‘We laten toptalent op de bank zitten'

‘Op mijn jongste rapport stond dat ik beter kan. Mijn huidige leerkrachten dagen me uit’, zegt de hoogbegaafde Rhys Evans. ©Dries Luyten

De roep om meer excellentie in het onderwijs voelt wrang voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Ze vragen minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) meer en betere begeleiding.

Terwijl zijn medeleerlingen zwoegden om alle letters van het alfabet onder de knie te krijgen, was Rhys Evans (17) zich in het eerste leerjaar al aan het vervelen. Hij vond de leerstof te gemakkelijk. Zijn huiswerk boeide hem niet en al snel kreeg hij slechte punten. Zijn ouders herkenden de signalen omdat Rhys’ oudere broer ook hoogbegaafd is.

‘De leerkrachten begrepen niet wat er scheelde’, zegt zijn moeder, Britta Verhelst. ‘Ik voelde me gedwongen om Rhys te laten testen en hem uiteindelijk in een andere school in te schrijven. Ik neem die eerste school niets kwalijk, maar zij konden Rhys niet bieden wat hij nodig had. In zijn nieuwe school hadden ze meer ervaring met hoogbegaafde kinderen. Twee uur per week namen ze bijvoorbeeld de sterkere leerlingen even apart om dieper in te gaan op de leerstof.’

De meeste leerkrachten zijn niet opgeleid om met hoogbegaafde leerlingen om te gaan.
britta verhelst
moeder hoogbegaafde leerling

Ook in zijn eerste middelbare school bleef Rhys op zijn honger zitten. ‘De leerkrachten wilden vooral dat ik goede punten haalde’, vertelt hij. ‘Dat leek het enige wat ertoe deed. Ik voelde me daar niet op mijn plaats. Vandaag weten mijn leerkrachten veel beter wat ik wel en niet kan. Op mijn jongste rapport stond: ‘Jij kan beter.’ De leraars legden uit hoe ik het anders kan aanpakken. Ze dagen me uit en begeleiden me.’

Schooluitval

‘We hebben veel ellende kunnen vermijden omdat ik bij Rhys snel de signalen van hoogbegaafdheid oppikte, en dan nog was het geen evident parcours’, zegt Verhelst. ‘De meeste leerkrachten zijn niet opgeleid om met hoogbegaafde leerlingen om te gaan.’

Samen met andere ouders van hoogbegaafde kinderen vraagt Verhelst met een petitie meer steun voor hoogbegaafdheid. Ongeveer 2,5 procent van de bevolking heeft een IQ dat hoger ligt dan 130 en gaat dus als hoogbegaafd door het leven. Terwijl steeds meer experts hameren op de nood aan excellentie in het onderwijs, waarschuwen de initiatiefnemers van ‘Talent zoekt onderwijscoach’ dat de schooluitval bij hoogbegaafden erg hoog ligt.

‘Hun potentieel is torenhoog, maar ze kunnen vaak hun talenten niet ontwikkelen door bijvoorbeeld faalangst of slechte communicatieskills’, zegt mede-initiatiefnemer Peter Druyts. ‘In een kenniseconomie is het toch ondenkbaar dat we een hele divisie toptalent op de bank laten zitten.’

Veel hoogbegaafde kinderen worstelen bij de overstap naar het secundair of het hoger onderwijs omdat ze nooit hebben leren studeren, zegt Danielle Verheye, die hoogbegaafde kinderen begeleidt op scholen en in haar eigen praktijk. ‘Ze hebben niet de juiste studievaardigheden en werkhouding omdat ze vaak genoeg hebben aan één blik op de leerstof. In het secundair wordt dat een probleem. Het zou veel verschil maken mocht elke school een leerkracht hebben die een korte opleiding over hoogbegaafdheid heeft gevolgd. Geef die leerlingen voor een paar vakken aparte oefeningen of leerstof die hen meer uitdaagt. En haal die kinderen wekelijks even uit de klas om dieper in te gaan op de leerstof en studievaardigheden aan te leren.’

Details van de spijsvertering

Zo moest Rhys alle beenderen in het skelet kennen terwijl de rest van de klas zich beperkte tot de ribben en de schedel. ‘We hebben ook het spijsverteringsstelsel tot in detail bestudeerd. Ik vond het heel interessant om dat allemaal op te zoeken en te onthouden. Zo leerde ik ook hoe ik moeilijkere leerstof uit het hoofd moest leren.’

Maar uit een recente bevraging van de UHasselt blijkt dat 95 procent van de bevraagde leerkrachten niet weet hoe met hoogbegaafde leerlingen om te gaan. Dat is precies de vraag van de initiatiefnemers. Ze willen dat in elke school een leerkracht specifiek is opgeleid om hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen individueel de gepaste omkadering te bieden.

‘Hyperintelligente leerlingen hebben nood aan gerichte differentiatie waarbij ze moeilijkere opdrachten krijgen’, zegt Tessa Kieboom van Exentra, het expertisecentrum rond hoogbegaafdheid. ‘Dat materiaal bestaat, maar leerkrachten moeten weten hoe het te gebruiken. Daarnaast worden ze best enkele uren per week uit de klas gehaald om zich samen met andere hoogbegaafde kinderen de juiste werk- en studiehouding aan te meten die ze op moeilijkere leerstof kunnen toepassen.’

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) gaat de initiatiefnemers uitnodigen voor een gesprek. ‘Het is belangrijk dat leerkrachten focussen op de onderwijsnoden van leerlingen’, zegt Crevits. ‘Voor hoogbegaafde leerlingen zijn die uiteraard anders dan die voor een blind of een doof kind. Er zijn in Vlaanderen al heel wat scholen die met onderwijsconcepten werken die aansluiten op de behoeften van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.’

Zo bezocht Crevits onlangs een school in Oudenaarde waar alle leerkrachten een opleidingstraject rond hoogbegaafde kinderen hadden gevolgd. ‘Een goed uitgewerkt zorgbeleid biedt eten en drinken voor het hele spectrum aan leerlingen’, zegt ze. ‘Scholen hebben de plicht om een zorgbeleid uit te bouwen en verantwoordelijkheid op te nemen voor de uitbouw van basiszorg en verhoogde zorg.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect