Advertentie

Vivaldi raakt het eens over allerlaatste rondje coronasteun

Onder andere Volvo Gent kampt met productieproblemen door een chiptekort. ©jonas lampens

De federale regering trekt dan toch nog eens 90 miljoen euro uit voor de allerlaatste verlenging van de economische coronasteun, waaronder de tijdelijke werkloosheid. Al zaaide de PS dinsdagavond nog verwarring.

Het was een van de stevigste discussiepunten van de jongste weken in de Vivaldi-coalitie: moet bij het ingaan van het vierde kwartaal een punt worden gezet achter alle steunmaatregelen aan bedrijven en werknemers, nu de sanitaire beperkingen bijna allemaal opgeheven zijn en de economie aantrekt? Of moet het vangnet nog enkele maanden opengespannen blijven, om bedrijven uit de evenementensector, de horeca, de industrie en het transport - die nog altijd minder werk hebben dan voor corona of met haperende aanvoerlijnen kampen - niet te laten crashen met de meet in zicht?

Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne. ©BELGA

De Franstalige partijen - de PS van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne voorop - zaten duidelijk op het pad van de verlenging. Open VLD en vooral CD&V vonden het tijd om de economie weer op eigen benen te laten staan - zeker omdat ook de Vlaamse regering eerder besliste alle coronasteun los te laten en de federale coronafactuur inmiddels 25 miljard bedraagt.

CD&V en Open VLD stonden weken op de rem, maar na een advies van de sociale partners hebben ze hun verzet tegen een verlenging deels moeten lossen. Er was een akkoord om het vereenvoudigde systeem van tijdelijke werkloosheid voor corona nog één keer te verlengen tot het einde van het jaar, viel dinsdag bij meerdere ministers tehoren. Voor alle sectoren, want het systeem beperken tot specifieke sectoren bleek technisch niet haalbaar.

Wel wordt de vraag van CD&V en Open VLD ingewilligd om de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering niet langer te bevriezen, waardoor uitkeringen weer kunnen dalen. De uitbreiding kost nog 25 miljoen, een fractie van de kosten die het voorbije anderhalf jaar gemaakt werden. Het is het bewijs dat er nog maar weinig bedrijven gebruik van maken.

CD&V en Open VLD stonden weken op de rem, maar na een advies van de sociale partners hebben ze hun verzet tegen een verlenging deels moeten lossen.

Ook het overbruggingsrecht voor zelfstandigen loopt door tot 31 december. Het verschil is wel dat zelfstandigen 65 procent omzetverlies moeten kunnen aantonen en alleen nog een enkele premie kunnen krijgen. Tot vandaag werden dubbele premies uitgedeeld. Wel wordt het systeem op vraag van MR-minister David Clarinval ook opengesteld voor de handelaars die getroffen werden door de overstromingen in Wallonië. De kostprijs: 35 miljoen.

Verder blijft de btw op handgels en mondmaskers nog drie maanden 6 procent, krijgt de NMBS nog eens 15 miljoen euro coronasteun en wordt 15 miljoen uitgetrokken voor een premie van 50 euro aan sociaal kwetsbaren. Dat brengt de factuur op ruim 90 miljoen euro. Dat verzwaart het begrotingstekort van 2021, dat volgens de jongste groeicijfers op een kleine 34 miljard euro wordt geraamd. Voor de begrotingsopmaak van volgend jaar is er geen impact, omdat de coronasteun eind dit jaar uitdooft.

De werkgeversfederaties reageren tevreden dat CD&V en Open VLD hen zijn gevolgd. 'Het is goed dat er nu rechtszekerheid en een duidelijke timing is. Er zijn nog heel wat sectoren en bedrijven die het moeilijk hebben. Denk aan Volvo Gent, dat worstelt met een tekort aan chips. Als men de versoepelde tijdelijke werkloosheid nu abrupt had stopgezet, hadden alle bedrijven die nog met problemen kampen snel moeten overschakelen op het klassieke systeem van tijdelijke werkloosheid, met een hoop administratieve rompslomp als gevolg', zegt VBO-topman Pieter Timmermans.

Merkwaardig genoeg kwam dinsdagavond - uren na de berichten over een akkoord - vanop het hoofdkwartier van de PS het signaal dat er helemaal nog geen akkoord was. Pijnlijk: zo lijkt het erop dat de Vivaldi-partijen het zelfs niet meer eens zijn dat ze het over iets eens zijn.

VBO ziet vrijwillig ontslag als nieuw brugpensioen

Het voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) om vrijwillig ontslag met een werkloosheidsuitkering mogelijk te maken om de arbeidsmobiliteit te bevorderen, is voer voor een verhit debat. Aan Franstalige kant is zelfs de MR niet volledig gekant tegen het idee dat oorspronkelijk door de groenen werd gelanceerd. Maar het helpt volgens voorzitter Georges-Louis Bouchez niet om de krapte op de arbeidsmarkt weg te nemen. Daarvoor wil de MR langdurig werklozen verplichten een passende betrekking aan te nemen, zeker nu Wallonië heropgebouwd moet worden en er handen te kort zijn in de bouw.

Aan Vlaamse kant reageren de regeringspartijen Open VLD en CD&V afwijzend, net zoals de werkgeversorganisaties. 'Er is inderdaad te weinig arbeidsmobiliteit in België, maar met een onbeperkte werkloosheidsuitkering na een vrijwillig ontslag dreig je nieuwe systemen te creëren zoals het brugpensioen. Eigenlijk kan dat alleen maar overwogen worden als er een resultaat aan verbonden wordt, namelijk een succesvolle opleiding die leidt naar het invullen van een knelpuntberoep', zegt Pieter Timmermans van het VBO.

Het kabinet van minister Dermagne reageert dat er drempels ingebouwd kunnen worden om te verhinderen dat de maatregel gebruikt wordt om vervroegd de arbeidsmarkt te verlaten, maar dat het idee niet dient om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud