Vlaams quarantainedecreet aangevochten bij Grondwettelijk Hof

©Photo News

Het grondrechtencollectief Geenvodjepapier.be stapt naar het Grondwettelijk Hof tegen het Vlaamse quarantainedecreet dat onlangs is goedgekeurd.

Volgens het collectief vormt dat decreet een 'totale uitholling van de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van de persoon' en beschermt het de burger onvoldoende tegen 'onterechte quarantaines en willekeur'.

Het Vlaams Parlement zette onlangs het licht op groen voor een aantal bijsturingen aan het decreet rond preventief gezondheidsbeleid uit 2003. Die bijsturingen gingen vooral over het contactonderzoek rond het coronavirus en over de handhaving van de quarantainemaatregelen. Zo kregen de lokale besturen via de bijsturing meer hefbomen om de quarantaineplicht te handhaven.

Het grondrechtencollectief Geenvodjepapier.be zegt dat ze de noodzaak van een doortastend coronabeleid erkent, maar vindt dat het Vlaamse quarantainedecreet niet door de beugel kan. Het collectief noemt het decreet manifest in strijd met de Grondwet.

'Het uitbreiden van de quarantaine naar personen die niet met COVID besmet zijn, de vage criteria, de herkomst van gegevens en het gebrek aan procedurele waarborgen maken van het preventiedecreet een acuut gevaar voor onze democratische samenleving. Om die reden wordt de schorsing en vernietiging gevraagd van de recente wijzigingen van het preventiedecreet aan het Grondwettelijk Hof', klinkt het.

Eerder stapte het collectief ook al naar het Grondwettelijk Hof tegen de invoering van de avondklok.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud