Advertentie

Vakbonden zetten druk voor hogere lonen

Miranda Ulens van de socialistische vakbond ABVV. ©Photo News

De bonden eisen een beloning voor werknemers die doorheen de pandemie doorgewerkt hebben.

De vakbonden grijpen het begin van de sociale verkiezingen aan om een pleidooi voor hogere lonen te houden. Daarbij kijken ze in eerste instantie naar de sectoren die door de coronamaatregelen nauwelijks geraakt zijn.

‘Het wordt tijd dat ook de werknemers iets krijgen’, zegt Miranda Ulens, de nummer twee van de socialistische vakbond ABVV in een interview met De Tijd.

Begin volgend jaar overleggen de vakbonden en de werkgeversorganisaties over een nieuw loonakkoord. Ze moeten vastleggen hoeveel de lonen de komende twee jaar maximaal stijgen boven op de index. Die maximale marge is afhankelijk van de loonstijgingen in de buurlanden, waardoor de ruimte voor loonsverhogingen beperkt is.

We moeten af van het carcan van de loonwet
Miranda Ulens
ABVV-voorvrouw

‘We moeten af van het carcan van de loonwet. Die laat te weinig ruimte voor loonsverhogingen. De loonnorm moet indicatief zijn en niet langer imperatief. Dat betekent dat de maximale loonstijging waarover nationaal wordt onderhandeld een advies wordt’, zegt Ulens. Sommige goed draaiende sectoren, zoals de chemie en de farma, kunnen dan meer geven.

Mario Coppens, de voorzitter van de liberale vakbond ACLVB, pleit ook voor een indicatieve loonnorm. ‘Voor sommige bedrijven zijn het bijzonder moeilijke tijden, maar andere sectoren doen het heel goed. Het zou jammer zijn als daar geen extra loonsverhogingen mogen worden toegekend.’

Het christelijke ACV, de grootste vakbond van het land, wil nog geen uitspraken doen over het loonoverleg. ‘Op 8 december gaan we ons standpunt intern bepalen’, zegt David Vanbellinghen, de woordvoerder van het ACV.

'Het werkvolk moet worden gehoord'

ABVV-topvrouw Miranda Ulens hoopt dat dat 'de bedrijven onthouden dat ze geholpen werden toen ze dat nodig hadden'. En ze verwacht veel van de nieuwe regering, in contrast met de regering-Michel. 'Het werkvolk moet worden gehoord'. Lees hier het volledige interview.

De werkgeversorganisaties houden vast aan de loonnorm omdat ze vrezen voor ontsporende loonkosten, die onze bedrijven met een concurrentiehandicap opzadelen. De voorbije decennia waren moeilijke hervormingen nodig om de sinds 1996 opgebouwde loonkostenhandicap met de buurlanden weg te werken.

Volgens Ulens en Coppens is de vrees van de werkgevers onterecht. ‘Onze mensen in de bedrijven zijn niet onverantwoordelijk. Ze zien ook dat er in bepaalde sectoren problemen zijn’, zegt Ulens. ‘We gaan geen bedrijven in een faillissement duwen’, zegt Coppens.

De zogeheten ‘wet van 1996’ laat in principe niet toe dat loonsverhogingen worden toegekend die boven de loonnorm liggen. Maar in het regeerakkoord is sprake van een omzendbrief waarmee het overleg in een bepaalde richting kan worden gestuurd. Bij de linkse meerderheidspartijen wordt die passage geduid als een sluipweg om in bepaalde sectoren extra opslag toe te kennen.

De vakbonden hopen dat Pierre-Yves Dermagne (PS), de minister van Werk en Economie, zo’n opening creëert. Maar de liberalen zijn er niet happig op de wet van 1996, die door de regering-Michel werd aangescherpt, uit te hollen. Ze wijzen erop dat voor zo’n omzendbrief het akkoord van de hele regering nodig is en dat die dat niet zomaar geeft.

Voor de werkgeversorganisaties is de loonsverhoging van 1,1 procent - de maximale opslag boven op de index die was voorzien in het loonakkoord voor de voorbije twee jaar - de rode lijn. Het liefst leggen ze de lat lager om de bedrijven die klappen hebben gekregen tijdens de coronacrisis te beschermen. Die bedrijven hogere lonen doen uitbetalen, dreigt ze helemaal over de rand te duwen.

Het pleidooi van de vakbonden komt er nu bijna 2 miljoen werknemers hun stem kunnen uitbrengen in de sociale verkiezingen. Ze kiezen hun vertegenwoordigers voor de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud