Veiligheidsdiensten volgen in ons land meer gevaarlijke rechts-extremisten

©BELGA

De Belgische veiligheidsdiensten moeten steeds meer gevaarlijke rechts-extremisten opvolgen in ons land. Volgens minister Vincent Van Quickenborne is er een tendens in de rechts-extremistische scene om zich te bewapenen.

Er staan 67 namen op de lijst met potentieel gewelddadige extremisten die het Belgische antiterreurorgaan OCAD bijhoudt op basis van de gegevens waarover onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten beschikken. Van die 67 komen er 19 uit de rechts-extremistische scene. Dat blijkt uit de cijfers die Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open VLD) opvroeg bij haar partijgenoot en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. In mei liet de vorige minister van Binnenlandse Zaken weten dat in diezelfde categorie van potentieel gewelddadige extremisten vijf personen uit rechts-extremistische hoek stonden.

In een andere categorie van haatpropagandisten die het OCAD bijhoudt, staan dan weer 81 namen, waarvan er 29 een rechts-extremistisch cachet hebben. Dat betekent dat er dus bijna 50 rechts-extremisten in de gegevensbank van het OCAD staan, bijna het dubbele van het 25-tal waarvan in juni nog sprake was in de pers.

Het circuleren van (legale) vuurwapens in rechts-extremistische kringen is een trend die de Staatsveiligheid ernstige zorgen baart.
Vincent Van Quickenborne
Minister van Justitie

Alle individuen op de OCAD-lijsten worden opgevolgd door de veiligheidsdiensten, zegt Van Quickenborne. ‘Dat het rechts-extremisme ook in ons land in de lift zit, is duidelijk. Deze trend is al enkele jaren aan de gang. De periode 2015-2016 met de aanslagen van IS en de zogenoemde vluchtelingencrisis lijken aan de basis te liggen.’

Er is ook ‘een tendens voor rechts-extremisten in ons land om zich te bewapenen’, luidt het. ‘Soms illegaal, soms legaal. Leden van rechts-extremistische groeperingen worden soms aangemoedigd of roepen publiek op om aan te sluiten bij schietclubs en een wapenvergunning aan te vragen. Het circuleren van (legale) vuurwapens in rechts-extremistische kringen is een trend die de Staatsveiligheid ernstige zorgen baart.’

Asielcentrum

‘Naar het voorbeeld van Duitsland moet het voor bekende extremisten moeilijker worden om aan een wapen(-vergunning) te komen’, zegt Senaatsvoorzitter D’Hose. ‘Ook in het lopende onderzoek naar de brandstichting in het asielcentrum Bilzen blijkt het gerecht een grote hoeveelheid wapens en zelfs explosieven te hebben aangetroffen. Dat verontrust me zeer.’

Het OCAD heeft echter ‘geen concrete aanduidingen op een onmiddellijk gevaar vanuit extreemrechts’, zegt Van Quickenborne. ‘Wel is er een latente dreiging vanuit rechts-extremistische hoek die zich de laatste jaren herhaaldelijk heeft gemanifesteerd via aanslagen door lone actors in diverse landen. Ons land bleef daarvan tot hier toe gespaard. Er is de voorbije jaren wel een toename merkbaar van gerechtelijke interventies of opvolgingen in het raam van potentiële dreigingen die uitgaan van rechts-extremisten in ons land.’

Als bepaalde sociale media blijven fungeren als vluchtheuvel voor haatpropaganda moeten we wetgevend ingrijpen naar het voorbeeld van Duitsland.’
Stephanie D'Hose
Voorzitster Senaat (Open VLD)

Om hun boodschap te verspreiden, gebruiken de rechts-extremisten in ons land nog vooral de mainstream sociale media zoals Facebook, Instagram en Twitter, al wijken ze door de strengere regels op die sociale media uit naar ‘permissieve’ alternatieven zoals Telegram of Vkontakte. Slechts een minderheid gebruikt platformen die minder in het zicht lopen, zoals 4chan of 8kun.

Er worden ook rechts-extremistische podcasts gemaakt en volgens Van Quickenborne is het niet altijd mogelijk om daartegen op te treden op basis van de grondwettelijk verankerde vrijheid van meningsuiting. D'Hose: 'Als bepaalde sociale media blijven fungeren als vluchtheuvel voor haatpropaganda moet er desgevallend wetgevend worden ingegrepen naar het voorbeeld van Duitsland.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud