netto

Vooral oudere ambtenaren en werknemers kopen studiejaren af

Bij de zelfstandigen kopen vooral de vrije beroepen studiejaren af, omdat zij door hun lange opleiding pas later een loopbaan kunnen starten. ©BELGA

Amper 13.000 ambtenaren en werknemers hebben de gunstregeling al benut om studiejaren af te kopen om hun wettelijk pensioen op te krikken. Het gaat vooral om mensen die dicht tegen hun pensioen staan. Dat blijkt uit cijfers die de redactie opvroeg bij de Federale Pensioendienst.

In december 2017 werd de procedure vereenvoudigd om studiejaren af te kopen en die jaren te laten meetellen voor het wettelijk pensioen. Sindsdien kan iedereen studiejaren afkopen. In de oude regeling moest dat gebeuren binnen de tien jaar na het afstuderen.

Tot december betaalt iedereen 1.560 euro per afgekocht studiejaar, ongeacht hoelang hij of zij afgestudeerd is. Die investering is fiscaal aftrekbaar, waardoor de netto kostprijs per jaar 780 euro bedraagt. Vanaf december geldt dat voordeeltarief alleen nog de eerste tien jaar na het afstuderen. Wie langer wacht, betaalt meer. Die kostprijs stijgt (actuarieel) met de leeftijd. Hoe ouder, hoe duurder.

Net die oudere werknemers en ambtenaren kopen studiejaren af, blijkt uit een analyse van de Federale Pensioendienst (FPD) op vraag van de redactie. '95 procent van de aanvragen komt van werknemers die meer dan tien jaar geleden afstudeerden en uit de boot vielen voor de oude regeling', zegt de FPD. 'In de groep die minder dan tien jaar geleden afstudeerde, ligt het aantal aanvragen in de lijn van het aantal afkoopdossiers in de oude regeling.'

Vooral ambtenaren

Sinds december 2017 ontving de FPD bijna 35.000 aanvragen van werknemers en ambtenaren die wilden nagaan of de investering in hun geval de moeite waard is. Eind juli hadden 12.996 werknemers en ambtenaren daadwerkelijk studiejaren afgekocht. Ze betaalden daar 39,5 miljoen euro voor.

Bij ambtenaren hangt de pensioenwinst af van het loon, waardoor ze de investering sneller terugverdienen naarmate ze meer verdienen.

Twee op de drie afkopers zijn ambtenaren (8.224 versus 4.741 werknemers). Terwijl bij de werknemers de pensioenwinst beperkt is tot een forfait per jaar (277,44 euro voor een alleenstaande en 346,80 euro voor een gezinspensioen), hangt bij de ambtenaren de pensioenwinst af van het loon. Hoe hoger hun loon, hoe sneller ze de investering terugverdienen. Ambtenaren genoten tot december vorig jaar 15 procent extra korting op het gunsttarief. Dat was ter compensatie van de afschaffing van de diplomabonificatie, waardoor studies die vereist waren voor de job gratis meetelden voor het pensioen.

Dubbel zoveel zelfstandigen

De FPD verzamelt alleen de cijfers voor werknemers en ambtenaren. Bij het sociaal verzekeringssecretariaat voor zelfstandigen Acerta kochten sinds december 2017 1.099 zelfstandigen studiejaren af. Acerta vertegenwoordigt 26 procent van de markt. Via extrapolatie komt dat neer op 4.200 zelfstandigen. ‘Dat aantal ligt dubbel zo hoog als voor de vereenvoudiging. Drie op de vier zijn vrije beroepen: artsen, tandartsen, paramedici, architecten. Door de lange opleiding kunnen zij hun loopbaan pas later beginnen', zegt Liesbeth Desmedt van Acerta.

4,3
aantal studiejaren
Zelfstandigen kopen gemiddeld 4,3 studiejaren af, goed voor een bruto-investering van 6.700 euro.

Zelfstandigen kopen volgens Acerta gemiddeld 4,3 studiejaren af, goed voor een bruto-investering van 6.700 euro. Werknemers investeren gemiddeld net geen 5.000 euro, goed voor gemiddeld 3,2 studiejaren. Bij ambtenaren ligt de afkoopsom met 1.950 euro veel lager. 'Zij moeten niet de volledige studieduur regulariseren omdat de diplomabonificatie geleidelijk verdwijnt, waardoor hun studiejaren slechts gedeeltelijk hun gratis karakter verliezen', zegt de FPD.

In het Netto-katern van zaterdag leest u alle details over het aflopende gunstregime om studiejaren af te kopen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud