Topman hoven en rechtbanken mag niet aanblijven

©Photo News

De spreekbuis van alle hoven en rechtbanken in België heeft een probleem. Voorzitter Pol Van Iseghem is zelf niet volgens de regels benoemd tot rechtbankvoorzitter.

Pol Van Iseghem is de voorzitter van het College van Hoven en Rechtbanken. Dat is het orgaan dat de rechterlijke macht - één van de drie staatsmachten - in ons land vertegenwoordigt. Op dit moment moeten alle voorzitters van de rechtbanken en hoven van beroep stemmen welke tien collega-voorzitters de volgende vijf jaar mogen zetelen in het college. Van Iseghem wilde graag voortdoen als voorzitter van het college.

Maar net deze week heeft de Raad van State het Koninklijk Besluit vernietigd waarmee minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in 2016 Van Iseghem benoemde tot voorzitter van de Gentse ondernemingsrechtbank. Volgens de Raad van State gebeurde die benoeming niet volgens de regels. Het gevolg is dat Van Iseghem ook geen voorzitter meer kan zijn van het College van Hoven en Rechtbanken.

De minister van Justitie is de voordracht zonder meer gevolgd en heeft zich zo deze onregelmatigheid eigen gemaakt.
raad van State

In zijn arrest doet de Raad van State uit de doeken hoe de benoeming van Van Iseghem is verlopen in de herfst van 2016. Hij had van de waarnemend voorzitter van de Gentse rechtbank van koophandel geen gunstig advies gekregen, wel een advies ‘met voorbehoud’. Van Iseghem was volgens het advies wel bekwaam om een rechtbank te leiden, hij was een goed jurist en had nooit achterstand als rechter, maar hij zou ‘geen voorbeeldgedrag’ tonen. Omdat hij ‘geen andere ideeën aanvaardt, die zelfs niet bespreekt en leden van zijn korps ontmoedigt om regelgeving en procedures te volgen, dit alles vanuit een pragmatisch standpunt’.

In zijn advies hekelde de waarnemend voorzitter ook dat Van Iseghem zich ziek had gemeld nadat de Raad van State ook al eens in november 2015 zijn benoeming vernietigd had als voorzitter van de Gentse rechtbank van koophandel. ‘Gedurende zijn ziekteperiode verzorgde hij wel nog dagopleidingen en verbleef hij in het buitenland, zonder dat hij daar toelating voor had.’

In het advies werd ook aangekaart dat Van Iseghem de software Failmanager, voor de afwikkeling van faillissementen, gebruikte zonder wettelijk kader. Dat leidde ook tot ongenoegen in de rechtbank.

Autoritair

Ook de stafhouders van de advocatenbalies gaven een advies ‘met voorbehoud’. Ze bestempelden Van Iseghem als ‘autoritair en eigengereid’. ‘Een leider moet verenigen en verbinden, eerder dan te verdelen’, meenden de stafhouders.

Maar de benoemingscommmissie van de Hoge Raad voor de Justitie, waarin zowel magistraten, advocaten als professoren zitten, legde de kritische adviezen naast zich neer, ook al had een andere kandidate wel een gunstig advies gekregen van de advocatenbalies. Van Iseghem zou tijdens zijn gesprek wel een ‘zeer gedreven, bevlogen en oprecht gemotiveerde indruk’ hebben gemaakt, luidde het. De benoemingscommissie was over de hele lijn lovend.

Minister van Justitie Geens volgde de voordracht van de benoemingscommissie en benoemde Van Iseghem met een Koninklijk Besluit op 22 december 2016.

De Raad van State vernietigt nu die beslissing van de minister. Omdat de negatieve adviezen van de advocatenbalies en de waarnemende korpschef helemaal niet vrijblijvend zijn bij zo’n benoeming, luidt het. De Raad van State benadrukt dat de adviezen in dit geval zelfs expliciet stelden dat Van Iseghem niet geschikt was voor de functie. Volgens de Raad van State mocht de benoemingscommissie die adviezen niet zomaar naast zich neerleggen, zeker omdat niet werd aangetoond dat de adviezen niet klopten. De benoemingscommissie gaf ook geen reden om de adviezen niet te volgen.

Volgens de Raad van State heeft Geens de voordracht ‘zonder meer gevolgd’ en ‘zich zo deze onregelmatigheid eigen gemaakt’.

Van Iseghem wil niet reageren op het arrest. Het is nu afwachten hoe de rechtbanken en hoven van beroep het probleem in hun College zullen oplossen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud