Advertentie

Van Quickenborne duldt gebruik controversiële spionagetool Pegasus

Minister van Justitie Vincent van Quickenborne (Open VLD), geflankeerd door de baas van de Staatsveiligheid, Jaak Raes. 'De onderzoeksmethoden die de Staatsveiligheid gebruikt, worden alleen ingezet binnen het wettelijk kader.' ©Photo News

Volgens minister van Justitie Vincent Van Quickenborne kunnen de Belgische inlichtingendiensten de controversiële spionagetool Pegasus, waarover in juli een internationaal schandaal losbarstte, legaal inzetten om smartphones van mensen te bespioneren.

Wereldwijd zijn smartphones van politici, advocaten, journalisten en mensenrechtenactivisten gehackt met Pegasus. Dat raakte eind juli bekend. Die zeer indringende spionagesoftware is ontwikkeld door een Israëlisch privébedrijf, NSO Group, dat zo'n 40 overheden als klant heeft. Dankzij Pegasus kunnen ze alles volgen wat je doet met je smartphone: gesprekken meeluisteren, de gps-locatie volgen, de contactenlijst inkijken, foto’s bekijken, alle e-mails en berichten - ook versleutelde - lezen en ongemerkt de camera of microfoon activeren. Het doelwit moet zelfs nergens op klikken om geïnfecteerd te geraken door Pegasus. Klokkenluider Edward Snowden, die in 2013 al de spionagepraktijken van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA onthulde, roept op gevaarlijke surveillancetools zoals Pegasus te verbieden.

Het schandaal

Amnesty International en het journalistennetwerk Forbidden Stories, dat samenwerkte met 17 media, onder wie Knack en Le Soir, onthulden in juli een gelekte lijst van ruim 50.000 telefoonnummers die overheden in het Midden-Oosten, Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Europa zouden geselecteerd hebben als een potentieel doelwit voor Pegasus. Onder andere Charles Michel zou destijds als Belgisch premier zijn geviseerd, net als de Franse president Emmanuel Macron en de Marokkaanse koning Mohammed VI.

Het Comité I, dat in ons land toeziet op de inlichtingendiensten, onderzoekt of ook onze Staatsveiligheid en militaire inlichtingendienst de spionagetool Pegasus hebben gebruikt. Het Comité I zal daarover verslag uitbrengen aan het parlement.

Maar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), die bevoegd is voor de Staatsveiligheid, zegt dat Pegasus ook in ons land op een legale manier kan worden ingezet door de inlichtingendienst. Dat zegt hij in een schriftelijk antwoord aan N-VA-Kamerlid Michael Freilich.

‘In een wereld waarbij technologie almaar complexer en meer alomtegenwoordig wordt, is het belangrijk dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten met gelijke wapens kunnen strijden tegen degenen die onze veiligheid bedreigen’, argumenteert Van Quickenborne. ‘Permanente investeringen in technologische innovatie blijven noodzakelijk. Het inzetten van dit soort technologie moet echter altijd gebeuren binnen een wettelijk kader met afdoende controlemechanismen zodat de rechten en vrijheden van de burgers maximaal gevrijwaard blijven. In België is dat kader aanwezig.’

Op de vraag of onze Staatsveiligheid ook klant is bij de Israëlische NSO Group en de controversiële spionagetool ook al effectief gebruikte om mensen in de gaten te houden, antwoordt Van Quickenborne ontwijkend. ‘De Staatsveiligheid heeft contacten (gehad) met heel wat aanbieders van producten. Onze inlichtingendienst doet dat in het kader van zijn zoektocht naar nieuwe technieken en technologieën om zo goed mogelijk aan zijn wettelijke opdrachten te kunnen voldoen. Bedrijven zoals NSO frequenteren dezelfde gespecialiseerde beurzen voor inlichtingen- en veiligheidsdiensten waarop ook de Staatsveiligheid aanwezig is.’

‘Maar de Staatsveiligheid wenst zich niet uit te spreken over de operationele middelen die worden ingezet tijdens de onderzoeken. Dat kan leiden tot aanpassingen in het gedrag van haar doelwitten, met een mogelijke verhoging van de dreiging tot gevolg. Het gebruik van specifieke en uitzonderlijke methoden draagt altijd de classificatiegraad ‘geheim’.’

‘De onderzoeksmethoden worden alleen ingezet binnen het wettelijk kader zoals bepaald door de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Die diensten zijn ook altijd onderhevig aan interne en externe controles, zowel voorafgaand als na de feiten.’

Ethisch verantwoord

Oppositielid Freilich toont begrip voor het standpunt van de minister dat Pegasus ook door onze inlichtingendiensten mag worden gebruikt. ‘Als een technologie ontwikkeld is, zal ze ook gebruikt worden. Die geest krijgen we niet weer in de fles en haar bestaan ontkennen zou onverantwoord zijn. We moeten de kennis krijgen om de dreiging van deze tool in te schatten en ons daartegen wapenen. Maar als het absoluut noodzakelijk is, moeten we die ook  - ethisch verantwoord - zelf inzetten.’

Het federaal parket heeft een opsporingsonderzoek geopend naar de mogelijke hacking van Belgische gsm-toestellen met de Pegasus-software.
Vincent van Quickenborne
Minister van Justitie

‘Maar als het gaat over zulke nieuwe invasieve technologieën, stel ik vast dat de wet vrij ver achter loopt. We roepen dus op om werk te maken van een modern en geactualiseerd kader dat gelijke tred kan houden met de recentste technologische ontwikkelingen. Er moet ook voldoende informatiedoorstroming zijn naar het parlement, zodat we kunnen blijven waken over het verantwoord gebruik ervan.’

Anderzijds maakt Van Quickenborne nu ook bekend dat het federaal parket ook in ons land een strafonderzoek geopend heeft naar de mogelijke spionage van Belgische telefoontoestellen via Pegasus. ‘Naar aanleiding van het rapport van Amnesty International en de publicaties in de pers heeft het federaal parket opdracht gegeven aan de Computer Crime Unit van de federale politie om een opsporingsonderzoek te starten. Het gaat om een onderzoek naar feiten van ‘externe hacking’, meer bepaald naar de beweerde intrusies in Belgische gsm-toestellen met behulp van software van NSO Group. Dat strafonderzoek bevindt zich in een beginfase.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud