Advertentie
Advertentie
netto

Uitkeringen en ambtenarenlonen sneller omhoog

Het federaal Planbureau verwacht dat de spilindex al deze maand wordt overschreden in plaats van in november.