Weinig reactie op oproep De Wever rond vluchtelingencrisis

©BELGA

N-VA-voorzitter Bart De Wever slaakt in een open brief aan alle centrumrechtse partijen in Europa een noodkreet over de vluchtelingencrisis. 'Dit is geen eenmalige crisis. Zonder een gedeelde strategie wordt dit een structureel probleem.' Er kwam weinig of geen reactie.

De brief van De Wever is gericht aan alle conservatieve, liberale en christendemocratische partijen in de Europese Unie. Dat de N-VA-voorzitter die brief net nu verstuurt is geen toeval. Volgende week vindt een nieuwe Europese top plaats naar aanleiding van de vluchtelingencrisis. In zijn brief zegt De Wever bezorgd te zijn dat de maatregelen die Europa totnogtoe heeft genomen niet volstaan om structurele antwoorden te bieden op het vluchtelingenprobleem.

De Wever somt in zijn brief op wat de belangrijkste pijnpunten zijn: 

  • 'Veel mensen zullen hun leven blijven wagen als de reddingsmissies op ze hen de zekerheid bieden dat ze toegang krijgen tot Europa.'
  • 'Is het niet humaner om veilige opvang te voorzien in de regio zelf? Nu vestigen we al onze aandacht en inspanningen op de vluchtelingen die via mensensmokkelaars Europa bereikten. Is dat de meest humanitaire aanpak?'
  • 'Sommige aspecten van de Europese samenleving, zoals een genereuze sociale zekerheid, trekken asielzoekers aan. Dat kan niet de bedoeling zijn. Met een update van de Conventie van Genève kan men die kwestie aanpakken.'
  • 'Men gaat er al te vaak vanuit dat het recht op bescherming gelijkstaat met vrij kiezen in welk land men asiel kan vragen. Maar eens de vluchtelingen in veiligheid zijn, is er geen noodzaak meer om naar een ander land te reizen.' 
  • 'Nu wordt is er meer aandacht voor de komst van vluchtelingen, dan voor hun terugkeer. Toch moeten veel mensen die naar Europa komen, terugkeren. Om ze daarop voor te bereiden moet het terugkeerbeleid centraal gaan staan.'

Wat stelt De Wever dan voor?

De N-VA-voorzitter pleit in de eerste plaats voor een strikter en meer efficiënt Europees grensbeleid. 'De buitengrenzen moeten worden gesloten. Zolang er een manier bestaat om Europa illegaal te bereiken, zullen mensen hun leven op zee blijven riskeren. De Europese waarden verplichten ons een eind te maken aan dat vreselijke lijden. Hier zijn geen uitvluchten voor, we kunnen die verantwoordelijkheid niet uitbesteden aan een ander. We moeten onze grenzen bewaken en we moeten dat zelf doen.'

Net daarom moet Europa volgens De Wever meer investeren in veilige toevluchtsoorden  -'safe havens' - net buiten de conflictgebieden. Die toevluchtsoorden zijn gemakkelijker te bereiken voor de vluchtelingen, kosten minder, en maken een eventuele terugkeer makkelijker. Als die vluchtelingen daar voldoende bescherming genieten is het ook eenvoudiger om hen tegen te houden om door te reizen naar Europa. Eens  ze in een veilige zone zitten, moeten we ze duidelijk maken dat er geen reden is om nog verder te vluchten.

Ten slotte ijvert De Wever nog voor een quotasysteem op Europees en internationaal niveau. Daardoor zou er humanitaire hulp worden verleend aan een vooraf vastgelegd aantal vluchtelingen. Dit op basis van het solidariteitsprincipe tussen de Europese lidstaten. 

Ondertussen vraagt De Wevers partijgenoot en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (eveneens N-VA) zich in De Morgen af of de regering de asielzoekers niet moet oproepen weg te blijven uit ons land. 'België moet opletten dat het niet het putje van Europa wordt waar alle asielzoekers naartoe stromen',  klinkt het. 'Ik kan een oproep om weg te blijven uit België niet in mijn uppie lanceren,' aldus Francken. 'Maar we moeten het wel bespreken in de regering. Want de situatie is echt onhoudbaar.'

Noch uit eigen land, noch uit het buitenland kwamen er reacties uit andere partijen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud