Brussel bant vervuilende wagens vanaf nieuwjaar

Wie de nieuwe regels niet opvolgt, kan vanaf oktober volgend jaar een boete krijgen van 350 euro per inbreuk. ©REUTERS

De Brusselse regering ontvouwt vandaag haar plannen voor de invoering van een zone waarin vervuilende wagens streng aan banden worden gelegd. De boete wordt 350 euro per inbreuk.

Het Brussels Gewest lanceert op 1 januari 2018 een lage-emissiezone op zijn volledige grondgebied, waarin oude, vervuilende wagens met een hoge uitstoot niet meer binnen mogen. Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) presenteert vandaag de details die De Tijd nu al kon inkijken. Ze zal de boodschap brengen dat er geen sprake is van enig uitstel, waar nochtans steeds luider werd op aangedrongen.

Volledig gewest

Brussel is niet de eerste Belgische stad om een lage-emissiezone in te voeren. Antwerpen deed dat al een jaar geleden, maar in Brussel gaat het om een veel groter gebied. In Antwerpen gelden de strengere normen alleen binnen de kleine ring of Singel, te vergelijken met de Brusselse Vijfhoek in het centrum.

In Brussel bestrijkt het gebied het volledige gewest met 19 gemeenten, uitgezonderd het deel van de grote ring dat over Brussels grondgebied loopt en enkele toegangswegen. Die leiden naar grote randparkings (Ceria-Coovi, Stalle en Kraainem), waar pendelaars kunnen overstappen op openbaar vervoer. De lage-emissiezone zal ook 24 uur op 24, zeven dagen op zeven, van kracht zijn.

In fasen

De invoering zal in fases verlopen.

35
Chauffeurs met een oude dieselwagen die toch nog Brussel binnen willen, kunnen dat maximaal acht dagen tegen een tarief van 35 euro per dag.

Vanaf 1 januari 2018 mogen de meest vervuilende en oudste dieselwagens het gewest niet meer in. Wie de lage-emissiezone toch binnen wil rijden, kan dat maximaal acht dagen per jaar tegen 35 euro per dag. Boetes - vastgelegd op 350 euro - worden in de eerste negen maand niet uitgeschreven.

Vanaf januari 2019 wordt het verbod verder uitgebreid naar schonere en benzinewagens en wordt de overgangsperiode ingekort: 3 maanden zonder boetes.

Vanaf 2022 is er geen transitie meer. Bij uitbreiding naar nieuwe modellen worden de boetes meteen van kracht.

De afspraak is dat elke chauffeur na een boete drie maanden de tijd krijgt om zijn gedrag aan te passen of een nieuwe wagen te kopen, kwestie van een boetelawine te vermijden.

Camera's

De eerste 60 camera’s van het monitoringsysteem worden dit jaar nog geplaatst. De bedoeling is om het aantal camera’s de komende jaren gevoelig op te trekken. Bij het binnenrijden van de lage-emissiezone scant het camerasysteem de nummerplaten en kruist die met de info van de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV) om te controleren of het betrokken voertuig wel toegelaten is.

Het is onduidelijk of alles afgetoetst is met de Privacycommissie. Die maakte eerder bezwaar tegen de manier waarop in Antwerpen is omgesprongen met de persoonsgegevens.

Het is onduidelijk of alles afgetoetst is met de Privacycommissie. Die maakte eerder bezwaar tegen de manier waarop in Antwerpen is omgesprongen met de persoonsgegevens. De zone geldt ook voor buitenlandse wagens, maar het is lang niet zeker of Brussel wel toegang krijgt tot de databank van de bevoegde autoriteiten in het buitenland.

De Brusselse regering presenteert vandaag ook een aantal flankerende maatregelen. Er is sprake van een premie voor privépersonen en kmo’s die een nieuw model met lage uitstoot kopen. Op tafel ligt ook een hervorming van de Brusselse autofiscaliteit, met aanpassingen aan de jaarlijkse verkeersbelasting en de eenmalige inschrijvingstaks.

Er komt een lange lijst uitzonderingen. Het gaat onder meer om bromfietsen, vrachtwagens boven 3,5 ton, prioritaire voertuigen en oldtimers.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud