Advertentie

Van Quickenborne dreigt erkenning Moslimexecutieve in te trekken

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. ©Photo News

Nadat de Moslimexecutieve aangegeven had de 'politieke bemoeienissen beu te zijn', dient bevoegd minister Vincent Van Quickenborne haar van antwoord. 'Als de vernieuwingsoperatie niet van de grond komt, trekken we de erkenning en financiering in.'

Het geduld van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) met de Moslimexecutieve - de spreekbuis van de islam in ons land - lijkt stilaan op. Hij dreigt ermee het Koninklijk Besluit uit 2016 in te trekken. Dat betekent dat zowel de erkenning als de financiering van de Moslimexecutieve zou wegvallen.

Van Quickenborne dient daarmee de voorzitter van de Moslimexecutieve, Mehmet Üstün, van antwoord na diens uitlatingen in Het Belang van Limburg maandag. Daarin stelde Üstün dat hij de 'politieke bemoeienissen meer dan beu is' en dat hij af wil van de subsidie.

De essentie

  • De voorzitter van de Moslimexecutieve, Mehmet Üstün, wil af van federale subsidies omdat er te veel voorwaarden aan verbonden zijn. Zijn boodschap is duidelijk: drijf het niet te ver of er komt een structuur die losstaat van het beleid, en waar helemaal geen vat op is.
  • Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne plooit niet. Als de gevraagde vernieuwing er niet komt, zal hij niet aarzelen de erkenning en financiering van de Moslimexecutieve in te trekken.
  • Als er een nieuw Koninklijk Besluit komt, komen er ook strakkere voorwaarden. De facto kan dat betekenen dat de huidige Moslimexecutieve ophoudt te bestaan en er een moderner belangenorgaan voor moslims wordt opgericht.

De moslimexecutieve krijgt jaarlijks 500.000 euro werkingsmiddelen, maar daaraan hangen voorwaarden vast. Van die voorwaarden wil de Moslimexecutieve niet langer weten. 'Die 500.000 euro zullen we zelf wel bijeenzoeken. We gaan daar onze autonomie niet voor opofferen', zegt Üstün fors in het interview. Blufpoker of niet, de onderliggende boodschap van Üstün aan het adres van Van Quickenborne is duidelijk: drijf het niet te ver of er komt een structuur die losstaat van het beleid, en waar helemaal geen vat op is.

Maar Van Quickenborne lijkt niet te plooien. 'Het is simpel. We hebben de Moslimexecutieve gevraagd schoon schip te maken en orde op zaken te stellen. We hebben geen antwoord ontvangen. We gaan verder met de vernieuwing, maar als die niet van de grond komt, zullen we niet aarzelen om de erkenning en de financiering van de Moslimexecutieve in te trekken', zegt Van Quickenborne aan De Tijd. ‘We subsidiëren die organisatie, het is normaal dat daar een behoorlijk bestuur tegenover staat.’

Nieuw, modern orgaan

Als de herziening van het Koninklijk Besluit er komt, betekent dat sowieso strakkere voorwaarden. Verwacht wordt dat de regels over de transparantie, de financiering, buitenlandse invloeden, de imamopleiding en het islamitisch godsdienstonderwijs strenger worden. De facto kan dat betekenen dat de huidige Moslimexecutieve ophoudt te bestaan en een moderner belangenorgaan voor moslims het levenslicht ziet.

Ook is niet uitgesloten dat wordt gesleuteld aan de bevoegdheden van de belangenbehartiger. Vandaag is de Moslimexecutieve onder meer bevoegd voor de organisatie van het islamitisch onderwijs, het toezicht op moskeeën en de imamopleiding.

Mehmet Üstün is niet alleen de voorzitter van de Moslimexecutieve, hij is ook een van de leiders van een moskee in Heusden-Zolder die volgens de Staatsveiligheid een 'belangrijke rol' speelt bij het verspreiden van extremistische ideeën.

Van Quickenborne ijvert er al langer voor 'schoon schip' te maken in de Moslimexecutieve. Maar omdat die vernieuwing maar niet van de grond kwam, stelde Van Quickenborne de Moslimexecutieve deze maand al voor de tweede keer in gebreke. Ook kondigde hij aan dat de organisatie doorgelicht zou worden door de Staatsveiligheid. De minister wil dat buitenlandse inmenging wordt onderzocht. Het rapport wordt eerstdaags verwacht.

Probleem Üstün

Van Quickenborne ziet geen toekomst met huidige top van de Moslimexecutieve. Vooral Üstün is een probleem. Hij is niet alleen voorzitter van de Moslimexecutieve, maar ook een van de leiders van de Sultan Ahmet-moskee in Heusden-Zolder. Begin oktober lekte een rapport van de Staatsveiligheid uit waarin de moskee een 'belangrijke rol' toegedicht wordt bij het verspreiden van extremistische ideeën in Limburg.

De naam van de Gentse imam Khalid Benhaddou valt almaar meer in de vernieuwingsoperatie. Die valt in de smaak bij de politiek. Hij is een verbindingsfiguur en heeft een goed netwerk. Zo bracht hij net een boek uit met N-VA-voorzitter Bart De Wever.

De Gentse imam Khalid Benhaddou is een kanshebber als voorzitter van de Moslimexecutieve. Hij ligt goed bij de politiek, zo bracht hij net een boek uit N-VA-voorzitter Bart De Wever.

Opmerkelijk: ook Üstün zegt geen nee op een rol voor Benhaddou. Voor zichzelf ziet Üstün geen rol meer als voorzitter van de nieuwe Moslimexecutieve. 'Ik stop ermee en sta mijn plaats af aan de jongeren.' Voor Van Quickenborne opent dat uiteraard nieuwe perspectieven voor de moderniseringsplannen.

Eeuwig zorgenkind

De Moslimexecutieve, opgericht in 1999, bezorgt ministers al decennia kopzorgen. Verschillende pijnpunten achtervolgen de organisatie. De eerste is de buitenlandse invloed. Een aantal vertegenwoordigers van de Moslimexecutieve blijkt banden te onderhouden met herkomstlanden zoals Turkije of Marokko of rijke moslimlanden zoals Saoedi-Arabië of Qatar.

Een tweede probleem is het islamitisch onderwijs. Daar worden vaak boeken uit het buitenland gebruikt, die niet zelden propaganda voor conservatieve waarden (Turkije) of orthodoxie (Saoedi-Arabië) bevatten.

De derde kopzorg is de imamopleiding. Ondanks verwoede pogingen komt een geloofwaardige opleiding in België maar niet van de grond. Het gevolg is dat in de meeste moskeeën nog altijd buitenlandse imams actief zijn die geen Nederlands of Frans spreken.

Sop de kolen

Met een strakker kader wil Van Quickenborne dat nu rechttrekken. Op Vlaams niveau is ook minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) daarmee bezig. Zo staat een decreet in de steigers dat de erkenningen van gebedshuizen strenger reguleert.

Het is afwachten of die strategieën vruchten afwerpen. Verschillende moskeeën gaven al te kennen dat ze de erkenning en de financiering het sop de kool niet waard vinden. Ze zien nog liever af van de subsidies dan zich te moeten houden aan tal van voorwaarden, zoals het belijden van een 'verlichte en Belgische versie' van de islam.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud