Advertentie
Advertentie

Voka-voorzitter De Geest: ‘De jobbonus blijft absoluut nodig’

Wouter De Geest. ©Wouter Van Vooren

‘Vlaanderen moet niet wachten op een staatshervorming om het arbeidsmarktbeleid in handen te nemen’, zegt Voka-voorzitter Wouter De Geest. ‘De jobbonus blijft absoluut nodig, ook na de verhoging van de minimumlonen.’

Onder de naam Rentrée XL viert de Vlaamse ondernemersorganisatie Voka maandagavond de terugkeer naar het normale leven. Een netwerkevent zoals dat bijna twee jaar niet kon, met speeches en een politiek debat onder partijvoorzitters. Volgens voorzitter Wouter De Geest is de krapte op de arbeidsmarkt een grotere bezorgdheid dan corona.

‘Jobbonus alleen afvoeren als er consensus over is’

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) kan de jobbonus, die dit jaar zou worden ingevoerd, alleen sneuvelen als de Vlaamse coalitiepartners daar een akkoord over bereiken. Dat zei hij maandag in de marge van het evenement van Voka. ‘Pacta sunt servanda. Dat staat in het regeerakkoord, dus dat kan je enkel afvoeren als daar consensus over is.’ Bij de N-VA zijn twijfels gerezen over de invoering van de jobbonus vanaf 2022, zoals De Tijd zaterdag meldde. Vlaanderen heeft zichzelf de komende drie jaar een sanering van in totaal 1,3 miljard euro opgelegd om het begrotingstekort te halveren. De jobbonus kost bijna 300 miljoen euro.

‘Ik denk dat het beheer van de coronacrisis goed gelukt is', zegt De Geest. 'Met onze vaccinatiegraad zitten we in het koppeloton van de wereld - al blijft er een probleem in Brussel - en de financiële steunmaatregelen hebben een economisch bloedbad verhinderd.'

'Maar door het aantrekken van de economie zijn we feller dan verwacht met de problemen van voor corona geconfronteerd, met in het bijzonder de krapte op de arbeidsmarkt', merkt De Geest op. 'Aan alle beleidsmakers die dinsdag aantreden op de werkgelegenheidsconferentie van federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) wil ik dus vragen om niet alleen te spreken over een paar symptomen op het einde van de loopbaan, maar naar de essentie te gaan: hoe zetten we in op meer activering en hoe krijgen de regio’s meer hefbomen in handen? We moeten daarvoor niet wachten op de volgende staatshervorming.’

U hebt het over de mogelijkheid een asymmetrisch beleid in te voeren?

Wouter De Geest: ‘Ja, dat staat in het federale regeerakkoord en dus moeten we daar snel werk van maken. Voor Vlaanderen is een werkzaamheidsgraad van 80 procent een absolute must om te kunnen aansluiten bij de betere regio’s van Europa. Via een asymmetrisch beleid kan Vlaanderen andere accenten leggen voor de aanpak, vergoeding en opleiding van werklozen.'

'Ook meer flexibiliteit is een vereiste. Dat nachtwerk bij ons nog altijd moet beginnen om 20 uur, terwijl dat in Nederland middernacht is, heeft ons 30.000 jobs in de e-commerce gekost.'

'Maar op nog kortere termijn kan Vlaanderen een activeringsmaatregel nemen die al in het regeerakkoord zit: de jobbonus (een belastingvoordeel, red.) voor de lage lonen. Er was daar een consensus over, de budgetten zijn gereserveerd en de maatregel is uitgewerkt om in voege te treden. Het zou bijzonder jammer zijn mocht dat opnieuw op de helling worden gezet.’

Binnen de Vlaamse meerderheid -met name door N-VA- wordt de maatregel in vraag gesteld. Misschien valt daar iets voor te zeggen. In het interprofessioneel akkoord van juni zijn de minimumlonen al verhoogd.

Ik blijf positief, maar als de federale regering de begroting verslechtert zonder productieve investeringen, krijgen we een groot probleem.
Wouter De Geest
Voka-voorzitter

De Geest: ‘Ja, de minimumlonen zijn verhoogd, maar via de sociale welvaartsenveloppe is hetzelfde gebeurd met de uitkeringen. Met andere woorden: het hele systeem is alweer wat duurder geworden, maar de kloof tussen werken en niet werken is onveranderd gebleven. Dat is dus geen activeringsmaatregel. Ik erken dat de jobbonus een prijskaartje heeft, maar het is niet zomaar een uitgave. Het is een investering die mensen de stap naar werk moet doen zetten, die ze nu niet zetten omdat thuisblijven met een uitkering goedkoper is dan werken met kosten voor kinderopvang en vervoer.’

Een andere kritiek is dat de jobbonus een promotieval in de hand werkt. Maakt de overheid niet beter kinderopvang goedkoper voor wie werkt?

De Geest: ‘Alle mogelijke obstakels hebben we samen met de bevoegde Vlaamse administraties al bekeken en technisch uitgeklaard. Ook in het kader van de Vlaamse relance hebben we er met experts over gediscussieerd. De conclusie was telkens dat de maatregel zin heeft.  Laten we hem dus invoeren, ook als signaal dat Vlaanderen het arbeidsmarktbeleid resoluut in handen neemt, en hem onderweg goed toetsen. Als je op voorhand zegt dat iets niet gaat, blijven we hangen in de paralyse.’

Acht u de huidige regeringen ertoe in staat de economische relance goed aan te pakken? Vivaldi is hopeloos verdeeld en de Vlaamse regering zit al twee jaar in een sukkelstraatje.

De Geest: ‘De Vlaamse regering is intens bezig met de omzetting van het plan Vlaamse Veerkracht. De wil om de transformatie serieus aan te pakken is er, maar veerkracht moet nu daadkracht worden. Federaal moeten we het door de coronacrisis voorlopig nog altijd doen met de intenties uit het regeerakkoord en sinds kort een hervormingsagenda. Ik blijf positief, maar de regering moet wel met echte transformaties komen en geen stappen in de verkeerde richting. Als de begroting verslechtert zonder dat er productieve investeringen komen, krijgen we een groot probleem.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud