Wat weten we al over Jambon I?

Vanaf volgend jaar wordt de woonbonus afgeschaft. ©Photo News

Om 12u stelt toekomstig Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) het Vlaams regeerakkoord voor. Wat weten we al?

Begroting

Aan de definitieve begrotingstabel wordt vandaag nog gewerkt. Tegen het einde van de regeerperiode moet de begroting sowieso in evenwicht zijn. Ook in 2021 is de Vlaamse begroting normaal gezien in evenwicht om daarna opnieuw even in het rood te duiken. Daarbij houdt de regering geen rekening met de kosten voor de geplande Oosterweelverbinding. 

Fiscaliteit

De woonbonus wordt afgeschaft. Om mensen toch een duwtje in de rug te geven bij de aankoop van hun woning gaan de registratierechten naar beneden. De registratiechten zakken van 7 naar 6 procent. Wie ingrijpende duurzame renovatiewerken plant betaalt voortaan 5 procent in plaats van 6 procent. Omdat de Vlaamse regering wil vermijden dat rijken meer profiteren dan middenklassegezinnen wordt een belastingvrijstellling ingevoerd.

Werk

De Vlaamse regering wil meer Vlamingen aan het werk krijgen, er moeten tegen het einde van de regeerperiode 120.000 jobs bijkomen. Er komt een belastingvermindering voor wie werkt. Wie met een laag loon (tot 2.350 euro bruto) aan de slag gaat, ontvangt in de toekomst een jobkorting. Nu is het verschil tussen hun nettoloon en hun uitkering relatief beperkt, zeker als je rekening houdt met de sociale voordelen. De regering gaat ook het systeem van de doelgroepenkorting hervormen. De korting zal meer op maat gebeuren. Er komt ook een gemeenschapsdienst voor werklozen

Tegelijk worden de dienstencheques duurder. Een cheque zal 7,20 euro kosten in plaats van 6,30 euro. Dat moet 75 miljoen euro opleveren.

Inburgering en integratie

In het luik inburgering wordt erg gehamerd op de rechten en plichten van nieuwkomers. Er komt een stevige muur rond de toegang tot de Vlaamse sociale bescherming en voordelen. De voorwaarde wordt 10 jaar wettig verblijf, waarvan 5 jaar ononderbroken, alsook het voldoen aan de inburgeringsplicht. Nieuwkomers moeten dus langer bijdragen aan het systeem voordat ze van de voordelen kunnen genieten. 

Nieuwkomers moeten ook betalen voor hun inburgeringsexamen. Het is nog niet duidelijk om welk bedrag het zal gaan. 

Onderwijs

De focus zal meer dan vandaag liggen op de controle op scholen om de kwaliteit omhoog te krikken. Het M-decreet, waardoor meer leerlingen met een beperking les volgen in het gewoon onderwijs, wordt vervangen door een 'begeleidingsdecreet.' 

Om het lerarentekort aan te pakken, wil de regering mensen uit de privé stimuleren de stap naar het onderwijs te zetten. Zij zullen beter gecompenseerd worden voor hun loonverlies als ze voor de klas gaan staan. 

In het hoger onderwijs neemt de regering maatregelen om studenten te stimuleren binnen de voorziene tijd af te studeren. De flexibilisering van het hoger onderwijs, waardoor studenten vakken jaar na jaar kunnen meenemen, is volgens de regering te ver doorgeschoten. 

Zo komt er een vorm van B-attest: wie niet voor voldoende vakken slaagt, mag zich niet herinschrijven in dezelfde richting. Studenten doen immers steeds langer over hun studies omdat ze vakken waarvoor ze niet geslaagd zijn gewoon mogen meenemen naar het volgende jaar.

Welzijn

Er wordt extra geld uitgetrokken voor de wachtlijsten in de gehandicaptensector, maar niet zoveel als de sector oorspronkelijk had gevraagd. Er circuleert een bedrag van 600 miljoen euro voor welzijn, maar dat lijkt nog niet definitief. 

Klimaat 

De regering houdt vast aan de Europese klimaatdoelen tegen 2020, maar verregaande maatregelen om die doelstellingen te halen, zijn nog niet bekend. Nochtans moet de regering iets doen om de niet-invoering van de kilometerheffing te compenseren. Die maatregel was gepland om de klimaatdoelen te halen, maar werd voor de verkiezingen afgevoerd. 

De nieuwe regering maakt wel fors meer geld vrij voor fietspaden en voor de spoorinfrastructuur. 

Betonstop

De regering zet door met haar plannen om tegen 2040 geen open ruimte meer te bebouwen. Om dat te realiseren, zet de regering door met het zogenaamde Instrumentendecreet. Wie de waarde van zijn of haar grond ziet dalen omdat die niet meer bebouwd mag worden, wordt volledig gecompenseerd. 

Binnenland bestuur

Bij de lokale verkiezingen wordt de opkomstplicht afgeschaft. Burgemeesters krijgen de keuze om niet langer de tricolore sjerp te dragen, maar een geel-zwarte sjerp. De provincies blijven bestaan. 

Er komen geen verplichte gemeentefusies. Toch gaan de onderhandelaars ervan uit dat er deze keer wel een grote fusiebeweging te verwachten is. Er komt namelijk een ondergrens. Pas als een fusiegemeente 20.000 inwoners telt, neemt Vlaanderen een deel van de schulden over.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud