'Alternerend rijden had eigenlijk gemoeten'

De fijnstofconcentraties waren in Brussel erger dan gedacht. ©BELGA

In Brussel moesten automobilisten vorige week tijdens het smogalarm eigenlijk alternerend de auto aan de kant laten. De fijnstofconcentraties waren hoger dan vooraf voorspeld. 'Ja, we hebben dit fout voorspeld. En dat zal in de toekomst nog gebeuren', erkent Frans Fierens, topman van fijnstofwaakhond IRCEL.

Afgelopen week was donderdag en vrijdag het smogalarm van kracht. Op de meeste snel- en gewestwegen in Vlaanderen mochten automobilisten niet sneller dan 90 kilometer per uur. In Brussel was de snelheid beperkt tot 50 kilometer per uur. 

Maar in Brussel hadden de maatregelen eigenlijk strenger gemoeten, zo onthult het Brusselse weekblad Brussel Deze Week. De snelheidsbeperking tot 50 kilometer per uur geldt als de fijnstofconcentraties in minstens twee meetstations boven de 70 microgram per kubieke meter uitstijgen. Als de fijnstofconcentraties hoger zijn dan 100 microgram per kubieke meter, komen er andere maatregelen op de proppen. 

Dat was het geval. Zowel in Haren als in Ukkel gingen donderdag en vrijdag de fijnstofwaarden tweemaal boven de honderd. Volgens een besluit van de Brusselse regering uit 2008 treedt op dat moment fase twee van het smogalarm in kracht, en die is veel ingrijpender. Auto's met een onpare nummerplaat mogen dan op een onpare dag niet door Brussel rijden, en vice versa. Het openbaar vervoer is dan ook gratis en vrachtwagenverkeer wordt op bepaalde tijdstippen verboden. 

Dat fase twee van het smogalarm niet van kracht werd, heeft te maken met verkeerde voorspellingen van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). 'We gingen uit van fijnstofconcentraties van 80 à 90 microgram per kubieke meter, maar op basis van de meteorologische modellen waren er geen aanwijzingen voor concentraties boven de 100 microgram per kubieke meter', geeft Frans Fierens, topman van de fijnstofwaakhond IRCEL aan. 

Een waarde boven de 100 microgram is immers zeer uitzonderlijk en bovendien moeilijk te voorspellen. Het Ircel is ook zeer voorzichtig om voorspellingen te maken boven de 100 microgram. 'We moeten 100 procent zeker zijn, want het alternerend rijden en gratis openbaar vervoer zijn zeer ingrijpende maatregelen', aldus Fierens. 'Bovendien is het erg moeilijk te voorspellen. Je kan het vergelijken met Frank Deboosere die moet beslissen of hij 20 of 21 graden op zijn weerkaart zet', verdedigt Fierens zijn dienst. 

Waardes boven de 100 microgram zijn het meest waarschijnlijk bij langere smogperiodes. De luchtvervuiling van afgelopen donderdag en vrijdag was dan wel vrij globaal, maar zaterdag kon het smogalarm alweer worden afgeblazen. 'De vervuiling was erg verspreid, dat kon je zien aan de waardes in Ukkel. Dat is een zeer residentieel gebied en toch lagen de waardes er boven de 100 microgram'. 

Maar ondanks de verspreide vervuiling, is de luchtkwaliteit er in Vlaanderen er de laatste jaren niet op achteruitgegaan. 'Die perceptie klopt niet. Er is gewoon meer aandacht voor de luchtkwaliteit dan vroeger. Maar we hebben nog een lange weg te gaan. We overschrijden nog de Europese normen en die zijn al soepeler dan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie'. Het is al meermaals bewezen dat fijn stof zeer kwalijk is voor de gezondheid. Het veroorzaakt onder meer hart- en vaatziekten, astma en andere longziekten. De Europese Commissie dreigde er recent nog mee naar het Europese Hof voor Justitie te stappen als België de inspanningen niet verhoogt. 

Als u in Vlaanderen woont en nooit in Brussel moet zijn, hoeft u trouwens niet te vrezen voor alternerend rijden. Die maatregel bestaat niet in Vlaanderen, precies om de reden dat in Vlaanderen de vervuilingsbronnen - zoals auto's, industriële vervuiling en verwarmingselementen - niet zo geconcentreerd zijn als in Brussel. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud