opmerkelijk

Tegen 2070 zijn we met 12,7 miljoen Belgen

Het Planbureau verwacht dat er vanaf 2030 meer 67-plussers dan min-17-jarigen zullen zijn. ©Photo News

De Belgische bevolking blijft groeien, maar trager dan gedacht.

In 2070 bestaat de Belgische bevolking uit 12,7 miljoen mensen, een stijging met 11 procent. Dat blijkt uit de demografische vooruitzichten voor 2019-2070 van het Federaal Planbureau. De bevolking blijft groeien, maar ze groeit steeds trager. Vorig jaar voorspelde het Planbureau nog dat België in 2070 13,2 miljoen inwoners zou tellen, maar omdat het aantal geboortes minder stijgt dan gedacht, werd dat cijfer bijgesteld.

Ook de internationale migratie draagt bij aan de bevolkingsgroei. Sinds 2000 is die door meerdere factoren toegenomen, waaronder de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en een opstoot van immigratie uit niet-EU-landen.

Het Vlaams Gewest trekt het gros van de migranten aan (45%), gevolgd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (35%) en het Waals Gewest (22%). Het Planbureau voorspelt dat de migratie vanaf 2030 afneemt en opnieuw de niveaus van begin jaren 2000 bereikt. 

Meer 67-plussers dan -17-jarigen

Ook in ons land zijn migratiebewegingen aan de gang. Steeds meer jonge gezinnen met kinderen verlaten Brussel en trekken naar Vlaanderen en Wallonië, blijkt uit het rapport. Ook vanuit Wallonië is de interne migratie naar Vlaanderen vanaf 2012 gestegen.

Het Planbureau stelt voorts dat België aan het vergrijzen is. Het verwacht dat het aandeel 67-plussers stijgt van 17 procent in 2019 tot 24 procent in 2070. Vanaf 2030 zullen er meer 67-plussers dan min-17-jarigen zijn.

Door de vergrijzing, maar ook door de evolutie in de samenlevingsvormen stijgt bovendien het aantal eenpersoonshuishoudens van 35 procent in 2019 naar 40 procent in 2070. Factoren als samenwonen of huwen op hogere leeftijd en de toename van het aantal koppels die uit elkaar gaan, spelen daar ook een rol in. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud