en drie hoofdinspecteurs.

Automatische vuurwapens

De voorbije jaren zijn telkens een 240-tal nieuwe feiten van vuurwapenzwendel vastgesteld door de politiediensten. In september werden nog 374 wapens in beslag genomen bij 16 huiszoekingen in Brussel en Waals-Brabant, vooral in privéwoningen en zelfs in een politiecommissariaat. Sommige wapens werden via het internet gekocht, andere werden verhandeld onder verzamelaars. Bij de huiszoekingen zijn ook automatische vuurwapens ontdekt die verboden zijn in België. Maar de overgrote meerderheid van de inbreuken die de politiediensten in ons land vaststellen, gaan niet over verboden wapens. Die maken slechts 15 procent uit van de vastgestelde inbreuken op de wapenwetten. Het gros gaat over wapens waarvoor een vergunning nodig is.

807.000
Actieve vuurwapens
Het Centraal Wapenregister telt ruim 807.000 actieve vuurwapens, inclusief de dienstwapens van de overheid.

Uit een recente interne politieanalyse zijn volgens Van Quickenborne nog een aantal trends naar boven gekomen. ‘De meeste vuurwapens op de illegale markt zijn afkomstig van de legale markt. De modus operandi die het vaakst werden waargenomen zijn: smokkel (of wapens die samengesteld zijn uit onderdelen die in verschillende landen zijn verkregen), diefstal, vervalsing van documenten, de niet-regularisatie, reactiveren of ombouwen van wapens.’

Bij de ombouw van wapens zijn er zowel in België als op Europees niveau twee belangrijke trends. Het gaat opvallend vaak om alarmwapens uit Turkije en Flobert-alarmwapens, die worden omgebouwd om conventionele munitie af te vuren.

Darkweb

Bij de onlineverkoop van vuurwapens - per postorder - stellen de politiediensten weinig nieuwe feiten vast. Dat ging van 17 nieuwe feiten in 2015 naar 26 in 2018 en slechts 11 in 2019. De politie kan daar weinig algemene conclusies uit trekken of trends in opmerken. De federale politie kent de werkelijke grootte van het fenomeen op het internet niet. Wel is de verkoop van wapens en munitie via het darkweb ook in ons land al vastgesteld in meerdere recente dossiers, zowel in Brussel, Antwerpen, Limburg, West-Vlaanderen, Bergen, Charleroi als Namen.

De centrale politiedienst die opzoekingen doet op het internet, de ‘i2-afdeling’, krijgt maar een 20-tal verzoeken per jaar om te interveniëren in verband met wapens. Bij de overgrote meerderheid van mensen die op sociale netwerken opduiken met wapens, is sprake van nep of imitatie.

Het Centraal Wapenregister van ons land telt ruim 807.000 actieve vuurwapens, inclusief de dienstwapens van de overheid. Ruim 268.000 wapens zijn in handen van particulieren die een vergunning hebben. Bij een telling op 1 augustus vorig jaar stonden meer dan 60.000 wapens geregistreerd als verloren en nog eens meer dan 16.000 als gestolen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud