Advertentie

Verenigingen vrezen banen te moeten schrappen

Een team van het Rode Kruis op pad in Brussel om daklozen bij te staan. ©BELGA

Vooral in Vlaanderen verwachten grote en zeer grote verenigingen, genre milieu-, sociale of jeugdbewegingen, in 2015 mensen te moeten ontslaan en meer op vrijwilligers te moeten steunen. De financiering van verenigingen staat al enkele jaren onder druk. En er wordt niet meteen beterschap verwacht. Dat blijkt uit de jaarlijkse Barometer van de Verenigingen van de Koning Boudewijnstichting.

Waren het vorig jaar nog vooral de kleinere verenigingen die hun financiën steeds meer onder druk voelden komen, dan worden nu ook steeds meer grote en zeer grote organisaties geraakt (criteria 'groot' of 'zeer groot' zie onderaan - denk aan namen zoals Natuurpunt, Artsen zonder Grenzen, Kankerfonds, Scouts & Gidsen Vlaanderen). Een groot deel van de organisaties (24% van de kleine, 28% van de grote en 31% van de zeer grote) zag de economischesituatie in 2014 achteruitgaan. 39 procent van de zeer grote en 36 procent van de grote organisaties verwachten nog een achteruitgang van hun economische situatie dit jaar.

Het vertrouwen van de verenigingen gaat dan ook in dalende lijn: 43 procent van alle organisaties heeft geen vertrouwen in de toekomst, tegen 34 procent in 2013. Zes op de tien verenigingen vinden dat de economische situatie van de sector erop achteruitgaat, een gevoelen dat bij een dergelijk grote groep leeft sinds 2012, en ongeacht de grootte of taalgemeenschap van de verenigingen.

Verenigingen blijven gemiddeld voor de helft van hun inkomsten afhankelijk van overheidssubsidies. Bij de grote en zeer grote gaat het zelfs om driekwart van hun inkomsten, bij de kleine verenigingen om gemiddeld 39 procent. Vier op de tien zagen de 'financieringen op aanvraag' (projectsubsidies) verminderen in 2014. Voor de structurele subsidies was de vrees voor een vermindering in 2014 wat lager, maar men hield er wel al rekening mee dat in het verkiezingsjaar minder beslissingen vielen, maar des te meer in 2015. 

Bovendien geeft een steeds ruimere meerderheid van de verenigingen aan zeker een vijfde van hun tijd te moeten stoppen in het zoeken naar en verantwoording afleggen voor financieringen. De in te dienen dossiers worden steeds complexer, en de onzekerheid of het geld wel toegekend zal worden, steeds groter. De verenigingen geven aan het logisch en correct te vinden dat ze zich moeten verantwoorden, ze benadrukken hun resultaten graag te laten zien. Niet alle gevraagde details zijn echter altijd even relevant.

In het algemeen verwachten vier op tien nog een verlaging van de financiering op aanvraag in 2015, drie op tien denken dat de permanente (structurele) financiering afneemt. Opvallend is dat de groep die verminderingen vreest merkelijk groter is in Vlaanderen. Dit heeft ten dele te maken met de timing van het onderzoek, afgelopen najaar, toen de nieuwe Vlaamse regering al veel concreter had gecommuniceerd over besparingen, dan de tegenhangers in Franstalig België.

Ontslagen

Uiteraard heeft de afname van de middelen, die al enkele jaren doorgaat, gevolgen. In 2014 werden bij een derde van de organisaties in Vlaanderen de personeelsuitgaven al geblokkeerd of verminderd. Van de Nederlandstalige respondenten denkt 15 procent personeel te moeten ontslaan in 2015. Dit cijfer wordt getemperd door de kleine verenigingen met weinig tot geen personeel.

Van de grote en zeer grote verenigingen denkt zowat 20 procent personeel te zullen ontslaan (gemiddelde voor heel het land). Daarnaast voorziet een gelijkaardig aantal organisaties meer mensen enkel nog deeltijds of minder uren te kunnen laten werken.

Ter indicatie: de tewerkstelling in de verenigingssector (ziekenhuizen, scholen met vzw-statuut, voetbalclubs uitgesloten) liep op tot ruim 321.000 voltijdse equivalenten in 2013. 12.650 verenigingen stelden betaald personeel tewerk.

Professionalisering

De verenigingen kijken de gang van zaken niet geheel moedeloos aan. Ze zoeken andere inkomstenbronnen - wat wel opnieuw meer tijd kost en tot meer onzekerheid in de inkomsten leidt - en professionaliseren steeds verder. Echter, na enkele jaren van besparingen geven ruim zes op de tien verenigingen aan dat het gebrek aan middelen de groei van bestaande activiteiten of de lancering van nieuwe activiteiten belemmert. 

Verwacht wordt dat de financiële druk nog enkele jaren aanhoudt maar dat de sector naar nieuwe modellen zoekt om zijn rol te blijven spelen.

De Barometer combineert een jaarlijkse enquête van onderzoeksbureau Ipsos Public Affairs bij 700 directeurs van organisaties in België, met diepte-interviews en met analyses van de rekeningen neergelegd bij de Nationale Bank in 2013.

Zeer groot = meer dan 100 voltijdse werknemers OF twee van de drie volgende criteria: meer dan 50 voltijdsen, meer dan 7,3 miljoen euro jaarlijkse inkomsten, balanstotaal van 3,65 miljoen euro

Groot = 5 werknemers of meer, jaarlijkse inkomsten van minstens 312.000 euro en balanstotaal van minstens 1,249 miljoen euro

Klein = beantwoorden niet of slechts aan één van de volgende criteria: 5 werknemers, 250.000 euro inkomsten, belanstotaal van 1 miljoen euro

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud