Veel meer klachten over woekerprijzen tijdens coronajaar

Onder andere bij dropshipping kunnen onlineconsumenten te maken krijgen met buitensporige prijzen. Je denkt dat je een pakketje kocht bij een Belgische webshop om dan vast te stellen dat het is verstuurd vanuit een ander land, zoals China. ©AFP

Het afgelopen coronajaar is het aantal klachten over woekerprijzen bijna verdubbeld. Om de misbruiken bloot te leggen, heeft de Economische Inspectie vijf keer meer controles uitgevoerd.

Vorig jaar kreeg de Economische Inspectie 605 meldingen binnen van woekerprijzen en abnormale winsten. Dat waren er bijna dubbel zoveel als het jaar voordien, met 340 meldingen in 2019. Het gaat zelfs om een veelvoud tegenover de vorige jaren. Toen waren er 58 meldingen in 2018 en 44 in 2017. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Leen Dierick opvroeg bij minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS).

De coronacrisis lijkt steeds vaker te leiden tot klachten over buitensporige prijzen. Maar minister Dermagne waarschuwt dat ‘de prijszetting in ons land in principe vrij is en dat abnormale winsten bijgevolg zeer moeilijk te bewijzen zijn. Bovendien gaat het om een puur Belgische wetgeving die niet afdwingbaar is ten opzichte van buitenlandse webwinkels.’

De prijszetting is in principe vrij in ons land en abnormale winsten zijn dus zeer moeilijk te bewijzen.
Pierre-Yves Dermagne
Minister van Economie

De Economische Inspectie deed vorig jaar wel een pak meer controles om woekerprijzen en abnormale winsten bloot te leggen. Er gebeurden vorig jaar 342 controles tegenover slechts 64 in 2019. Maar er werden vorig jaar slechts 29 inbreuken vastgesteld en 37 processen-verbaal opgesteld. Dat is opvallend weinig in verhouding tot de honderden meldingen en controles. Ook als gaat het om het een veelvoud van de drie inbreuken en vijf processen-verbaal over heel 2019.

Consumenten kunnen in allerlei omstandigheden te maken krijgen met woekerprijzen, zowel online als in de reële wereld. Dierick waarschuwt voor dropshipping als een van de fenomenen die mensen bij online-aankopen op kosten kan jagen. ‘Dropshipping is een minder bekend fenomeen waarvoor de consument alert moet worden gemaakt. Het gaat om postbusbedrijven in België die een webshop ‘beheren’ met een Belgische domeinnaam. Als de consument een product koopt in de webshop blijkt achteraf dat het pakketje is verstuurd vanuit een ander land, bijvoorbeeld China. Het product is zelfs nooit gepasseerd bij het ‘Belgische’ bedrijf. Vaak kan je het product online goedkoper vinden via een buitenlandse webshop.’

Misleiding

CD&V-Kamerlid Leen Dierick. ©BELGA

Ook hier waarschuwt de minister dat dropshipping moeilijk aan te pakken valt. ‘De techniek van dropshipping is niet onwettig, maar gaat soms gepaard met economische inbreuken zoals misleiding of zelfs frauduleuze praktijken. Het afsluiten van websites is mogelijk, maar dat blijft voorbehouden voor de zwaarste inbreuken. In bepaalde gevallen kan een '.be'-website binnen één werkdag worden gesloten via een administratieve of gerechtelijke procedure met toelating van de onderzoeksrechter of de procureur des Konings. De Economische Inspectie stelt wel vast dat de frauduleuze dropshippingwebsites vaak uit zichzelf verdwijnen na een korte advertentiegolf op de sociale media.’

Dermagne ziet geen reden om onze wet te verstrengen. ‘De Belgische wetgeving voorziet al in de verplichte online vermelding van de contactgegevens van de webshop, zoals de naam, het e-mailadres, het geografisch adres en het ondernemings- of btw-nummer. Zo kunnen burgers nagaan waar de verantwoordelijke van de webshop gevestigd is. De Economische Inspectie houdt toezicht op de naleving van die verplichte informatiebepalingen.’

‘Het is goed dat het aantal controles opgedreven wordt’, zegt Dierick. ‘Maar er zou ook best een extra sensibiliseringscampagne voor de consumenten opgestart worden.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud