‘We spreken als bezorgde grootvaders'

Karel De Boeck (links) in gesprek met Karel Cardoen

De bankier Karel De Boeck en de ondernemer Karel Cardoen zijn de initiatiefnemers van een verrassende open brief met 36 voorstellen voor de politici. ‘De toestand van dit land is te ernstig om aan de zijlijn te blijven staan.’

De Boeck is 70. Vroeger was hij CEO van Dexia en Fortis (nu Ageas), vandaag is hij vicevoorzitter van de Griekse Piraeus Bank. Cardoen is 67 en is sinds de verkoop van zijn autobedrijf vier jaar geleden vooral aan de slag als vastgoedontwikkelaar. De naam- en generatiegenoten zeggen al langer ontevreden te zijn over de richting waar België en Vlaanderen naartoe gaan en besloten hun voorstellen op papier te zetten. De tekst legden ze onlangs voor aan bevriende ondernemers. ‘We waren blij verrast dat de meesten onze open brief mee wilden ondertekenen.’

De frappantste voorstellen

Fiscaliteit
> Een vlaktaks van 20 procent invoeren op elke vermogenstoename privé (werk, aandelen, dividenden, verhuur of erfenis) en van de vennootschap (winst, aandelen, dividenden).

> Subsidiesystemen sterk afbouwen, zowel voor particulieren als bedrijven.

Migratie
> Een objectieve studie moet nagaan ‘hoeveel migranten en van welk ‘type’ (geloof, land van herkomst, opleiding) onze gemeenschap jaarlijks aankan zonder haar identiteit te verliezen’.

Mobiliteit
> Rekeningrijden invoeren op weekdagen van 7 tot 9.30 uur, vooral rond knelpuntsteden, voor wie alleen in de auto zit.

Justitie
> Focussen op drugsgerelateerde delicten. ‘Door dat grondig aan te pakken krijgt justitie meer tijd en geld voor andere zaken.’

Sociaal beleid
> Daklozen in elke stad huisvesten.

Milieu
> De wetgeving en de inspraakprocedures aanpassen zodat sneller meer windturbines kunnen worden geplaatst.

> Huisbatterijen verplicht maken zodra die betaalbaarder worden.

‘De startnota voor de Vlaamse regeringsvorming is goed’, schrijft u. Waarom is dit memorandum dan nog nodig?

Karel Cardoen: ‘De startnota is vaag. We zijn allebei vaders en grootvaders die bezorgd zijn over waar dit land naartoe gaat. En we willen niet aan de zijlijn blijven staan. Het is zeker niet zo dat we het allemaal beter weten. De politiek is complexer dan de zakenwereld. Maar we willen ons steentje bijdragen om het debat over enkele belangrijke thema’s op gang te krijgen.’

Karel De Boeck: ‘De toestand van het land is ernstig. Ons land is te duur en te ingewikkeld, en er zijn te weinig mensen aan de slag. België is vergelijkbaar met een zuidelijk Europees land: een hoge staatsschuld ondanks hoge belastingen. Het is hoog tijd voor praktische oplossingen. We pleiten ervoor dat politici anders met elkaar omgaan. Minder geruzie en meer rationele overlegcultuur, zodat we tot die oplossingen komen.’

Cardoen: ‘Politici zijn te veel bezig met de taart te verdelen. Wij willen hen aansporen maatregelen te nemen zodat de taart groter wordt.’

Waarom pleit u voor een veralgemeende vlaktaks, een eenvoudig tarief zonder belastingschijven?

De Boeck: ‘De belastingbrief telt meer dan 800 codes. Die complexiteit leidt tot inefficiëntie en hoge kosten. Hetzelfde geldt voor justitie.’

Iedereen moet een fair deel van de belastingen betalen.
karel cardoen
voormalig ceo van cardoen, nu vastgoedontwikkelaar

Cardoen: ‘We zijn verkeerd bezig. Bij elke nieuwe fiscale wet komen de grote consultancygroepen bij grote bedrijven meteen uitleggen hoe ze kan worden omzeild. Er moet een mentaliteitswijziging komen, waarbij iedereen een fair deel van de belastingen betaalt. Maar daar is meer eenvoud voor nodig. Een voorbeeld bij de particulieren: het hoogste Vlaamse belastingtarief voor successierechten is 27 procent. Maar geen enkele welgestelde familie betaalt in de praktijk dat tarief.’

Sommige mensen zonder papieren moeten meteen aan de slag kunnen, stelt u voor. Creëert dat geen aanzuigeffect?

Cardoen: ‘Het moet wel gaan om mensen die een grote kans maken op een verblijfsvergunning. Het zou jammer zijn als die zes maanden tot een jaar moeten wachten voor ze op de arbeidsmarkt kunnen. We stellen ook voor dat bijvoorbeeld universitaire instellingen objectief in kaart brengen hoeveel en welke types migranten we als gemeenschap aankunnen.’

We ondergaan de migratieproblematiek te veel. Er is een plan nodig.
karel de boeck
ex-topman van dexia, nu vicevoorzitter van piraeus bank

De Boeck: ‘Er moet vooral een plan komen. Nu ondergaan we de migratieproblematiek te veel. We moeten evolueren van een ad-hocbeleid naar een planning op lange termijn.’

Opvallend is dat uw memorandum nauwelijks rept over de Belgische staatsstructuur en het debat over confederalisme.

Cardoen: ‘We schrijven wel dat we een betere verdeling willen van de bevoegdheden, die nu versnipperd zijn. Maar hoe dat concreet moet worden georganiseerd, is een zaak voor de politiek. Daar spreken we ons niet over uit.’

De Boeck: ‘De bevoegdheden die bij elkaar horen, moeten bij elkaar komen en homogene pakketten vormen. Dat kan op regionaal niveau, maar mogelijk moeten sommige taken terug naar het federale niveau.’

Wanneer is de open brief voor u een succes?

Cardoen: ‘Mijn droom is dat de Vlaamse regeringsonderhandelaars onze voorstellen punt per punt overlopen, en er sommige overnemen.’

De Boeck: ‘Ik ben tevreden als onze brief tot een inhoudelijk debat leidt zonder dat politici elkaar vliegen willen afvangen.’


Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud