Van Overtveldt legt drastische hervorming Nationale Bank op tafel

©BELGA

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft een grondige hervorming van de Nationale Bank uitgetekend. Het aantal mandaten gaat fors omlaag, er komen meer vrouwen aan de top en de riante lonen van de directie worden doorgelicht.

Van Overtveldts hervorming komt er in nasleep van de rel over de benoeming van Steven Vanackere (CD&V) als directeur van de Nationale Bank. Die botste op kritiek omdat daardoor geen enkele vrouw meer in het directiecomité zou zetelen. Tijdens dat debat barstte ook een discussie los over de hoge vergoedingen van de directieleden, die meer verdienen dan de premier. En over de vele mandaten en functies bij de Nationale Bank.

Wat stelt Van Overtveldt voor? 

1. Minder mandaten

Aan het aantal directeurs van de Nationale Bank wil Van Overtveldt niets veranderen. Er blijven er zes, onder wie een gouverneur en een vicegouverneur. Tot voor kort waren er nog acht, maar de huidige federale regering besliste het aantal te verminderen tot zes.

In 2015 stelde Van Overtveldt al eens voor om de structuur van de bank grondig te hervormen, maar hij vond daar geen consensus over in de regering. Hij hoopt dat er wel een draagvlak voor is na de heisa over de benoeming van Steven Vanackere (CD&V) als directeur van de Nationale Bank en de kritiek over het beperkt aantal vrouwen, de riante lonen en de talrijke mandaten.

Van Overtveldt stelt voor de Regentenraad, zeg maar de raad van bestuur van de centrale bank, af te bouwen van tien naar acht regenten.


Van Overtveldt stelt voor de Regentenraad, zeg maar de raad van bestuur van de centrale bank, af te bouwen. Nu zetelen er tien regenten en de zes directeurs in. In de toekomst zullen dat nog acht regenten zijn. Dat is een besparing, want elke regent kost per jaar tot 12.000 euro bruto.

De vakbonden krijgen maar één vertegenwoordiger meer in de plaats van twee. En de werkgevers organisaties (het VBO, de zelfstandigenorganisatie Unizo en de Boerenbond) krijgen er maar een in de plaats van drie. Nieuw is dat ook elke regio een vertegenwoordiger krijgt.

De meest ingrijpende ingreep is dat het college van censoren, het auditcomité, wordt afgeschaft. Ook dat is een besparing, want de censoren krijgen tot 6.000 euro bruto per jaar. Per bijgewoonde vergadering kunnen ze rekenen op een zitpenning van 523 euro bruto. Verder wordt het aantal onderdirecteurs - nu 26 - verminderd.

6.000
euro
Het college van censoren, het auditcomité, wordt afgeschaft. Zij krijgen nu tot 6.000 euro bruto per jaar.

De gouverneur mag in de toekomst maar twee mandaten van vijf jaar doen. Dan is het aan iemand anders. En nieuwe directeurs zullen in de toekomst in het parlement voor een hoorzitting moeten verschijnen voor ze kunnen worden benoemd.

2. Minder loon

In 2014 werden de lonen van de directeurs, de gouverneurs en de directeurs met 12 procent verminderd. Nu verdient de gouverneur, Jan Smets, zo’n 490.000 euro bruto per jaar en is daarmee de best betaalde centraal bankier in Europa. Vicegouverneur Pierre Wunsch verdient 391.000 euro en de directeurs 337.000 euro. Dat is meer dan de premier, die zo’n 290.000 euro verdient.

Die riante weddes zijn historisch te verklaren. Ze waren nodig om de onafhankelijkheid van de directeurs te waarborgen. De redenering was dat de directieleden van de Nationale Bank een loon verdienden evenwaardig aan die van directieleden van een commerciële bank.

©Mediafin


Maar de directeurs van de Nationale Bank verdienen meer dan hun collega’s in andere Europese lidstaten. In ons land, met een hoge belastingdruk, vloeit wel een groter deel naar de belastingen, luidt de verdediging. Toch komt er een doorlichting van de bestaande lonen. Na een vergelijking met de andere lidstaten zal worden beslist om de lonen verder te verlagen.

3. Meer vrouwen

Als de benoeming van Vanackere groen licht van de regering krijgt, dan zetelt na het vertrek van Marcia De Wachter geen enkele vrouw meer in het directiecomité. In de Regentenraad zit ook maar één vrouw en bij de 26 onderdirecteurs zijn er slechts twee vrouwen. Van Overtveldt wil daar iets aan doen. Hij heeft evenwel niet de wettelijke wapens om quota op te leggen voor het directiecomité.

In de Regentenraad zal vanaf 2023 wel een derde van de leden een vrouw moeten zijn, net zoals dat geldt voor andere beursgenoteerde bedrijven. In die Regentenraad zetelen de zes directieleden, waardoor de druk groot zal zijn om ook vrouwelijke directeurs te benoemen.

De voorzitter van de Regentenraad moet een vrouw zijn als de gouverneur een man is.


Voorts moet de voorzitter van de Regentenraad een vrouw zijn, als de gouverneur een man is. Nu is Jan Smets niet alleen gouverneur, maar ook voorzitter van de Regentenraad. Die functie wordt ontdubbeld, in lijn met andere beursgenoteerde bedrijven. De voorzitster van de Regentenraad zal bovendien een onafhankelijke bestuurder zijn. Nu zijn er geen onafhankelijke bestuurders bij de Nationale Bank. In de toekomst worden dat er vier.

Vandaag wordt het voorstel van Van Overtveldt voor het eerst besproken door de kabinetten van de regeringspartijen. Zodra er een akkoord over is, komt het op tafel van de regering. Het voorstel komt vandaag dus nog niet aan bod op het kernkabinet. De topministers buigen zich wel over de benoeming van Vanackere en een reeks andere topbenoemingen. 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud