Vivaldi kijkt nog tegen gat van 24 miljard aan

Preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau bij koning Filip. ©BELGA

De economische heropleving na de lockdown maakt de federale begrotingstoestand iets minder dramatisch. Uit een tussentijds rapport van het monitoringcomité blijkt dat de volgende regering nog tegen een gat van 24 miljard aankijkt vanaf 2021.

Toen het monitoringcomité in juli met de eerste raming uitpakte van de budgettaire toestand sinds het uitbreken van het coronavirus, gold voor ons land nog het dreigingsniveau 3. Volgens het rapport van toen zouden alle overheden samen 2020 afsluiten met een tekort van liefst 52 miljard, waarvan 40 miljard voor het federale niveau. Dat was op het moment dat het Planbureau er nog van uitging dat de coronacrisis de Belgische economie met 10,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) zou doen krimpen.

Maar intussen heeft het Planbureau die verwachtingen bijgesteld, op basis van een tweede kwartaal dat een pak minder slecht was dan gevreesd. De experten gaan nu nog uit van een krimp met 7,4 procent in 2020 en een groei van 6,5 procent in 2021.

Ruwe schatting

Dat heeft gevolgen voor de begrotingstoestand. Volgens een nieuw tussentijds rapport, dat het monitoringcomité schreef op vraag van de onderhandelaars van de Vivaldi-regering, zakt het federale tekort voor 2020 van 40 naar 33,4 miljard.

Omdat aan 2020 niet veel meer valt te doen, is de situatie voor het komende jaar veel relevanter voor de volgende regering. Voor 2021 gaat het monitoringcomité uit van een federaal tekort van 24 miljard (ofwel 5 procent van het bbp), in plaats van 26 miljard. Belangrijke nuance: het monitoringcomité zegt dat het vanwege de snelheid om een heel ruwe schatting gaat. ‘Er bestaat nog grote onzekerheid over de fiscale inkomsten, met name over de voorafbetalingen en de bedrijfsvoorheffing.’ Pas op 30 september komt het comité met een volledig uitgewerkte raming.

Er is tussen de Vivaldi-partijen geen consensus om het tekort tegen 2024 terug te dringen naar 3 procent van het bbp.

Als de Vivaldi-ploeg - die op dit moment nog altijd aan een zijden draadje hangt - tegen het einde van de legislatuur wil aanknopen met een tekort van 3 procent, betekent dat dat de komende vier jaar 10 miljard moet worden gesaneerd.

Over die doelstelling, die eerder door preformateur Egbert Lachaert werd aangehaald, bestaat aan de onderhandelingstafel niet de minste eensgezindheid. Het enige waarover de zeven partijen een consensus hebben, is om te werken met een soort cliquetsysteem, waarbij de jaarlijkse begrotingsinspanning wordt bepaald op basis van de groei. Er is ook een consensus over het basisscenario, waarbij de jaarlijkse verbetering beperkt zou blijven tot 0,1 procent van het bbp, ofwel een half miljard euro. Over de barema's van het variabele gedeelte lopen de meningen uiteen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud