netto

Verzekeraars betalen voorschot voor wie dringende kosten heeft door watersnood

©Photo News

Slachtoffers van de overstromingen zullen bij hun verzekeraar terechtkunnen voor een voorschot om dringende kosten te dekken. De verzekeringskoepel Assuralia had daarover overleg met de federale en de Waalse regering.

Nu het water wegtrekt, is de schade van de overstromingen pas goed zichtbaar. Voor schade aan uw woning kunt u bij overstromingen terugvallen op uw brand- of woningverzekering.

Wat moet u doen om de schade vergoed te krijgen? Bent u getroffen door de watersnood, verwittig dan zo snel mogelijk uw verzekeraar of makelaar om een schadedossier te openen en een expertise in te plannen. Verzekeraar Ethias zet deze week mobiele crisiscentra in om slachtoffers bij te staan. Het gaat om bussen, uitgerust met een internetverbinding, die tussen 19 en 30 juli de zwaarst getroffen gemeenten bezoeken.

Probeer ook foto’s te maken van de geleden schade, of vraag aan buren en/of kennissen om dat te doen als de batterij van uw smartphone leeg is en er geen stroom is om ze weer op te laden.

Alle informatie die kan bijdragen tot de identificatie van verloren goederen is welkom.
Wauthier Robyns
woordvoerder Assuralia

Wat als door het wassende water zaken zijn verloren gegaan? ‘We weten dat het in sommige gevallen niet meer mogelijk is om foto’s te maken’, zegt Gianni De Muynck, woordvoerder van AXA Belgium. ‘We raden de verzekerde aan een inventaris op te maken van de vermiste meubels, voertuigen en gebouwen en - indien beschikbaar - aankoopbewijzen of foto's van voor het verlies te verzamelen.’

‘Alle informatie die kan bijdragen tot de identificatie van verloren goederen is welkom’, treedt Wauthier Robyns, woordvoerder van Assuralia, bij.

Afbraak woning

Is uw woning zwaar beschadigd? Uw verzekeraar komt niet alleen tussen in de heropbouw, maar ook in de afbraak. Doorgaans krijgt u een vergoeding in nieuwwaarde, of wat nodig is om uw woning te herstellen of opnieuw op te bouwen. ‘Als een woning onbewoonbaar is, zullen we in de eerste plaats ook zorgen voor herhuisvesting van de getroffen klanten’, zegt De Muynck.

Wat met schade aan de auto? De verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is er alleen voor schade aan derden, zegt Robyns. Materiële schade aan uw voertuig wordt vergoed door de omniumverzekering. Hebt u geen omniumverzekering, dan kunt u mogelijk een beroep doen op het gewestelijk rampenfonds, op voorwaarde dat de overstromingen door de overheid als ramp worden erkend. Stond de auto in de eigen garage, dan kan die ook meeverzekerd zijn in de brandverzekering, maar doorgaans zal de autoverzekering spelen.

Om dringende financiële zorgen op te vangen kunnen slachtoffers - in afwachting van de verdere analyse van hun dossier - een voorschot op hun definitieve vergoeding krijgen. ‘Die zullen dienen om dringende kosten voor kleding, huisgerief of een tijdelijke woonst te dekken’, zegt Robyns.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud