Voorlopig bewindvoerster blijft erbij dat El Kaouakibi geld wegsluisde uit Let's Go Urban

Sihame El Kaouakibi bestempelt het scherpe rapport van de voorlopige bewindvoerster als 'uiterst eenzijdig' en doorspekt met fouten. ©BELGA

De voorlopige bewindvoerster die in de zaak Let’s Go Urban door de ondernemingsrechtbank is aangesteld, verwijt Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi ‘financieel gewin’ met ruim 450.000 euro die ze van de vzw Let's Go Urban naar haar vennootschappen zou hebben doorgesluisd.

Afgelopen weekend lekten al enkele vaststellingen uit die de voorlopige bewindvoerster bij Let's Go Urban had overgemaakt aan de advocaten die optreden in de zaak rond de Antwerpse vzw. Na de perslekken via VTM Nieuws maakte de voorlopige bewindvoerster, advocate Annemie Moens, maandagvoormiddag haar volledige verslag over aan de ondernemingsrechtbank.

De essentie

  • De voorlopige bewindvoerster die is aangesteld door de ondernemingsrechtbank neemt ruim 450.000 euro aan transacties op de korrel die zijn gebeurd van en naar de vzw Let's Go Urban.
  • Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi zou nog altijd tekortschieten in het aanbrengen van bewijzen voor prestaties die via haar vennootschappen zijn gefactureerd aan Let's Go Urban.
  • El Kaouakibi verzette zich al tegen de aanstelling van de voorlopige bewindvoerster. Dat verzet wordt dinsdag behandeld door de ondernemingsrechtbank.

In dat verslag, waarover ook De Tijd informatie kreeg, is de bewindvoerster snoeihard voor El Kaouakibi. ‘De wijze waarop de boekhouding werd gevoerd versterkt mijn vermoeden dat de laatste jaren het financiële gewin voor mevrouw El Kaouakibi en de met haar verbonden vennootschappen vooropstond’, luidt het. Moens plaatst vraagtekens bij ruim 450.000 euro die mogelijk zijn doorgesluisd naar El Kaouakibi en haar vennootschappen.

Zo zouden facturen zijn ‘gemanipuleerd’ voor een totaalbedrag van zo’n 55.000 euro. Die facturen gaan onder andere over een kleerkast van 3.630 euro in de privéwoning, betaald met subsidies voor WeLoveBXL, de Brusselse tegenhanger van Let's Go Urban. Of een keuken die bestemd was voor Let’s Go Urban en zijn toekomstige Urban Center op het Kiel, maar die terechtkwam bij JJ House, een privéproject van El Kaouakibi. Dat de keuken 'mobiel' zou zijn en daar slechts in ‘bruikleen’ was, wordt door Moens in twijfel getrokken. Om een en ander toe te dekken lijkt het er bovendien op dat informatie in de naar de stad Antwerpen gestuurde facturen is aangepast.

Videoboodschap

Dat is volgens Moens niet het enige voor Lets's Go Urban bestemde geld dat belandde bij El Kaouakibi en haar vennootschappen. De rode draad doorheen het verslag is dat El Kaouakibi en haar advocaten onvoldoende bewijzen aanbrachten voor verschillende prestaties die Let’s Go Urban betaalde aan de vennootschappen van de Open VLD-politica. Het gaat onder meer om sollicitatieprocedures die de vennootschap Wannawork zou hebben uitgevoerd voor de vzw en voor ondersteuning door de vennootschap A Woman’s View bij een renovatie.

Het is niet meer met de belangen van de jongeren van het Kiel voor ogen dat Sihame El Kaouakibi de laatste jaren haar activiteiten heeft ontplooid.
Annemie Moens
Voorlopige bewindvoerster Let's Go urban

‘Het is niet meer met de belangen van de jongeren van het Kiel voor ogen dat Sihame El Kaouakibi de laatste jaren haar activiteiten heeft ontplooid’, schrijft de voorlopige bewindvoerster onomwonden.

De vaststellingen staan in schril contrast met het verslag dat Johan Vande Lanotte in februari nog ‘onafhankelijk’ had uitgebracht over de zaak en waaruit moest blijken dat El Kaouakibi niets te verwijten viel. Moens kon wel de bewering die Vande Lanotte deed over enkele 'per ongeluk verkeerd overgeschreven geldsommen' bevestigen. Die abusieve overschrijvingen waren eerder in een rapport van een externe auditor onterecht als verdacht bestempeld. Maar andere geldstromen blijven nog altijd vragen oproepen.

In een videoboodschap ontkende El Kaouakibi afgelopen weekend al de uitgelekte betichtingen over gemanipuleerde facturen. Ze haalde ook uit naar Moens. 'Haar rapport is uiterst eenzijdig opgesteld, het presenteert veronderstellingen als feiten en bevat belangrijke fouten. Die zullen op de gepaste manier voor de bevoegde autoriteiten aangetoond worden.'

Ondernemingsrechtbank

Dinsdag behandelt de ondernemingsrechtbank van Tongeren het verzet dat de advocaten van El Kaouakibi aantekenden tegen de aanstelling van voorlopig bewindvoerster Moens. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek in Antwerpen naar de affaire. Dat strafonderzoek zal trouwens ook gaan over mogelijke malversaties die tijdens eerdere jaren zijn gepleegd. Intussen wacht de Antwerpse schepen Jinnih Beels (Vooruit) ook nog op een onafhankelijke, interne audit.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud