Advertentie
netto

Therapeuten hekelen oneerlijke concurrentie in psychologische zorg

©BELGA

De conventie die vanaf september meer psychologische hulp tegen 11 euro mogelijk moet maken, roept bij therapeuten vragen op. ‘We betreuren dat niet alle hulpverleners ondersteund worden om de psychische noden van de bevolking mee op te vangen’, luidt het.

Het RIZIV, de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) bereikten vorige week een akkoord waardoor volwassenen per jaar recht krijgen op gemiddeld acht sessies van 11 euro bij de psycholoog. Toch lijkt niet iedereen in de sector gelukkig met het akkoord. Dat alleen individuele sessies bij klinisch psychologen en orthopedagogen in aanmerking komen voor terugbetaling, botst op weerstand.

Het is ons niet duidelijk waarom andere hulpverleners op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg niet betrokken zijn bij dit akkoord.
An Van Herck
Voorzitster BVRGS

‘We zijn tevreden dat de overheid psychologische hulp breder toegankelijk wil maken, maar het is ons niet duidelijk waarom andere hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg niet betrokken zijn bij dit akkoord’, zegt An Van Herck, de voorzitster van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS).

De essentie

  • Vanaf september moeten meer mensen toegang krijgen tot betaalbare psychologische zorg.
  • Alleen klinisch psychologen of orthopedagogen komen in aanmerking voor terugbetaalde sessies.
  • Therapeuten met erkende opleidingen klagen dat ze geen toegang krijgen tot het systeem.
  • Federaal Kamerlid Els Van Hoof (CD&V) is voorstander van een uitbreiding van de erkenningen.

De BVRSG telt 1.000 leden, van wie de helft geen klinisch psycholoog, orthopedagoog of psychiater is. Volgens het akkoord kunnen zij geen individuele sessies geven die voor terugbetaling in aanmerking komen. ‘Nochtans investeerden ook zij allemaal in een erkende en wetenschappelijk verankerde therapieopleiding van minstens vier jaar. Nu leven ze in een heel onduidelijk perspectief. Zal deze conventie ertoe leiden dat zij geen werk meer zullen hebben’, formuleert Van Herck de bezorgdheid.

Uitbreiding

De vrees bij de therapeuten is ook groter dan in 2018, toen toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) de terugbetaling van psychologische zorg voor het eerst lanceerde. Nochtans werd toen ook beslist om alleen klinisch psychologen en orthopedagogen in aanmerking te nemen. Maar het budget was beperkt en het systeem voor psychologen was nog weinig aantrekkelijk. Met de nieuwe conventie, die in september van start gaat, wordt het budget opgetrokken van 39 naar 152 miljoen euro. Bovendien kunnen psychologen 75 euro per sessie aanrekenen in plaats van 60 euro, wat het aantrekkelijker maakt. De vrees bij therapeuten is dat daardoor de oneerlijke concurrentie veel meer uitgesproken wordt.

Ik hoop dat we in het najaar een breed debat over een uitbreiding van de erkenningen kunnen voeren.
Els Van Hoof
Federaal Kamerlid CD&V

Met de strikte aflijning van erkende geestelijkegezondheidsberoepen wil de overheid de kwaliteit van de zorg bewaken. Maar federaal Kamerlid Els Van Hoof (CD&V) vindt dat die aflijning te strikt gebeurt. Ze pleit ervoor meer zorgverleners te erkennen en hen op die manier toegang te bieden tot terugbetaalde zorg. Vorig jaar diende Van Hoof al een wetsvoorstel in om professionele bachelors in de toegepaste psychologie te erkennen. Dat zit nu voor advies bij de Federale Raad voor Geestelijke Gezondheidszorg. ‘Ik hoop dat we in het najaar een breed debat over een uitbreiding van de erkenningen kunnen voeren. Het is een zeer moeilijk debat, want de kwaliteitsbewaking is cruciaal. Maar het is duidelijk dat andere zorgverleners met bepaalde diploma’s of met een zekere ervaring ook een grote verdienste in de psychologische zorg hebben’, zegt ze.

De nieuwe conventie spreekt wel al van een tussenkomst voor zorg- en ondersteuningsverleners, maar die beperkt zich tot groepssessies of in het kader van multidisciplinair overleg met de patiënt. Het is ook nog afwachten hoe enthousiast klinisch psychologen en orthopedagogen op het akkoord zullen reageren. Het tarief is hoger, maar er hangen ook strikte voorwaarden aan een toetreding tot het systeem. Zo kan de psycholoog alleen sessies uitvoeren in het werkingsgebied van het netwerk waar hij is ingeschreven. Ook vereist de toetreding een grotere vorm van samenwerking in het netwerk, wat sommigen als een aantasting van hun autonomie beschouwen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud