Veel bewakingsagenten op luchthavens niet in orde

©BELGA

Binnenlandse Zaken heeft bijna honderd overtredingen vastgesteld bij de bewakingsagenten en -diensten die aan de slag zijn op onze luchthavens. Jarenlang waren er geen of amper controles bij de bewakingsagenten op de luchthavens.

In juni 2015 raakte bekend dat de bewakingsagenten op onze luchthavens amper gecontroleerd werden. Sinds 2010 had de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken geen controles uitgevoerd op de luchthavens van Charleroi, Luik en Oostende. En in Zaventem was er in acht jaar maar één controle gebeurd. Dat bleek uit gegevens die Kamerlid Franky Demon (CD&V) had opgevraagd bij de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). ‘Zo weinig controles, dat is toch vragen om problemen? In tijden van terreurdreiging mag je toch niets aan het toeval overlaten’, luidde de kritiek.

94
overtredingen
Bij controles op de bewakingsagenten in onze luchthavens zijn in 2017 en eind vorig jaar 94 overtredingen vastgesteld.

Nu, meer dan vier jaar later, heeft hetzelfde CD&V-parlementslid een nieuwe stand van zaken opgevraagd bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). In 2016, het jaar van de terreuraanslag op Zaventem, heeft Binnenlandse Zaken geen specifieke controles uitgevoerd op de luchthavens. Maar tussen 2017 en eind vorig jaar hebben de controleurs wel eindelijk onderzocht of de wet op de private veiligheid er correct wordt toegepast. De luchthaven van Charleroi werd gecontroleerd in 2017. Die van Zaventem, Luik, Deurne en Oostende volgden in 2018. Dit jaar vond nog een controle plaats op de luchthavens.

Destijds relativeerde Jambon de kritiek op het gebrek aan controles omdat bewakingsagenten wel gescreend worden voor ze in de sector aan de slag kunnen en omdat op de luchthavens nog veel andere checks gebeuren. Maar de resultaten van de controles die in 2017 en 2018 dan toch plaatsvonden, tonen aan dat die niet overbodig waren.

Vorig jaar heeft de overheidsdienst Binnenlandse Zaken 31 processen-verbaal opgesteld over 45 overtredingen die de controleurs al in 2017 en nog in 2018 hadden vastgesteld op de luchthavens. Dit jaar zijn nog eens 36 processen-verbaal opgesteld over 49 overtredingen eind vorig jaar.

Vertrouwelijk

De Crem weigert bekend te maken op welke luchthavens overtredingen zijn vastgesteld. ‘We hebben de controlegegevens verzameld en veralgemeend. Zo kan de verspreiding de veiligheid van de infrastructuren niet in het gedrang brengen, net als de vertrouwelijkheid van de controle- en geschillendossiers.’

De minister geeft wel een opsomming van de bijna honderd overtredingen die zijn vastgesteld bij bewakingsagenten op onze luchthavens. Sommigen bleken geen houder te zijn van de identificatiekaart die bewakingsagenten moeten krijgen van de minister. Anderen bleken hun identificatiekaart niet op zak te hebben. In sommige gevallen bleken de bewakingsagenten de opleidingsvoorwaarden die verbonden zijn aan hun beroep niet na te leven.

De controles brachten ook aan het licht dat op sommige plaatsen diensten van bewakingsondernemingen werden aangeboden waarvoor vooraf geen vergunning van de minister was verkregen. Ook waren ‘interne bewakingsdiensten’ aan het werk die evenmin een vergunning hadden gekregen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud